EUs skattetransparensverktøy viser seg effektive i kampen mot #TaxEvasion og #TaxAvoidance

| September 17, 2019

EUs regler for innsyn i skatt om automatisk utveksling av informasjon mellom medlemsland gir merverdier når det gjelder landenes mulighet til å slå ned på skatteundgåelse, ifølge en evaluering publisert av kommisjonen.

Rapporten gir et første øyeblikksbilde av den ofte avtalte lovgivningen som ligger til grunn for den obligatoriske automatiske utvekslingen av skatteinformasjon om ikke-økonomiske inntekter og eiendeler til noen 16 millioner skattebetalere i Europa, om informasjonsutveksling på finansregnskap, samt om skatteregler som medlemmet Statene gir multinasjonale selskaper.

I 2017 utvekslet for eksempel medlemsland informasjon om nesten 18,000 avgiftsvedtak gitt til multinasjonale selskaper. Evalueringen viser at medlemslandene nå får betydelig mer informasjon som kan bidra til å bekjempe skattesvindel, unndragelse og unngåelse og fremdeles er i ferd med å finne de mest effektive måtene å bruke dataene på, for å evaluere merverdien og avskrekkende virkningene.

Kommisjonen fortsetter å oppmuntre alle EU-land til å utnytte tilgangen til rikelig med nyttig skatteinformasjon som blir gjort tilgjengelig gjennom disse nye kanalene fullt ut. Selv om det var for nylig å undersøke i denne studien, har enda flere skattedata nå begynt å utveksles mellom medlemslandene, for eksempel på selskapsskatteinntektene som er betalt av store selskaper i hvert land, siden nye regler ble tatt i bruk på 1 januar 2013.

Fra neste år vil medlemslandene også begynne å dele etterretning om skatterådgivningsrådene som gis av formidlere i hvert land. Rapporten og mer informasjon om læreplanene (rådsdirektiv om administrativt samarbeid, 2011 / 16 / EU) er tilgjengelig her.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, EU, EU, EU-kommisjonen, skatte~~POS=TRUNC unnvike, Skatt

Kommentarer er stengt.