EU fortsetter å lede global kamp mot #ClimateChange

| September 12, 2019

Den 11 september vedtok Europakommisjonen en kommunikasjon som bekrefter EUs forpliktelse til å få fart på klimaambisjonen. Forberedelsene til klimatoppmøtet av FNs generalsekretær i New York 23 september, minner Kommisjonen om at EU har vært i forkant av global klimatiltak og forhandlet frem en inkluderende internasjonal ramme for å svare på denne utfordringen, mens den opptrer innenlands med enhet, fart og besluttsomhet. EU har lagt konkrete handlinger bak sine Paris-avtaleforpliktelser, i tråd med EU Juncker-kommisjonens prioritering av å etablere en Energy Union med en fremtidsrettet politikk for klimaendringer.

Kommisjonen for energiforeningens visepresident Maroš Šefčovič sa: “Med Parisavtalen forpliktet alle parter seg for første gang til å redusere utslippene. Nå må vi sørge for at disse reduksjonene er betimelige nok til å unngå det verste av klimakrisen. Den europeiske unionen vil føre til New York frukten av vårt arbeid med Energy Union: et realistisk perspektiv av et klimanøytralt Europa av 2050, støttet av ambisiøs politikk satt i bindende lovverk. EU har sørget for at alle sektorer bidrar til overgangen. På klimatoppmøtet håper vi planene våre vil inspirere andre land, og vi håper å bli inspirert. Budskapet vårt er enkelt: Europa leverer. ”

Klimatiltak og energikommissær Miguel Arias Cañete sa: “EU har en mektig historie å fortelle på FNs klimatoppmøte senere denne måneden. Vi er en global klimaleder og vår klimatiltak er et enestående eksempel på levering, inkludert i forbindelse med vår langsiktige strategiprosess. EUs tilnærming er å sikre at klimaambisjonen ikke bare handler om overskriftsmål, men om faktisk levering av våre løfter, om å sørge for at målene blir oppfylt og utslippsreduksjoner vil skje. Som vist i EU-undersøkelsen publisert i dag, har vår tilnærming et veldig sterkt mandat fra innbyggerne. Jeg er stolt over å dele disse meldingene også i New York. ”

Den europeiske unionen er den første store økonomien som har fått på plass et juridisk bindende rammeverk for å levere sine løfter under Paris-avtalen, og den er i ferd med å gå over til en økonomi med lave utslipp, med sikte på å nå klimanøytralitet innen 2050. Ambisiøs klimahandling får sterk demokratisk støtte. I følge det siste spesielle Eurobarometeret for klimaendringer som ble publisert i dag, mener 93% av europeere at klimaendringer er et alvorlig problem.

Dessuten forbereder EU og dets medlemsland, tro på sin forpliktelse til multilaterale tiltak forankret i vitenskap, aktivt til tidlig 2020 å kommunisere en langsiktig strategi med mål om å oppnå klimanøytralitet av 2050, som foreslått av kommisjonen. Kommisjonen la frem sitt visjon for en velstående, moderne, konkurransedyktig og klimanøytral økonomi i november 2018 og et stort flertall av medlemslandene godkjent denne visjonen i juni 2019. I følge Eurobarometer støttet 92% av europeere å gjøre EU klimanøytralt av 2050. I henhold til Paris-avtalen må alle parter presentere en langsiktig strategi av 2020.

Bakgrunn

EU fortsetter å levere sine forpliktelser.

EU har det mest omfattende og ambisiøse lovverket for klimatiltak på plass, og det er vellykket overgang mot en lavutslippsøkonomi, med sikte på klimanøytralitet av 2050 - mellom 1990 og 2017 ble klimagassutslippene redusert med 23% mens økonomien vokste med 58%.

EU har allerede overoppfylt sitt 2020-mål for reduksjon av klimagassutslipp og har fullført sitt unike bindende lovverk som vil tillate oss å overlevere klimamålene våre for 2030. Samtidig har EUs tilpasningsstrategi oppmuntret nasjonale, regionale og lokale tilpasningsaksjoner siden 2013.

Bevisst om at utslippene våre bare utgjør rundt 9% av det totale totaltallet, fortsetter EU sitt oppsøkende samarbeid og økonomiske, tekniske og tekniske samarbeid til alle partnerland. EU er fortsatt verdens ledende giver for utviklingsbistand og verdens største giver for klimafinansiering. EU og dets medlemsland har bidratt med over 40% av verdens offentlige klimafinansiering mer enn doblet siden 2013, og overskrider årlig 20 milliarder euro.

Sterk støtte fra innbyggerne

I forkant av FNs klimatoppmøte gjennomførte kommisjonen et spesielt Eurobarometer om klimatiltak og energi, som viser at borgere i alle EUs medlemsstater overveldende støtter tiltak som er iverksatt for å bekjempe klimaendringer, og ønsker at EU og nasjonale ledere skal øke ambisjonene deres i denne forbindelse og styrke Europas energisikkerhet.

Eurobarometeret viser at 93% av europeere mener at klimaendringer er et "alvorlig problem", og 79% ser det som et "veldig alvorlig problem". Sammenlignet med det siste Eurobarometeret i 2017, har klimaendringene overtatt internasjonal terrorisme ved å bli oppfattet som det nest alvorligste problemet verden står overfor i dag, etter fattigdom, sult og mangel på drikkevann.

Andelen europeiske borgere som har tatt personlige tiltak for å bekjempe klimaendringer, har økt i alle EUs medlemsstater til et EU-gjennomsnitt på mer enn ni av ti innbyggere (93%). Eurobarometer-resultatene viser også et krav om at nasjonale myndigheter øker sine egne mål for energieffektivitet og fornybar energi (92%), og gir mer offentlig finansiering til fornybar energi (84%). Et sterkt flertall av europeere (72%) mener at å redusere energiimport vil ha en positiv innvirkning på økonomien og energisikkerheten, og 92% mener at EU må sikre tilgang til energi for alle EU-borgere.

Mer informasjon

Kommunikasjon om toppmøtet for klimaaksjon 2019 arrangert av FNs generalsekretær i New York

Spesielt Eurobarometer for klimaendringer med spesifikke faktaark for medlemsland

Spesielt Eurobarometer om energi med spesifikke faktaark for medlemsland

Ren planet for all kommunikasjon

Energy Union: Fra vison til virkelighet

Faktaark om det nye lovverket for energi og klimatiltak

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Klima forandringer, utslipp CO2, Miljø, EU, EU-kommisjonen

Kommentarer er stengt.