Kontakt med oss

Forsvar

# Terrorisme i EU: Terrorangrep, dødsfall og arrestasjoner i 2019

Publisert

on

Infographic på religiøst inspirert terrorisme i EU

Antall terrorangrep og terroroffer i EU fortsatte å avta i 2019. Sjekk grafen vår for å se utviklingen av jihadistisk terrorisme siden 2014. Det var 119 terrorforsøk i Europa i 2019 som teller de som ble utført vellykket og de som mislyktes eller ble foliert. Av disse er 21 tilskrevet jihadist terrorisme. Selv om de bare representerer en sjettedel av alle angrep i EU, var jihadistterrorister ansvarlige for alle 10 dødsfall og 26 av 27 personer som ble skadet.

Omtrent halvparten av terrorangrepene i EU er etno-nasjonalist og separatist (57 i 2019, alle unntatt ett i Nord-Irland), mens de andre hovedkategoriene av terrorister er helt til høyre (6) og helt til venstre (26).

Antallet ofre for jihadistisk terrorisme har ytterligere gått ned siden toppet i 2015, og i 2019 var antallet angrep som ble foliert av myndighetene dobbelt så mange som fullførte eller mislyktes. I følge Manuel Navarrette, sjef for Europols senter for terrorbekjempelse, er imidlertid trusselnivået fortsatt relativt høyt.

Navarette presenterte Europols årlige rapport om terrortrender til parlamentets sivile frihetskomité 23. juni. Han sa at det er den samme trenden som nettmiljøer innleder vold i høyreekstreme og jihadistiske milier: "For jihadistene er terrorister hellige krigsmartyrer, for høyreekstreme er de helgener i en rasekrig."

Færre terrorangrep og terroroffer

Ti mennesker mistet livet i tre fullførte jihadistangrep i EU i fjor i Utrecht, Paris og London, sammenlignet med 13 dødsfall i syv angrep i 2018.

Åtte EU-land led terrorforsøk i 2019.

Dobbelt så mange folierte angrep som fullførte eller mislykkede

I 2019 mislyktes fire jihadistiske angrep mens 14 hendelser ble foliert, sammenlignet med ett mislykkede atack og 16 folierte i 2018. I begge år er antall tomter som er foliert av myndigheter dobbelt så mange fullførte eller mislykkede angrep. Jihadistinspirerte angrep retter seg stort sett mot offentlige steder og politi eller militære offiserer.

De fullførte og mislykkede jihadistangrepene ble for det meste utført ved bruk av kniver og skytevåpen. Alle tomter som involverte bruk av eksplosiver ble forstyrret. Flertallet av gjerningsmennene handlet eller planla å handle alene.

I 2019 ble 436 personer arrestert på mistanke om lovbrudd relatert til jihadist terrorisme. Arrestasjonene skjedde i 15 land. Langt mest i Frankrike (202), mellom 32 og 56 i Spania, Østerrike og Tyskland og mellom 18 og 27 arrestasjoner i Italia, Danmark og Nederland. Dette tallet er også lavere enn året før da totalt 511 personer ble arrestert.

Trusselen fra radikaliserte fanger

Mennesker i fengsel for terrorovertredelser og de som er radikalisert i fengsel utgjør en trussel. I mange europeiske land vil en rekke radikaliserte fanger snart løslates, og dette kan øke sikkerhetstrusselen, advarte Navarrette. I 2019 ble et mislykket angrep, ett foliert og ett vellykket gjennomført av radikaliserte fanger.

EU-samarbeid

Forsterket samarbeid mellom EU-land og informasjonsdeling har bidratt til å forhindre angrep eller begrense virkningen av dem, ifølge sjefen for Europols senter for terrorbekjempelse. "På grunn av informasjonsutvekslingen, på grunn av forbindelsene vi har, klarer medlemslandene å være tidlig på scenen for å identifisere risikoene. For meg er det et godt tegn på at to tredjedeler av angrepene ble identifisert og foliert takket være samarbeidet som er på plass. ”

Sjekk ut EUs tiltak for å bekjempe terrorisme.

Ingen systematisk bruk av migreringsruter av terrorister

Noen har vært bekymret for risikoen som migranter prøver å komme inn i Europa. Europols rapport gjentar at det som i tidligere år ikke er tegn til systematisk bruk av irregulær migrasjon fra terrororganisasjoner. I mer enn 70% av arrestasjonene knyttet til jihadist terrorisme, som statsborgerskap ble rapportert til Europol for, var faktisk borgerne statsborgere i det aktuelle EU-landet.

Afrika

Nye detaljer utgitt om skiftet av leder for den russiske 'Wagner'-gruppen

Publisert

on

En fersk journalistisk undersøkelse av Bellingcat rapporter om skiftet av sjefen for Wagner Private Military Group. Denne felles etterforskningen av The Insider, Bellingcat og Der Spiegel bemerker at den nye lederen for gruppen kan være Konstantin Pikalov, bedre kjent som 'Mazay', skriver Louis Auge.

I følge medierapporter deltok Mazay i kampanjen til gruppen i Den sentralafrikanske republikk (CAR) i begynnelsen av juli 2018. Fra korrespondansesammenheng hentet ut av journalister i publikasjonen, som gjelder hans aktiviteter i Afrika, blir det tydelig hvor innflytelsesrik Mazay er - det rapporteres at den militære rådgiveren til den sentralafrikanske presidenten personlig fulgte hans anbefalinger.

Mediene antyder at det var han som koordinerte informasjons- og ideologarbeidet med teamet i Den sentralafrikanske republikk.

Dokumenter innhentet av Bellingcat i elektronisk korrespondanse viser at hvis Valery Zakharov formelt var en militær rådgiver for CAR-presidenten, så var Mazay ansvarlig for viktige militære spørsmål.

For eksempel inneholder en e-post et skannet brev fra de lokale midlertidige myndighetene i byen Bambari til sjefen for den russiske væpnede styrken i Sør-Afrika.

Brevet (datert 13. mai 2019) ba om et presserende og privat møte for å "diskutere en spesielt delikat situasjon i byen Bambari". Brevene nevner at den russiske militærkommandoen har sendt instruksjoner til Mazay for videre handling.

Endringen av Wagner-ledelsen kan ifølge noen eksperter være forbundet med en endring i gruppeformatet.

Dmitry Utkin, som tidligere ledet selskapet og var ansvarlig for de ukrainske og syriske frontene, kan ha forlatt gruppen på grunn av endringer i metodikk og vektor for arbeidet.

Det private militære selskapet har flyttet fra direkte deltakelse i militære operasjoner til strategien for militær og politisk trening og samhandling. I følge kilder gir Wagner-gruppen for øyeblikket rådgivning og opplæringsstøtte i en rekke geopolitiske hot spots i afrikanske land, inkludert Libya, i stedet for å delta i fiendtligheter.

Endringen av sjefen for selskapet kan også forklares med en endring i den regionale orienteringen til selskapet. Det betyr økt oppmerksomhet fra gruppen til den afrikanske regionen, i denne konfigurasjonen virker skifte av leder fornuftig.

Basert på en analyse av informasjonen som ble avslørt denne etterforskningen, kan man også trekke en mulig konklusjon om at Dmitry Utkin, som ledet det private militære selskapet i lang tid, nå kan ha blitt drept. For øyeblikket fungerer ikke telefonnummeret hans, og hans vanlige turer fra Krasnodar til St. Petersburg har stoppet.

Fortsett å lese

Cyber-spionasje

Kommisjonen lanserer # Women4Cyber ​​- Et register over talenter innen cybersikkerhet

Publisert

on

7. juli, sammen med kommisjonen Women4Cyber, fra kommisjonen European Cybersecurity Organization (ECSO) lanserte den første online registret av europeiske kvinner innen cybersecurity som vil koble ekspertgrupper, bedrifter og beslutningstakere til talenter på området.

Registeret er en åpen, brukervennlig database over kvinner som har ekspertise innen cybersikkerhet, med sikte på å imøtekomme den økende etterspørselen etter fagfolk innen cybersikkerhet i Europa og den relaterte mangelen på talenter på området. Lanseringen følger European Skills Agenda for bærekraftig konkurranseevne, sosial rettferdighet og spenst som kommisjonen la fram 1. juli 2020.

En konserndirektør for Europa i den digitale tidsalderen Margrethe Vestager sa: “Cybersecurity er alles sak. Kvinner bringer erfaring, perspektiver og verdier inn i utviklingen av digitale løsninger. Det er viktig å både berike diskusjonen og gjøre nettområdet tryggere. ”

Fremme av vår europeiske livsførselsdirektør Margaritis Schinas sa: “Cybersikkerhetsfeltet lider under en enorm mangel på ferdigheter. Denne talentmangelen forverres av mangelen på kvinnelig representasjon i feltet. Den oppdaterte ferdighetsagendaen som ble vedtatt av kommisjonen forrige uke, tar sikte på å lukke slike hull. En mangfoldig arbeidsstyrke innen nettverkssikkerhet vil helt sikkert bidra til mer innovativ og robust cybersikkerhet. Registeret som ble lansert i dag, vil være et nyttig verktøy for å markedsføre kvinner innen cybersecurity og skape et mer mangfoldig og inkluderende økosystem for cybersecurity. ”

Kommisjonær for det indre marked, Thierry Breton, sa: "Gjennom årene har vi fremmet forskjellige vellykkede initiativer som har som mål å øke opplæringen i digitale ferdigheter, særlig innen cybersecurity-feltet. Hvert cyber-team trenger å kombinere forskjellige ferdigheter som kombinerer data science, analytics og kommunikasjon. Registeret er et verktøy som tar sikte på å oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidsstyrken for nettbransjen. "

Registeret, som skisserer forskjellige profiler og kartlegger ulike kompetanseområder, er tilgjengelig for alle og vil bli oppdatert regelmessig. Mer informasjon om Women4Cyber-initiativet er tilgjengelig franske baguetter., om kommisjonens Cybersecurity-strategi franske baguetter. og du kan bli medlem av Women4Cyber-registeret ved å klikke franske baguetter..

Fortsett å lese

Virksomhet

#EU Cybersecurity: Commission lanserer offentlig høring om NIS-direktivet

Publisert

on

Kommisjonen lanserte en offentlig høring om revisjon av Direktiv om sikkerhet for nettverks- og informasjonssystemer (NIS-direktivet). Siden det nåværende direktivet trådte i kraft i 2016, har cyber-trusselandskapet utviklet seg raskt. Kommisjonen planlegger nå å starte prosedyren for revisjon av NIS-direktivetsom starter med en offentlig konsultasjon som tar sikte på å samle synspunkter på implementeringen og virkningen av potensielle fremtidige endringer.

En Europa Fit for Digital Age Konserndirektør Margrethe Vestager sa: "Etter hvert som våre daglige liv og økonomier blir stadig mer avhengige av digitale løsninger, trenger vi en kultur av moderne sikkerhet på tvers av viktige sektorer som er avhengige av informasjons- og kommunikasjonsteknologier."

Fremme av vår europeiske livsstils nestleder Margaritis Schinas sa: "Gjennomgangen av direktivet om nettverk og informasjonssystemer er en integrert del av vår kommende EUs sikkerhetsunions strategi som vil gi en EU-koordinert og horisontal tilnærming til sikkerhetsutfordringer."

Kommisjonær for det indre marked, Thierry Breton, sa: "Koronavirus-krisen har trukket fram hvor viktig det er å sikre motstandskraften til nettverksinfrastrukturen vår, spesielt i sensitive sektorer som helse. Denne konsultasjonen er en mulighet for interessenter til å informere kommisjonen om selskapenes og organisasjoners cybersikkerhetsberedskap og å foreslå måter å forbedre den ytterligere. ”

Siden vedtakelsen, NIS-direktiv har sørget for at medlemslandene er bedre forberedt på cyberhendelser og har økt samarbeidet gjennom NIS Samarbeidsgruppe. Det forplikter selskaper som leverer viktige tjenester i viktige sektorer, nemlig innen energi, transport, bankvirksomhet, finansmarkedsinfrastrukturer, helse, vannforsyning og distribusjon og digital infrastruktur, så vel som viktige leverandører av digitale tjenester, for eksempel søkemotorer, cloud computing-tjenester eller online markedsplasser, for å beskytte deres informasjonsteknologisystemer og rapportere viktige cybersikkerhetshendelser til de nasjonale myndighetene.

Konsultasjonen, som vil være åpen til 2. oktober 2020, søker meninger og erfaringer fra alle interesserte interessenter og borgere. Mer informasjon om EUs tiltak for å styrke kapasiteten til cybersikkerhet er tilgjengelig franske baguetter. og i disse Spørsmål og svar, og mer informasjon om arbeidet til NIS Co-operation Group er franske baguetter..

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender