Rapporten oppfordrer EU til å iverksette hastetiltak for å beskytte #HumanRights forsvarere i #LatinAmerica

| Oktober 8, 2019

I lys av den alvorlige situasjonen menneskerettighetsforkjemperne står overfor i Latin-Amerika, lanserer EU-LAT-nettverket i dag (8 oktober) en rapport der, gjennom forskjellige anbefalinger, oppfordrer EU til å handle proaktivt for å stoppe dette problemet.

Latin-Amerika er en av regionene med det største antallet angrep og drap begått mot forsvarere. I følge EU Protect-forsvarere ble 2018-forsvarere i 256 drept i regionen. Rapporten, som i dag ble sendt til Europaparlamentet og den europeiske tjenesten for ytre handlinger, belyser dagens trender og vanlige voldsmønstre som er til stede over hele kontinentet.

Mangelen på anerkjennelse og legitimering av arbeidet deres er hovedfaktorene som øker risikoen for lidelsesangrep som fysiske angrep, inkludert drap eller drapsforsøk, trusler, trusler, trakassering, kriminalisering og andre former for vold. Dessuten er det et økende antall restriktive lover i regionen som bidrar til krympingen av det sivile samfunnsrommet.

Kritisk situasjon for kvinner og miljøforsvarere

Ifølge rapporten er kvinner menneskerettighetsforsvarere og mennesker som forsvarer kvinner og likestilling, utsatt for flere og forverrede former for diskriminering. Kvinner blir utsatt for kjønnsspesifikk risiko. De er også utsatt for vold fordi de utfordrer normene og stereotypiene som eksisterer i deres samfunn og i deres sosiale sammenhenger.

EU-LAT-nettverket understreker også den vanskelige situasjonen for mennesker som forsvarer land, territorium og miljø, ettersom Latin-Amerika fortsatt er regionen med det største antallet miljøforsvarere drept i verden. I den forstand minner rapporten om at beskyttelse av urfolk og bondefolk, som forsvarer klodens naturressurser, bidrar til å endre den politiske dagsordenen for klima.

Full rapport

EU-LAT Network er en anerkjent aktør før EU består av om lag 40 organisasjoner og bevegelser fra 12 europeiske land som påvirker transformasjonen av europeisk politikk angående Latin-Amerika innen områdene politisk dialog, samarbeid og handel.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, Human Rights, Human Rights, Latin-Amerika

Kommentarer er stengt.