Kommisjonen starter etterforskning av dumpet varmvalset stål fra # Kina, # Taiwan og #Indonesia

| August 14, 2019

Kommisjonen har satt i gang en antidumpingundersøkelse av import av varmvalsede rustfrie stålplater og spoler fra Kina, Indonesia og Taiwan. Etterforskningen følger en klage fra European Steel Association (EUROFER) med den begrunnelse at importen fra disse landene skjer til dumpede priser og dermed forårsaker skade for de europeiske produsentene.

Klagen ber om å beregne dumpingmarginen i tråd med EUs nye antidumpingmetodikk, dvs. ta hensyn til markedsforvrengninger og forvrengte råvarepriser i Kina og Indonesia. Kommisjonen har nå opp til åtte måneder på å samle bevis og avgjøre om de vil innføre midlertidige tiltak. Denne nye handelsforsvarsutredningen er del av den større kommisjonen som tar sikte på å beskytte EU-produsenter mot urettferdig konkurranse fra dumpede og subsidierte produkter. Så langt har kommisjonen iverksatt handelsforsvarstiltak på 52 stålprodukter og undersøker ytterligere syv.

Mer informasjon er tilgjengelig i EUs offisielle tidskrift.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , , , , , ,

Kategori: En forsiden, Kina, EU, stålindustrien, taiwan

Kommentarer er stengt.