Nye regler for å fremme #WaterReuse i #Farming

| Januar 24, 2020
Vannknaphet er et voksende problem i Europa. MEPs ønsker å sikre EUs ferskvannskilder ved å fremme vannbruk i landbruket.

Befolkningsvekst, urbanisering og turisme har alle bidratt til vannmangel og tørke som i økende grad berører mange områder i Europa, spesielt Middelhavsregionen. Vannkilder er under stress, og situasjonen forventes å bli verre på grunn av klimaendringer. I følge et anslag innen 2030 Halvparten av Europas elvområder kan bli påvirket av vannknaphet.

For å sikre Europas ferskvannsforsyning i årene som kommer, støttet medlemmene av miljøkomiteen 21. januar uformell avtale nådd med rådet om et forslag om gjenbruk av spillvann. De nye reglene vil fortsatt måtte godkjennes av parlamentet og rådet for å bli lov.

De nye reglene tar sikte på å fremme bruken av behandlet avløpsvann for landbruksvann, som står for om lag Halvparten av vannet som brukes i EU hvert år. Økt gjenbruk av vann i oppdrett kan bidra til å redusere vannmangel.

For å sikre sikkerheten til avlingene innfører de nye reglene minimumskrav til vannkvalitet, krever hyppig overvåking og forplikter avløpsreningsanlegg til å utarbeide risikostyringsplaner. Medlemsstatmyndighetene vil utstede tillatelser til behandlingsanleggene og kontrollere at regler overholdes.

Ensartede regler på EU-nivå vil utjevne spilleregler for operatører av innvinningsanlegg og bønder og hindre hindringer for fri bevegelse av landbruksprodukter.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , , ,

Kategori: En forsiden, Jordbruk, Økonomi, Miljø, EU, Vann

Kommentarer er stengt.