#ClimateChange - Forskere advarer om innvirkning på matsikkerhet og hav

| November 8, 2019
Oversvømmet gate © 123RF / European Union – EP © 123RF / European Union – EP

FNs klimaforskere presenterte MEPs nye bevis for hvordan klimaendringer påvirker matproduksjon og hav.

Det mellomstatlige panelet for klimaendringer er FNs organ for å vurdere vitenskapen relatert til klimaendringer. I august presenterte den a rapport om klimaendringer og land og i september en på hav og kryosfære i et klima i endring. Rapportene er det siste vitenskapelige innspillet til FNs klimatoppmøte COP25 som arrangeres i Madrid i desember.

Forskerne bak rapportene presenterte funnene sine for parlamentets miljø-, utviklings- og fiskerikomiteer onsdag 6 november.

Matproduksjon og klimaendringer en toveis gate

Professor Jim Skea sa til MEP-erne at klimaendringene forverrer forringelse av land, som erosjon og forurensning, som igjen påvirker infrastrukturen og folks levebrød. Bedre arealforvaltning kan bidra til å takle klimaendringer, men det må suppleres med andre tiltak, la han til.

Dr. Jean-François Soussana bemerket at matsystemet står for mellom en femtedel og en tredjedel av alle klimagassutslipp forårsaket av mennesker. Samtidig påvirker klimaendringene matsikkerheten gjennom synkende avlinger av hvete og mais. Han advarte om at stabiliteten i matforsyningen i fremtiden vil avta ytterligere etter hvert som omfanget og frekvensen av ekstreme værhendelser øker.

Smeltende is, stigende hav

Ifølge forskere er økningen i havnivået akselererende, hovedsakelig på grunn av at isarkene fra Grønland og Antarktis smeltet raskere.

Professor Hans-Otto Pörtner advarte om at havnivået i en virksomhet som vanlig scenario anslås å stige omtrent fem meter med 2300. I tillegg har det marine livet tilgang til mindre oksygen og næringsstoffer, noe som setter matsikkerhet i fare for samfunn som er avhengige av sjømat.

Pörtner la til: "For å minimere alvorlighetsgraden av virkningen av klimaendringer, betyr det at hver bit av oppvarmingen betyr noe, hvert år betyr noe, hvert valg betyr noe, og viktigst av alt, politiske og samfunnsmessige vilje betyr noe."

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Klima forandringer, Miljø, EU, Europaparlamentet

Kommentarer er stengt.