#FORATOM - 93 Europeiske foreninger ber EU prioritere forskning og innovasjon

| September 20, 2019
93 europeiske foreninger, inkludert FORATOM, har gitt ut en felles uttalelse der EU-institusjonene oppfordres til å opprette et ambisiøst Horizon Europe-program og behandle forskning og innovasjon (FoU) som en prioritet under det neste flerårige økonomiske rammeverket 2021-2027. For dette formål krever underskriverne tildeling av minst € 120 milliarder til Horizon Europe-programmet for å hjelpe Europa med å takle mange av de nåværende utfordringene.

uttalelsesignatørene understreker at Europa trenger å bygge videre på suksessen med Horizon 2020-programmet, skalere opp investeringene som er gjort så langt og bli enige om et budsjett som baner vei for at Europa kan levere de viktigste samfunnsutfordringene i dag og i morgen. En slik tilnærming vil tillate EU å opprettholde sin globale innovasjonsledelse.

"Denne uttalelsen, signert av nesten 100 europeiske foreninger, bemerker med rette at vi må samarbeide i EU for å møte de nåværende utfordringene Europa står overfor og levere de avtalte mål for bærekraftig utvikling," sa FORATOMs generaldirektør Yves Desbazeille. "Vi er beæret over å delta i dette initiativet, fordi vi deler synet om at Europa trenger å investere betydelig mer i felleseuropeisk FoU-samarbeid, hvor en del av dette skal støtte utviklingen av teknologier som inneholder lite karbon, som kjernefysisk."

Underskriverne av den felles uttalelsen ber Horizon Europe fokusere på å levere følgende:

  • Øke Europas fremtidige vekst, sysselsetting og konkurranseevne;
  • sikre Europas sete blant frontløpere av den teknologiske revolusjonen, og;
  • utvikle og skalere opp teknologiene som vil drive kontinentet i det 21st århundre.

For å oppnå disse målene oppfordrer foreningene EU-institusjonene til å tildele minst en 60% Horisont Europas totale budsjett til pilar II “Globale utfordringer og europeisk industriell konkurranseevne”. Dette vil muliggjøre bygging av langsiktige partnerskap mellom de forskjellige europeiske FoU-aktørene, redusere usikkerhet og stimulere næringsinvesteringer i Europa.

Disse målene er i tråd med FORATOMs anbefalinger til EUs FoU-prosjekter. I sin nylige posisjonspapir understreker foreningen viktigheten av å motta et høyere nivå av økonomisk støtte fra EU og tildele disse midlene til de områdene som gir mest verdi og sikrer langsiktige partnerskap for sektorovergripende innovasjon.

"Det gir absolutt mening at implementeringsstrategien til Horizon Europe og andre EU-investeringer bør utformes for å støtte alle næringer som kan bidra til å oppfylle EUs mål som energisikkerhet og karbonisering. Sektorkobling vil være et sentralt element i EUs FoU-strategi, og det er her for eksempel at atomindustrien bør inkluderes i EUs FoU-partnerskap og prosjekter som kan dra nytte av eksisterende atomreaktorer og avansert design, ”la Desbazeille til.

For FORATOMs syn er det avgjørende for vellykkede EU-partnerskap å sikre at Horizon Europe og Euratom 2021-2025-programmer kompletterer hverandre ved å knytte sammen felles temaer og tversgående aspekter.

Mer informasjon: FORATOMs posisjonspapir EUs kjernefysiske undersøkelser og innovasjon: I samarbeid med Horizon Europe Missions.

Om oss: Det europeiske atomforumet (FORATOM) er Brussel-baserte fagforening for atomkraftindustrien i Europa. Medlemskapet i FORATOM består av 15 nasjonale nukleare foreninger, og gjennom disse foreningene representerer FORATOM nesten 3,000 europeiske selskaper som arbeider i bransjen og støtter rundt 1,100,000 jobber.

For mer informasjon, vennligst kontakt Jessica Johnson: jessica.johnson@foratom.org.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Energi, EU, Kjernekraft

Kommentarer er stengt.