Lær mer om EU på skolen: Commission lanserer #JanAmosComeniusPrize

| November 6, 2019

EU-kommisjonen lanserte i dag (6 november) en EU-omfattende konkurranse for kvalitetsopplæring i EU. Denne nye prisen deles ut til ungdomsskoler som lærer om EUs arbeid på en nyskapende og stimulerende måte.

Det vil gjøre det mulig å gjenkjenne, på europeisk nivå, det relevante arbeidet som utføres i hvert medlemsland, og vil fremheve viktigheten av undervisning og læring av EU fra tidlig alder, ved å bidra til formidling av god praksis.

Utdannings-, kultur-, ungdoms- og sportskommisjonær Tibor Navracsics (avbildet) sa: "Tiltak er nødvendig for å forbedre kunnskapen og forståelsen til innbyggerne i EU. Dette må begynne i en tidlig alder, og skoler har en nøkkelrolle å spille for å oppmuntre unge europeere til å bli aktive og informerte europeiske borgere som er engasjert i de demokratiske prosessene for EUs fremtid. Det gleder meg at denne nye prisen gir synlighet til arbeidet til skoler som øker elevenes bevissthet om EU og utvikler en følelse av tilhørighet. ”

Jan Amos Comenius-prisen for kvalitetsopplæring i EU er åpen for ungdomsskoler i EU. Søknadsfristen er 6 februar 2020 kl 17h CET. Prisene blir delt ut i mai 2020. Dette er et initiativ fra Europaparlamentet implementert av EU-kommisjonen. Mer informasjon om hvordan du kan delta, inkludert søknadsdokumenter og konkurranseregler, er tilgjengelig her. I fjor, etter et kommisjonens forslag, vedtok EUs utdanningsministre en anbefaling om felles verdier, inkluderende utdanning og den europeiske dimensjonen av utdanning, et vesentlig element av det europeiske utdanningsområdet som skal fullføres av 2025.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , ,

Kategori: En forsiden, voksnes læring, Utdannelse, Erasmus, Erasmus +, EU, EU-kommisjonen, språk, Vitenskap, Opplæring, universiteter

Kommentarer er stengt.