European Commission vedtar tilstrekkelig beslutning om #Japan, og skaper verdens største område av #SafeDataFlows

| Januar 25, 2019

Kommisjonen har vedtatt sin tilstrekkelige beslutning om Japan, slik at personopplysninger kan strømme fritt mellom de to økonomiene på grunnlag av sterke beskyttelsesgarantier.

Dette er det siste trinnet i prosedyren som ble lansert i september 2018, som omfattet uttalelsen fra European Data Protection Board (EDPB) og avtalen fra en komité bestående av representanter fra EU-landene. Sammen med sin tilsvarende beslutning vedtatt i dag av Japan, vil den begynne å søke fra og med i dag.

Kommissær for rettferdighet, forbrukere og likestilling, Věra Jourová, sa: "Denne tiltaksbeslutningen skaper verdens største område med sikre datastrømmer. Europas data vil ha nytte av høye personvernstandarder når dataene overføres til Japan. Våre selskaper vil også ha nytte av en privilegert tilgang til et 127 millioner forbrukermarked. Investering i personvernet lønner seg; Dette arrangementet vil tjene som et eksempel for fremtidige partnerskap i dette nøkkelområdet og bidra til å sette globale standarder. "

Nøkkelelementene i tilstrekkelsesbeslutningen

Før Kommisjonen vedtok sin tilstrekkelige beslutning, legger Japan ytterligere garantier for å sikre at data som overføres fra EU, har beskyttelsesgarantier i tråd med europeiske standarder. Dette inkluderer:

  • Et sett med regler (tilleggsregler) som vil bygge bro over flere forskjeller mellom de to databeskyttelsessystemene. Disse tilleggsgarantiene vil for eksempel styrke vern av sensitive data, utøvelse av individuelle rettigheter og vilkårene for å overføre EU-data videre fra Japan til et annet tredjeland. Disse tilleggsreglene vil være bindende for japanske selskaper som importerer data fra EU og kan håndheves av den japanske uavhengige databeskyttelsesmyndigheten (PPC) og domstolene.
  • Den japanske regjeringen ga også forsikringer til Kommisjonen om sikkerhetstiltak vedrørende japanske myndigheters adgang til strafferettshåndhevelse og nasjonale sikkerhetsformål, slik at enhver slik bruk av personopplysninger vil være begrenset til det som er nødvendig og forholdsmessig og underlagt uavhengig tilsyn og effektive rettsmekanismer.
  • En klagehåndteringsmekanisme for å undersøke og løse klager fra europeere om tilgang til deres data av japanske offentlige myndigheter. Denne nye mekanismen vil bli administrert og overvåket av den japanske uavhengige databeskyttelsesmyndigheten.

Tiltakene for tilstrekkelighet kompletterer også Økonomisk partnerskapsaftale mellom EU og Japan som trer i kraft i februar 2019. Europeiske selskaper vil dra nytte av gratis datastrømmer med en viktig handelspartner, samt fra privilegert tilgang til de japanske forbrukerne i 127 millioner. EU og Japan bekrefter at i den digitale tidsalderen må og kan håndtere høye personvern- og personopplysningsstandarder og lette internasjonal handel.

Neste trinn

Tilstrekkelsesbeslutningen - i tillegg til den tilsvarende beslutningen på japansk side - vil begynne å søke fra og med i dag.

Etter to år vil det bli gjennomført en felles gjennomgang for å vurdere rammevirkningen. Dette vil dekke alle aspekter av tilstrekkelig konklusjon, herunder anvendelse av tilleggsregler og forsikringer for statlig tilgang til data. Representantene til Det europeiske databeskyttelsesstyret vil delta i revisjonen om tilgang til data for rettshåndhevelse og nasjonale sikkerhetsformål. Deretter vil en gjennomgang finne sted minst hvert fjerde år.

Bakgrunn

Det gjensidige tiltaket med Japan er en del av EUs strategi innen internasjonal datastrøm og beskyttelse, som annonsert i januar 2017 i Kommisjonens meddelelse om utveksling og beskyttelse av personopplysninger i en globalisert verden.

EU og Japan avsluttet med suksess sine samtaler om gjensidig tilstrekkelighet på 17 juli 2018 (se pressemelding). De ble enige om å anerkjenne hverandres databeskyttelsessystemer som tilstrekkelig, slik at personopplysninger overføres sikkert mellom EU og Japan.

I juli 2017 har president Juncker og statsminister Abe forpliktet seg til å vedta tilstrekkelig beslutning, som en del av EUs og Japans felles forpliktelse til å fremme høye databeskyttelsesstandarder på internasjonal scene (se uttalelse).

Behandlingen av personopplysninger i EU er basert på Generell databeskyttelsesforskrift (GDPR), som gir ulike verktøy for å overføre personopplysninger til tredjelande, herunder tiltak for tilstrekkelighet. EU-kommisjonen har mulighet til å avgjøre om et land utenfor EU tilbyr et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse. Europa-parlamentet og Rådet kan be EU-kommisjonen om å opprettholde, endre eller trekke tilbake disse vedtakene.

Mer informasjon

Tilstrekkelig beslutning og relaterte dokumenter

Faktaark om EU-Japan Adequacy Decision

Pressemelding ved lansering av adopsjonsprosedyren (5 september 2018)

Pressemelding om konklusjonene av tilstrekkelighetstaltene (17 juli 2018)

Spørsmål og svar på Japans tilstrekkelsesbeslutning

Uttalelse

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Data, Databeskyttelse, Digital Society, EU, Japan

Kommentarer er stengt.