EUs posisjon i #WorldTrade i tall

| November 7, 2019
Finn nøkkeltall om EUs handel med verden i denne infografiske: eksport, import, antall relaterte arbeidsplasser i EU og mer.
Infografisk på EU-eksportEksport og import på global skala

EU har alltid vært med fremme handel: ikke bare ved å fjerne hindringer for handel mellom EU-land, men også ved å oppfordre andre land til å handle med EU. I 2018 representerte EU-eksporten 15.2% av den globale eksporten, og EU-importen 15.1%, noe som gjør det til en av verdens største handelsaktører ved siden av USA og Kina.

handels~~POS=TRUNC avtaler~~POS=HEADCOMP

EU har for tiden omtrent 100 handelsavtaler på plass eller i ferd med å bli oppdatert eller forhandlet.

Handelsavtaler er ikke bare en mulighet til å redusere tollene, men også å få våre partnere til å anerkjenne EUs kvalitets- og sikkerhetsstandarder, og å respektere produkter med beskyttet opprinnelsesbetegnelse, for eksempel champagne eller Roquefort-ost. Dette er veldig viktig ettersom europeiske matprodukter har et verdensomspennende rykte for dyktighet og tradisjon.

Infografisk på EU-eksportFinn ut om EUs handelsavtaler

EU bruker også handelsavtaler for å sette standarder for miljø og arbeidskraft, for eksempel for å unngå import av produkter produsert ved hjelp av barnearbeid.

Den siste EU-handelsavtalen som ble inngått, var med Japan i 2018, som parlamentet vedtok i desember 2018, men mange andre forhandles.

EU import og eksport

Infografisk på EU-eksportInfographic på EUs import og eksport av varer i 2018

Europeiske firmaer drar ikke bare fordel av stordriftsfordeler som å være en del av verdens største indre marked innebærer, men også av handelsavtaler som gjør det mulig for EU-foretak å eksportere mange av sine tjenester og varer. Samtidig må utenlandske firmaer som vil eksportere til EU, oppfylle de samme høye standardene som lokale firmaer, slik at det ikke er fare for urettferdig konkurranse fra selskaper som ikke er EU-landene.

Når det gjelder eksport av varer, var EUs største partnere fra januar til august 2019 USA (259.9 milliarder euro), Kina (145.3 milliarder euro) og Sveits (105.6 milliarder euro). I løpet av denne perioden importerte EU det meste fra Kina (272.7 milliarder euro) fulgt av USA (193.2 milliarder euro) og Russland (105.0 milliarder euro).

Infografisk på EU-eksportInfographic: EU-landenes eksport i 2018

Handel med land utenfor EU har ført til at det skapes millioner av arbeidsplasser i Europa. EU-kommisjonen anslått at i 2017about var 36 millioner jobber knyttet til handel med ikke-EU-land. Å være i samme indre marked har også ført til mer handel mellom EU-land.

I tillegg har import av varer og tjenester fra utenfor EU tvunget europeiske selskaper til å være mer konkurransedyktige, samtidig som forbrukerne får flere valg og lavere priser.

Infografisk på EU-eksportInfografisk på antall EU-jobber knyttet til handel

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , ,

Kategori: En forsiden, Økonomi, EU, EU, Tisa, Trade, handels~~POS=TRUNC avtaler~~POS=HEADCOMP

Kommentarer er stengt.