#Ombudsman trippelundersøkelse: Ugjennomsiktig nasjonal myndighet EUs beslutningsprosess

| Kan 15, 2019
Den europeiske ombudsmannen Emily O'Reilly utvikler tre separate henvendelser til mangelen på åpenhet i beslutningsprosessen av nasjonale myndigheter på EU-nivå.

Disse spørringene følger hennes 2017-forespørsel om rådslovgivningen, som skal øke ansvaret for nasjonale myndigheter når de diskuterer og godtar EUs lover.

INQUIRY 1) Ny forespørsel om hvordan EU håndterer Eurogruppedokumenter og gjør dem offentlige eller ikke, undersøker de tre tekniske komiteene som består av nasjonale tjenestemenn som forbereder Eurogruppens ministermøter. Dokumenter som viser når disse komiteene (Økonomiske og finansielle komité, Eurogruppen arbeidsgruppe og Økonomisk politikkutvalg) møtes og hva de diskuterer ikke er offentlige, noe som gjør det svært vanskelig for borgerne å overvåke styringen i euroområdet.

"Finanskrisen viste effekten av eurogruppens vedtak på millioner av liv. Dette vil øke med innføring av et eurosone budsjett. Jeg ønsker å gi innbyggerne en synlig tråd som følger når EU-avgjørelser fattes av deres nasjonale ministre, og på hvilket grunnlag, "sa fru O'Reilly.

KONTAKT 2) Ny forespørsel om mangel på gjennomsiktighet om grunnlaget for nasjonale ministre årlige beslutninger om fiskekvoter.

"De berømte nattmøtene til ministermøter i Brussel står helt bak lukkede dører og gjør imidlertid viktige beslutninger for bærekraftig fiskebestand og jobber i fiskesamfunn rundt om i Europa," sa fru O'Reilly.

KONTAKT 3) I en separat pågående forespørsel fra Kommisjonen utstedte mr. O'Reilly en feiltakelse av feiladministrasjon for nektet å gi offentlig tilgang til dokumenter på stillingene som ble tatt av nasjonale myndigheter på risiko for pesticider til bier.

"I 2013 produserte EFSA retningslinjer for virkningen av plantevernmidler på bier. Enkelte nasjonale myndigheter blokkerer imidlertid deres gjennomføring av Kommisjonen. Dette er helt deres beslutning, men når de gjør det, har europeiske borgere rett til å kjenne den posisjonen deres egen regjering tok, akkurat som de burde på medlemsstatsnivå. Biodiversitet er et spesielt viktig problem, sier O'Reilly.

Årsrapport 2018

I dag lanserer ombudsmannen sin årsrapport for 2018. Bekymringer om åpenhet i EU-administrasjonen utgjorde den største andelen av ombudsmannens saker (24.6%) i 2018.

I året så også antall klager økte igjen (+ 17%) markerer innbyggernes økte bevissthet om kontoret.

I 2018 utstedte ombudsmannen a Spesialrapport til Europa-parlamentet ber om å støtte sine forslag om bedre åpenhet i EUs råd (det gjorde det så overveldende i januar 2019) og gjennomført en offentlig høring om bruk av språk av EU-institusjonene.

Ombudsmannen publiserte også en rekke forslag å styrke reguleringsdørreglene i EU-institusjonene; og laget en liste over beste praksis for å hindre seksuell eller psykisk trakassering i EU-administrasjonen.

Den komplette årsrapporten 2018 er tilgjengelig her.

Eurogruppedokumenter forespørsel (LINK)

Forespørsel om åpenhet i nasjonale ministernes beslutningsprosesser om fiskekvoter (LINK)

Finne feiladministrasjon i forbindelse med offentlig tilgang til dokumenter på stillinger tatt av nasjonale myndigheter om risiko for pesticider til bier (LINK)

Tags: , , , ,

Kategori: En forsiden, EU, europeiske ombudsmannen