Nye regler og garantier i #CriminalProceedings gjelder nå over hele EU

| Juni 13, 2019

Direktivet om spesielle beskyttelsesregler for barn gjelder nå. Det er det siste i et sett med seks EU-direktiver som garanterer prosessrettigheter for mennesker over hele EU, og fullfører hele settet av rettigheter.

I tillegg til disse nye rettighetene til barn, Direktiver garantert tilgang til rettshjelp begynte å søke på 5 mai. Denne pakken med EU-regler sikrer at EU-borgernes grunnleggende rettigheter for rettferdig og likebehandling respekteres i straffesaker, og at de brukes på lignende måte i alle medlemslandene.

Frans Timmermans, første vice president med ansvar for loven og charteret om grunnleggende rettigheter, sa: "9 millioner mennesker er hvert år involvert i straffesaker i Europa. En velfungerende lovstyre må sikre at alle europeere kan stole på rettferdig og likebehandling før loven. Vi må fortsette å forsvare og nærme vår lovsregel for å fremme uvældig tro på våre rettssystemer og deres evne til å beskytte alle våre borgere og samfunn. "

Justis-, forbruker- og likestillingsdirektør Věra Jourová la til: "Barn fortjener spesiell beskyttelse i straffesaker. Med de nye reglene sikrer vi at personvernet respekteres eller de blir arrestert separat fra voksne. I tillegg kan alle i EU nå være sikre på å få tilgang til juridisk hjelp hvis de trenger det. Mens rettferdighet må gjøres, må vi også sørge for at det gjøres i full respekt for våre grunnleggende rettigheter og verdier. "

Følgende rettigheter gjelder nå:

  • Spesiell beskyttelsesforanstaltninger for barn - Hvert år i EU står over 1 millioner barn overfor rettssaker. Barn er sårbare og trenger spesiell beskyttelse i alle stadier av saken. Med de nye reglene som gjelder fra og med i dag, bør barn assisteres av en advokat og holdes adskilt fra voksne hvis de sendes til fengsel. Personvernet må respekteres og spørsmålet skal være lydvisuelt innspilt eller innspilt på en annen hensiktsmessig måte.
  • De rett til rettshjelp. Hvis det er mistenkt eller anklaget, har folk rett til juridisk hjelp, det vil si økonomisk støtte, for eksempel hvis de ikke har ressurser til å dekke kostnadene i saken.

EUs regler definerer klare kriterier for tildeling av rettshjelp. Beslutninger om rettshjelp må treffes rettidig og flittig, og folk må informeres skriftlig dersom søknaden deres avslås helt eller delvis.

Disse rettighetene utfyller de øvrige rettighetene som allerede gjelder i EU:

  • Retten til å være antatt uskyldig og å være til stede i rettssaken. Begrepet presumption om uskyld finnes i alle EU-medlemsland, men EU-reglene sikrer at denne rettigheten blir brukt lik over hele EU. Reglene forklarer at bevisbyrden for å etablere skyld er på påtalemyndigheten, heller enn på den person som er anklaget for å bevise at de ikke er skyldige.
  • De rett til å ha en advokat. Hvis mistenkt eller anklaget, uansett hvor personen er i EU, har de rett til å bli informert av en advokat. Rett til adgang til advokat gjelder også i europeisk arrestordre, både i den medlemsstat som utfører den og i den medlemsstat der den er utstedt.
  • De rett til informasjon. Folk må straks informeres om den kriminelle handlingen de er mistenkt for eller anklaget for. De må også umiddelbart informeres om deres rettigheter i straffesaker, enten muntlig eller skriftlig. De må gis tilgang til materialene i saken.
  • De rett til tolkning og oversettelse. Tolkning må gis gratis under enhver forespørsel, inkludert ved politiet, alle rettshøringer og eventuelle foreløpige høringer, samt under viktige møter mellom deg og din advokat.

Neste trinn

Medlemsstater som ikke har implementert reglene, må gjøre det så snart som mulig. EU-kommisjonen vil fortsette å arbeide tett med medlemslandene for å sikre at reglene brukes korrekt til fordel for borgerne. Dette kan gjøres blant annet gjennom workshops og ekspertmøter.

Bakgrunn

Artikler 47-49 av EUs charter om grunnleggende rettigheter beskytte følgende rettigheter:

Europa-kommisjonen foreslo det siste tre av disse direktiver om prosessrettigheter for mistenkte og anklagede i november 2013.

De to direktiver om rett til tolkning og oversettelse og rett til informasjon gjelder for alle medlemsstater, unntatt Danmark. De andre fire direktiver (adgang til advokat, uskyldsformodning, rett til juridisk bistand og beskyttelsesforanstaltninger for barn) gjelder for alle medlemslandene, unntatt Irland, Storbritannia og Danmark.

Mer informasjon

Faktaark - dine rettigheter dersom du blir anklaget eller mistenkt for kriminelle handlinger i EU

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, Crime, EU, EU-kommisjonen, Law

Kommentarer er stengt.