#COP25 - MEPs push for #CO2Neutrality by 2050

| November 7, 2019
EU bør forplikte seg til netto null CO2-utslipp av 2050 på FN-konferansen og øke sin utslippsreduksjonsambisjon for 2030, sa miljøkomiteen onsdag (6 november).

I forkant av COP25 FNs klimakonferanse i Madrid i desember, vedtok miljø-, folkehelse- og mattrygghetsutvalget onsdag en resolusjon som ber EU om å legge fram sin langsiktige strategi for å nå klimanøytralitet senest av 2050 til FN Klimakonvensjon så snart som mulig. Dette vil garantere at EU opprettholder sin verdensledelse i kampen mot klimaendringer.

De fremhevet også behovet for at EU skal heve ambisjonsnivået for 2030 for å nå 2050-målet. MEPs forventer at den europeiske Green Deal som ble kunngjort av Europakommisjonens president-valgte Ursula Von Der Leyen, vil inkludere et mål om 55% utslippsreduksjoner med 2030.

Global ambisjon for luftfart og skipsfart ikke nok

MEP-erne sier at den nåværende ambisjonen for luftfart og skipsfart mangler de nødvendige utslippsreduksjonene, og mener derfor at alle land bør oppmuntres til å inkludere utslipp fra internasjonal skipsfart og luftfart i sine nasjonale bidragsplaner (NDCs).

Mer økonomisk støtte for å bekjempe klimaendringer

EU-land bør minst doble bidragene sine til det internasjonale Grønt klimafond, sier utvalget. MEP-ere understreker at EUs medlemsland er de største leverandørene av offentlig klimafinansiering og at EUs budsjett fullt ut skal overholde sine internasjonale forpliktelser. De bemerker også at faktiske pantsettelser fra utviklede land fremdeles faller under det kollektive målet om å mobilisere $ 100 milliarder dollar per år fra og med 2020.

Til slutt oppfordrer de alle EU-landene til å fase ut alle direkte og indirekte subsidier med fossilt brensel av 2020 og til Den europeiske investeringsbanken om å avslutte utlån til fossilt brenselprosjekter, bortsett fra gass når de brukes i kombinasjon med fornybar energi. De globale tiltakene som ble gjort i løpet av de neste 10 årene, vil påvirke menneskehetens fremtid de neste 10,000 årene, sier de.

"Miljøutvalget viser vei for Europa å være det første karbonneutrale kontinentet i 2050," sa styreleder for komité for miljø, folkehelse og mattrygghet Pascal Canfin (Renew Europe, FR). "Mens USA i går bekreftet at hun gikk ut av Parisavtalen, bekreftet vi i dag i Europaparlamentets miljøutvalg at vi ønsker at Europa skal være seriøs i kampen mot klimaendringene," la han til.

Bakgrunn

De EU-kommisjonen har allerede foreslått målet av netto nullutslipp fra 2050, men EU-rådet har fremdeles ikke sluttet seg til det da noen land er imot. COP25 vil finne sted i Madrid fra 2-13 desember 2019. En delegasjon fra Europaparlamentet ledet av Bas Eickhout (Greens, NL) vil delta.

Neste trinn

Miljøutvalget vedtok utkastet til resolusjon med 62 stemmer for 11. Teksten vil bli stemt av parlamentet som en helhet under plenumsmøtet 25-28 i november i Strasbourg.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , ,

Kategori: En forsiden, utslipp CO2, Kvotehandelssystem (ETS), Miljø, EU, Europaparlamentet

Kommentarer er stengt.