Europakommisjonen vedtok 2019 handlingsprogram for #TurkishCypriot community

| September 17, 2019

EU-kommisjonen har vedtatt en Årlig handlingsprogram for et samlet beløp på € 35.4 millioner som identifiserer nye prosjekter for å lette gjenforeningen av Kypros. Målet med programmet er å oppmuntre den økonomiske utviklingen av det tyrkisk-kypriotiske samfunnet med særlig vekt på den økonomiske integrasjonen av øya, på å forbedre kontaktene mellom de to samfunnene og med EU, og på forberedelsene til gjeldende fellesskaps.

Viserpresident Valdis Dombrovskis, finansstabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsforbund, sa: “Hjelpeprogrammet vårt er like relevant som alltid. Dette nye settet med prosjekter søker å forbedre infrastruktur, støtte økonomisk utvikling, fremme forsoning og bringe tyrkisk-kyprioter nærmere EU. Jeg er sikker på at det vil bidra til oppgjørsinnsatsen som er det endelige målet for vår bistand. ”

Bistand til det tyrkisk-kypriotiske samfunnet ytes gjennom EUs hjelpeprogram og administreres av kommisjonen Structural Reform Support Service. Den fulle pressemeldingen er tilgjengelig online.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , ,

Kategori: En forsiden, Kypros, EU, Kalkun

Kommentarer er stengt.