#FORATOM ønsker utfallet av Trilogue on Taxonomy-reguleringen velkommen

| Desember 19, 2019
FORATOM hilser avtalen oppnådd i Trilogue mellom rådet, parlamentet og kommisjonen om forslaget til forskrift om etablering av rammer for å legge til rette for bærekraftige investeringer (såkalt "taksonomi") og det faktum at den avtalte teksten ikke utelukker kjernefysiske energi fra reguleringen. I referanse til de delegerte handlingene, som utsetter kjernekraft for en "ikke noe betydelig skade" -vurdering, ber FORATOM EU-kommisjonen om å ta i bruk en teknologinøytral og faktabasert tilnærming.

Etter FORATOMs syn er "ikke noen vesentlig skade" -vurdering "som da muliggjør en beslutning om kjernefysiske (og andre teknologier) er kvalifisert for bærekraftig finansiering eller ikke" bør foretas av eksperter med en sterk kunnskap om kjernefysisk livssyklus. FORATOM er trygg på at en så grundig og faktabasert tilnærming, som vil evaluere utvalgte energikilder på grunnlag av objektive kriterier (inkludert CO2-utslipp, volum og sporbarhet av avfall, forbruk av råstoff og arealbruk), vil føre til erkjennelsen av kjernekraft som en bærekraftig energikilde som bidrar betydelig til reduksjon av klimaendringer. For å sikre like spillfelt, mener FORATOM at de samme kriteriene bør brukes like mye på alle kraftproduserende teknologier.

Finn ut mer i FORATOMs nyere Posisjonspapir på initiativet Sustainable Finance.

Det europeiske atomforumet (FORATOM) er Brussel-baserte fagforening for atomkraftindustrien i Europa. Medlemskapet i FORATOM består av 15 nasjonale nukleare foreninger, og gjennom disse foreningene representerer FORATOM nesten 3,000 europeiske selskaper som arbeider i bransjen og støtter rundt 1,100,000 jobber.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Energi, EU, Kjernekraft

Kommentarer er stengt.