Mindre enn halvparten av EU-reisende er klar over #EUPassengerRights

| Januar 14, 2020

EU-kommisjonen har offentliggjort resultatene fra en Eurobarometer-undersøkelse om passasjerrettigheter i EU. I følge undersøkelsen vet 43% av EU-borgere som har reist med fly, langdistanse, buss, skip eller ferge de siste 12 månedene ('reisende') at EU har fått på plass rettigheter for passasjerer.

Transportkommisjonær Adina Vălean sa: “Den europeiske unionen er det eneste området i verden der innbyggerne er beskyttet av et komplett sett med passasjerrettigheter. Imidlertid må disse rettighetene bli bedre kjent og lettere å forstå og håndheve. Våre regler skal også gi mer rettsikkerhet til passasjerer og industri. Dette er grunnen til at kommisjonen foreslo å modernisere passasjerrettigheter for fly og jernbane. Vi trenger nå at Rådet og Europaparlamentet raskt skal komme til enighet om dem for å sikre at mennesker som reiser i EU blir beskyttet effektivt. ”

Passasjerrettigheter er definert på EU-nivå. De brukes av transportleverandører og håndheves av nasjonale organer. Ulikheter mellom nasjonal praksis kan gjøre det vanskelig for passasjerer å få et klart bilde av hva de skal gjøre og til hvem de skal henvende seg, spesielt når passasjerer ofte beveger seg over EUs grenser.

Kommisjonen har allerede intensivert arbeidet med å gjøre passasjerrettighetene tydeligere og øke bevisstheten om disse rettighetene. Kommisjonen har gjort det gjennom lovgivningsforslag om rettigheter til luft- og jernbanepassasjerer, gjennom retningslinjer og gjennom regelmessig kommunikasjon om relevant rettspraksis. Kommisjonen lanserte også en bevisstgjøringskampanje. En full pressemelding er tilgjengelig på nettet.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, EU-kommisjonen, reise~~POS=TRUNC

Kommentarer er stengt.