EU-kommisjonen hilser den positive vurderingen om hvordan den har klart #EUBudget velkommen

| Oktober 9, 2019

I sin siste rapport om forvaltningen av EU-budsjettet bekreftet Den europeiske revisjonsretten - den uavhengige revisoren for EUs utgifter - at Juncker-kommisjonen hadde forbedret måten den administrerte EU-budsjettet betydelig. Revisorene ga EUs årsregnskap en ren helsefakt for en 12th året på rad og en kvalifisert mening om 2018-betalingene for tredje år på rad. Dette er en høy vurdering av den målrettede innsatsen fra Juncker-kommisjonen for å sikre at hver euro fra EU-budsjettet blir brukt i tråd med reglene og skaper merverdi for innbyggerne våre.

Kommisjonær for budsjett og menneskelige ressurser, Günther H. Oettinger, sa: "EU-kommisjonen jobber hardt for å sikre at hver euro fra EU-budsjettet blir brukt til fordel for innbyggerne og skaper en EU-verdi. Vi sørger for at reglene overholdes fullt ut og at feil blir brakt til et minimum. Vi er glade for at vår innsats bærer frukt og våre uavhengige revisorer har igjen bekreftet at vi har gjort en god jobb. ”

EUs medlemsland - viktige partnere i forvaltningen av EU-budsjettet

Kommisjonen er ansvarlig for gjennomføringen av EU-budsjettet sammen med en rekke partnere - den forvalter rundt 75% av EU-utgiftene i fellesskap med EUs medlemsland. De spiller en nøkkelrolle på områder som samhold og landbruk, der mesteparten av budsjettet kanaliseres gjennom de nasjonale og regionale forvaltningsmyndighetene. Kommisjonen har strenge regler for god og effektiv forvaltning av midlene. Vi jobber hånd i hånd med medlemslandene for å garantere at budsjettet blir brukt i tråd med disse reglene og at hver euro fra EU-budsjettet går dit det er mest nødvendig.

Oettinger la til: "Både EUs samholdspolitikk og vår felles landbrukspolitikk har bevist sin evne til å levere gode resultater. Samtidig er samhold og utvikling av landdistrikter den mest utfordrende å styre på grunn av de mange aktørene som er involvert. Kommisjonen hjelper medlemslandene og de forskjellige forvaltningsmyndighetene til å gjøre det bedre når det er nødvendig. Vår innsats så langt viser at vi er på rett vei, vi vil fortsette å jobbe i samme retning. ”

Få mest mulig ut av hver euro

Det er viktig for Kommisjonen å sørge for at hver euro ut av EU-budsjettet oppnår best mulig resultat på tvers av politikkområder. Dette er grunnen til at vi har satset mye på å sikre at EU-budsjettet ikke bare blir brukt i tråd med reglene, men også finansierer prosjekter som adresserer EU-omfattende utfordringer og utgjør en forskjell for et stort antall mennesker. På forskningsområdet, for eksempel, takket være verdens største offentlig finansierte program for forskning og innovasjon, Horizon 2020, støtter EU mer enn 300,000-forskere, inkludert siden i går 18 nobelprisvinnere, og innovatører. Når det gjelder grensevern og migrasjonshåndtering - et område av sentral betydning for EU-borgere - siden 2015, har EU-finansierte initiativ bidratt til å redde nesten 760,000 liv i Middelhavet og har ført til en reduksjon av ankomster i 92 på 2018% sammenlignet med toppen av migrasjonskrisen i 2015.

Fokuset på EUs merverdi er også kjernen i kommisjonens forslag til langtidsbudsjett for 2021-2027. Den søker å sette klarere mål og fokusere mer på ytelse. Målet er å gjøre det lettere å overvåke og måle resultater - og gjøre endringer når det er nødvendig. Dette forventes å forbedre EU-budsjettet ytterligere.

Enklere regler for å øke effektiviteten av EU-finansiering

I løpet av de siste årene har kommisjonen arbeidet for å forenkle reglene som EU-budsjettet brukes under, ettersom enklere regler betyr lettere tilgang til midlene og færre forvaltningsfeil.

Gjenvinning av EU-midler brukt feil

Kommisjonen som forvalter av EU-budsjettet har som mål å sikre at når et program er lukket og all kontroll er gjennomført, er den gjenværende risikoen for EU-budsjettet under 2% - nivået som av domstolen anses som vesentlig.

For dette formål overvåker kommisjonen implementeringen av EU-budsjettet på bakken. Hvis det blir funnet ut at medlemsland eller sluttmottakere bruker EU-pengene på feil måte, kan kommisjonen gjenvinne midler for å beskytte EU-budsjettet. I 2018 anslår kommisjonen at den gjenværende feilrisiko for EU-budsjettet er under 1% etter slike korrigeringer og inndrivelser.

Bakgrunn

Publiseringen av årsrapporten fra Den europeiske revisjonsretten starter den årlige "decharge-prosedyren" for EU-budsjettet. For å forberede grunnlaget for prosessen publiserte kommisjonen i juli 2019 informasjon om EUs inntekter, utgifter, budsjettstyring og resultater i rapportene i Integrert finansiell og ansvarlig rapportering. Denne rapporteringen bekrefter at EUs budsjett i 2018 har levert konkrete resultater, bidratt til å oppnå EUs politiske prioriteringer, skapt merverdi for EU-borgere og ble brukt i tråd med EUs regler.

Det estimerte feilnivået er ikke et mål på svindel, ineffektivitet eller avfall. Det er ganske enkelt et anslag på pengene som allerede er betalt fra EU-budsjettet til tross for at de ikke overholder visse regler.

Mer informasjon

- Faktaark - Viktige funksjoner i gjennomføringen av EUs budsjett i 2018

- 2018 Årlig styrings- og resultatrapport

- Integrert finansiell og ansvarlig rapportering

- Kommisjonens forslag til neste flerårige økonomiske rammeverk

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, EU-budsjettet, EU-kommisjonen, Revisjonsretten

Kommentarer er stengt.