# Kasakhstan utenriksminister ønsker EUs strategi for Sentral-Asia velkommen

| Januar 22, 2020

Kasakhstans utenriksminister Mukhtar Tileuberdi (Bildet, senter) har ønsket EUs strategi for Sentral-Asia velkommen og sa at den vil bane vei for bedre samarbeid og forbedrede regionale forbindelser, skriver Martin Banks.

Han snakket i Brussel mandag (20. januar) og sa at strategien “gir de overordnede rammene for regionalt engasjement”.

Strategien skal blant annet støtte Kazakhstans overgang til en grønn økonomi og diversifisering av økonomien, mener han.

"Dette vil bidra til å utvide og utvide våre forhold og er i interessen for alle berørte," erklærte han.

Tileuberdi holdt foredrag på en nyhetsbrief etter en dag med høye nivåer med høytstående EU-tjenestemenn i anledning samarbeidsrådet mellom EU og Kasakhstan.

Møtet, den 17th som skal holdes mellom de to sidene, ønsket velkommen til vedtakelsen av EU-Kasakhstan Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), signert tilbake i 2015.

På spørsmål fra dette nettstedet om EUs strategi for Sentral-Asia, sa ministeren at han mener initiativet gjenspeiler nye muligheter som har dukket opp i regionen.

Strategien tar sikte på å samle Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan og også å fremme EUs interesser og verdier i regionen.

Ministeren la til at den økte dialogen strategien søker å fremme er "bra" for sitt land og dets regionale naboer, og la til at det skulle vise seg å være en "plattform" for å smi "videre integrering" mellom sentralasiatiske stater.

Hans kommentarer ble gjentatt av Gordan Grlić Radman, utenriksminister i Kroatia, den nåværende innehaveren av EUs roterende presidentskap, som sa at strategien vil "styrke" EUs engasjement både med Kasakhstan og andre land i regionen.

Han sa til reporterne: "Jeg er veldig glad for at Kasakhstan også har ønsket velkommen og støtter strategien. Det vil vi tro styrke engasjementet og moderniseringsprosessen i hele regionen. ”

Strategien som ble vedtatt i juni i fjor, gir de overordnede rammene for regionalt engasjement og fokuserer på spenst og velstand. Den har som mål å hjelpe Kasakhstans overgang til en grønn økonomi og diversifisering av økonomien.

Den gir også, lagt til Radman, et nytt politisk rammeverk for EUs engasjement med landene i Sentral-Asia de kommende årene.

Han ønsket velkommen til å styrke forbindelsene mellom EU og Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan siden vedtakelsen av den første EU-strategien for Sentral-Asia tilbake i 2007.

Bortsett fra strategien bemerket både Radman og Tileuberdi også at EU-Kasakhstan Enhanced Partnership and Cooperation Agreement (EPCA), undertegnet i Astana 21. desember 2015, nå var blitt ratifisert av alle EUs medlemsland og Europaparlamentet, og, sa de, trer i kraft fullt ut 1. mars.

Radman sa at avtalen, som utgjør den første i sitt slag som er undertegnet av EU med en av sine sentralasiatiske partnere, løfter forholdet mellom EU og Kasakhstan til et nytt nivå.

Mandagens møte gjennomgikk gjennomføringen av EPCA på flere områder, inkludert handel og toll, miljø og klimaendringer, energi samt rettsstat og rettslig samarbeid.

Full anvendelse av avtalen vil gi rom for et enda tettere samarbeid på områder som foreløpig ikke ble anvendt foreløpig, særlig områder som faller inn under EUs medlemslandskompetanse som felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, sa Radman.

Samarbeidsrådet, fortalte Radman, til journalister, ønsket også Kasakhstans nasjonale strategi mot en grønn økonomi og dens ambisiøse energimål fra 2050 velkommen som tar sikte på å ha 50% av kraftproduksjonen fra fornybar energi.

De to sidene diskuterte også viktigheten av god styring, fremme og beskyttelse av menneskerettigheter og samarbeid med sivilsamfunnet, mens EU ønsket president Tokayevs kunngjøring om å innføre en ny lov for offentlig forsamling og andre reformtrinn, inkludert forenkling av prosessen for å opprette politiske partier, velkommen.

Kasakhstans intensjon om å starte prosedyrer for å bli med i den andre valgfrie protokollen til den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter ble også bemerket.

EU, sa Radman, hilste også den 4. januar til ratifisering av Kasakhstan av sin avtale med Europarådet om immuniteter og privilegier for representantene for gruppen av stater mot korrupsjon (GRECO), Europarådets overvåkningsorgan for korrupsjon .

I randen av rådet hadde Tileuberdi et bilateralt møte med EUs høye representant, Josep Borrell, hvor de diskuterte forholdet mellom EU og Kasakhstan samt regional og internasjonal utvikling og samarbeid.

EU er den klart Kazakstans første handelspartner som representerer 40% av sin utenrikshandel. Eksporten fra Kasakhstan i 2018 til EU var på totalt 20.8 milliarder euro, og importvolumet fra EU til Kasakhstan 5.8 milliarder euro i 2018, ble orienteringen fortalt.

Utdanning er et eksempel på samarbeid mellom de to sidene, ble det sagt, særlig Erasmus-programmet. EU bevilger 454.2 millioner euro til regionale samarbeidsprosjekter i Sentral-Asia for finansieringsperioden 2014-2020, inkludert 115 millioner euro til Erasmus + -programmet. Erasmus + har allerede tilbudt mer enn 2,000 korttidsstipend for kasakhiske studenter eller ansatte for å studere eller trene i Europa, og nærmere 1,000 stipend for europeiske studenter for å studere i Kasakhstan.

Å støtte Kazakhstans overgang til en Green Economy Model (7.1 millioner euro tildelt fra 2015-2018) er en annen EU-prioritering, sa Radman.

EU-støtte har vært viktig for Kasakhstans utvikling siden landets uavhengighet i 1991. Over 350 prosjekter på € 180 millioner er blitt finansiert av EU.

Ser på fremtiden, sa Radman at EU ser frem til det første offisielle besøket til president Tokayev i Brussel midten av februar.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, Kasakhstan, Kasakhstan

Kommentarer er stengt.