#FORATOM - EU må bevilge mer midler til kjernefysisk forskning og innovasjon

| September 4, 2019
Prosjekter innen nukleær forskning og innovasjon (FoU) må motta et høyere nivå av økonomisk støtte fra EU for å hjelpe blokken til å oppfylle sine klima- og energimål, ifølge et nytt posisjonsdokument utstedt av FORATOM. Mer EU-finansiering bør tildeles de områdene som gir mest merverdi, og som spesielt kan bidra til at EU avkarboniserer sin økonomi. I tillegg bør synergier mellom de forskjellige EUs FoU-programmer, som Horizon Europe og Euratom Research and Training 2021-2025, sikres for å muliggjøre tverrsektoriell innovasjonssamarbeid.

"Hvis EU ser alvorlig på å avkarbonere økonomien sin ved å 2050, bør mer EU-finansiering tildeles FoU i kjernefysisk kjernefysisk kjerner, da dette vil hjelpe EU til å nå sitt mål," sa FORATOMs generaldirektør Yves Desbazeille. "Euratom Research & Training and Horizon Europe-programmene bør støtte utviklingen av kjernefysisk FoU, da ikke bare dette vil hjelpe EU til å avkarbonisere kraftsektoren, men det vil også øke blokkens energisikkerhet ved å redusere avhengigheten av energiimport."

Flere internasjonale organisasjoner har nylig fremhevet hvilken rolle kjernekraft har å spille i kampen mot klimaendringer. FNs klimapanel uttaler at kjernekraft er avgjørende for at verden skal holde den globale oppvarmingen til under 1.5 grader. Det internasjonale energibyrået understreker også at "en bratt nedgang i kjernekraft ville true energisikkerhet og klimamål", og EU-kommisjonens nylige 2050 strategiske langsiktige visjon "Clean Planet for All" anerkjenner at kjernekraft, sammen med fornybar energi, vil danner ryggraden i et 2050 karbonfritt Europa. I tillegg sier EUs Energy Union-strategi at "EU skal sikre at den opprettholder teknologisk ledelse på atomområdet, for ikke å øke avhengigheten av energi og teknologi". Dette utgjør en alvorlig utfordring, ettersom EU for tiden henger etter andre globale aktører som Kina, Russland og USA når det gjelder investeringsnivået i nukleær FoU.

EUs institusjoner jobber for tiden med å utvikle den første strategiske planen som vil lette implementeringen av Horizon Europe og skape koblinger mellom dets spesifikke program og de fremtidige flerårige arbeidsprogrammene (2021-2024). Planen vil identifisere viktige områder for FoU-støtten. FORATOM benytter anledningen til å videresende følgende retningslinjeanbefalinger som kan hjelpe EU til å takle dagens utfordringer:

  1. Finansieringsrammen for Euratom 2021-2025 for FoU-fisjon bør økes for å muliggjøre større paritet på internasjonalt nivå for å fremme kjernefysisk innovasjon fra EU.
  2. Horizon Europe og Euratom 2021-2025 burde virkelig utfylle hverandre. Dette betyr å koble sammen vanlige temaer og tverrgående aspekter på tvers av hvert program for å tillate interessenter å innovere i områder under Horisont Europe “oppdrag” uten skjevhet eller utelukkelse.
  3. Samhold med FoU som er beskrevet i SET-planen Handling 10 'Nuclear' må også vurderes og støtte gis til felles fordeler på tvers av FoU-programmer.
  4. Omfanget av Euratom R&T 2021-2025-programmet bør gjenspeile handlingene som blir iverksatt av medlemsstatene, industrien og akademia.

Les FORATOMs position paper for å finne ut mer.

Det europeiske atomforumet (FORATOM) er Brussel-baserte fagforening for atomkraftindustrien i Europa. Medlemskapet i FORATOM består av 15 nasjonale atomforeninger. FORATOM representerer nesten 3,000 europeiske selskaper som arbeider i bransjen, som støtter rundt 1,100,000-jobber i EU.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Energi, EU, Kjernekraft

Kommentarer er stengt.