#Kazakhstan står for effektiv bruk av EU-CA-relasjonsverktøyet i lys av ny EU-strategi for regionen

| Juli 12, 2019

Kanskje er det ikke så mange som er interessert i å hjelpe deg med å få et nytt produkt. ЕС-ЦА свете новой Стратегии ЕС

Kasakhstan foreslår å fokusere på effektiv bruk av forbindelsesverktøyet for EU og Sentral-Asia, samt å sikre integritet, visualisering og synlighet av slikt samarbeid i lys av den nye EU-strategien for samhandling med regionen, utenriksminister Beibut Atamkulov sa i hans bemerkninger på 15ths årlige europeiske union - Central Asia ministerkonferanse, holdt i hovedstaden i Kirgisistan.

Det årlige forumet ble også deltatt av utenriksministrene i Kirgisistan, Tadsjikistan, Usbekistan, en assisterende utenriksminister i Turkmenistan og visepresident for EU-kommisjonen - Høy Representant for EU for utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk Federica Mogherini.

Den sentrale hendelsen på konferansen var den offisielle presentasjonen av den nye EU-strategien for Sentral-Asia. Federica Mogherini utdyper i sin kommentar om hvordan og i hvilken form prosessen med å gjennomføre de viktigste bestemmelsene i strategien vil finne sted.

Den kazakiske utenriksministeren ønsket velkommen til å inkludere i strategien for en rekke Kasakhstans forslag til utvikling av privat entreprenørskap, blant annet kvinners næringsliv, små og mellomstore bedrifter, transport og logistikkinfrastruktur, energieffektivitet, miljøvern, klimaendringer , rasjonell bruk av vannressurser, utdanning, digitalisering, etc.

"Kasakhstan bemerker betydningen av retur av bilaterale EU-prosjekter til Kasakhstan, samt muligheten for å implementere felles EU-CA-programmer med tredjelande," sa ministeren i hans bemerkninger. Under debatten byttet deltakerne syn på hovedproblemene i samarbeidsagenda EU og CA og felles gjennomføring.

Den kazakhanske delegasjonen foreslo å benytte potensialet til EUs mekanisme Investeringsfasilitet for Sentral-Asia (IFCA) og evnen til Den europeiske investeringsbanken (EIB) til å finansiere regionale prosjekter, samt å gjennomføre "virtuell institusjonalisering" av samarbeid mellom EU og CA for å øke effektiviteten og den offentlige bevisstheten om de politiske beslutningene tatt i dette formatet.

Spesiell oppmerksomhet ble gitt til regionale sikkerhetsspørsmål, inkludert videreføring og utvidelse av det felles grenseforvaltningsprogrammet i Sentral-Asia (BOMCA) med EU, det sentrale asiatiske narkotikahandlingsprogrammet (CADAP) og intensiveringen av samarbeidet gjennom sentralasiatisk regional informasjon og Koordinasjonssenter (CARICC).

Som et resultat av hendelsen vedtok utenriksministrene og EUs høye representant finalen kommuniké "EU og Sentral-Asia: Skape et sterkere partnerskap sammen." I teksten står det at EU har til hensikt å bruke alle tilgjengelige instrumenter for å støtte de sentralasiatiske landes nasjonale innsats, den vellykkede integrasjonen av regionen i verdenshandelssystemet og kampanjen av interregionalt samarbeid.

"Under den nye strategien foreslår Kasakhstan å fokusere på effektiv bruk av EU-CA verktøykasse, samt integritet og sikring av visualisering og visuell oppfatning av samarbeidet mellom EU og CA," sa ministeren. Partene hilste også holdningen til det første EU-Central Asia Forum, holdt i juli 5-6, 2019, i Bishkek, med sikte på deltagelse av offentlig og privat sektor, det sivile samfunn i EU og Sentral-Asia i gjennomføringen av strategien.

Partene støttet også det tidligere forslaget fra Kasakhstan og andre parter om å etablere et europeisk union - Central Asia Economic Forum, som skal danne grunnlag for å etablere et praktisk samarbeid mellom europeisk og sentralasiatisk virksomhet, og ønsket velkommen Kirgisistanes forslag om å holde den første slik forum i dette landet.

De Kommunikeet fremhevet også Federica Mogherinis rolle i å styrke forholdet mellom EU og Sentral-Asia under sitt arbeid som leder av EUs utenrikspolitikk. Det neste EU-CA-ministermøtet forventes å finne sted i Brussel i 2020.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , , ,

Kategori: En forsiden, EU, Kasakhstan, Kasakhstan, Kirgisistan

Kommentarer er stengt.