Kontakt med oss

Luftfart / flyselskaper

#Aviation - Uttalelse fra kommisjonær Vălean om kommisjonens intensjon om å utvide spilleautomatfraskrivelsen

Publisert

on

Transportkommissær Adina Vălean har avgitt en uttalelse etter vedtakelsen av Kommisjonen rapporterer på den potensielle utvidelsen av Slot Regulering endring.

Kommisjonær Vălean sa: ”Rapporten viser at flytrafikknivået forblir lavt, og enda viktigere, det er ikke sannsynlig at de vil komme seg i nær fremtid. I denne sammenheng gjør den manglende sikkerheten rundt spilleautomater det vanskelig for flyselskapene å planlegge ruteplanene sine, noe som gjør planlegging vanskelig for flyplasser og passasjerer. For å imøtekomme behovet for sikkerhet og svare på trafikkdata, har jeg tenkt å forlenge spillfraskrivelsen for vintersesongen 2020/2021, til 27. mars 2021. ”

Fullstendig erklæring er tilgjengelig online.

Fortsett å lese

Aviation Strategi for Europa

Single European Sky: For en mer bærekraftig og motstandsdyktig lufttrafikkstyring

Publisert

on

Europa-kommisjonen er foreslår en oppgradering av regelverket for det europeiske luftrummet som kommer på hælene til European Green Deal. Målet er å modernisere forvaltningen av europeisk luftrom og etablere mer bærekraftige og effektive flystier. Dette kan redusere opptil 10% av utslippene fra lufttransport.

Forslaget kommer ettersom det kraftige fallet i flytrafikk forårsaket av coronaviruspandemien krever større motstandsdyktighet i lufttrafikkstyringen, ved å gjøre det lettere å tilpasse trafikkapasiteten til etterspørselen.

Transportkommissær Adina Vălean erklærte: ”Fly zig-zagger mellom forskjellige blokker av luftrom, noe som øker forsinkelser og forbruk av drivstoff. Et effektivt system for lufttrafikkstyring betyr flere direkte ruter og mindre brukt energi, noe som fører til mindre utslipp og lavere kostnader for våre flyselskaper. Dagens forslag om å revidere det felles europeiske luftrommet vil ikke bare bidra til å redusere luftfartsutslipp med opptil 10% fra en bedre styring av flyruter, men vil også stimulere digital innovasjon ved å åpne markedet for datatjenester i sektoren. Med de nye foreslåtte reglene hjelper vi luftfartssektoren med å komme videre på de doble grønne og digitale overgangene. ”

Hvis du ikke tilpasser kapasiteten til lufttrafikkontroll, vil det føre til merkostnader, forsinkelser og CO2-utslipp. Bare i 2019 kostet forsinkelser EU 6 milliarder euro, og førte til 11.6 millioner tonn (Mt) overskudd av CO2. I mellomtiden innebærer unødvendig CO2-utslipp å forplikte piloter til å fly i overbelastet luftrom i stedet for å ta en direkte flyvebane, og det samme er tilfelle når flyselskapene tar lengre ruter for å unngå å lade soner med høyere priser.

Den europeiske Green Deal, men også ny teknologisk utvikling som bredere bruk av droner, har satt digitalisering og karbonisering av transport i sentrum for EUs luftfartspolitikk. Å begrense utslippene er imidlertid fortsatt en stor utfordring for luftfarten. Det europeiske luftrummet baner derfor vei for et europeisk luftrom som brukes optimalt og omfavner moderne teknologi. Det sørger for samarbeidende nettverksadministrasjon som gjør det mulig for brukere av luftrommet å fly miljømessig optimale ruter. Og det vil tillate digitale tjenester som ikke nødvendigvis krever nærvær av lokal infrastruktur.

For å sikre trygge og kostnadseffektive lufttrafikkstyringstjenester foreslår kommisjonen tiltak som:

  • Styrking av det europeiske nettverket og dets ledelse for å unngå overbelastning og suboptimale flyruter;
  • fremme et europeisk marked for datatjenester som trengs for bedre styring av lufttrafikken;
  • effektivisering av den økonomiske reguleringen av lufttrafikktjenester som ytes på vegne av medlemsstatene for å stimulere til større bærekraft og motstandskraft, og
  • styrke bedre koordinering for definisjon, utvikling og distribusjon av innovative løsninger.

Neste trinn

Det nåværende forslaget vil bli forelagt rådet og parlamentet for behandling, som kommisjonen håper vil bli avsluttet uten forsinkelse.

Etter endelig vedtakelse av forslaget, må implementerings- og delegerte handlinger utarbeides med eksperter for å ta opp mer detaljerte og tekniske spørsmål.

Bakgrunn

Single European Sky-initiativet ble lansert i 2004 for å redusere fragmentering av luftrommet over Europa, og for å forbedre ytelsen til lufttrafikkstyring når det gjelder sikkerhet, kapasitet, kostnadseffektivitet og miljø.

Et forslag om en revisjon av det felles europeiske luftrommet (SES 2+) ble fremmet av kommisjonen i 2013, men forhandlingene har blitt stoppet i rådet siden 2015. I 2019 ble en klok persons gruppe, sammensatt av 15 eksperter på området, ble satt opp for å vurdere dagens situasjon og fremtidige behov for lufttrafikkstyring i EU, noe som resulterte i flere anbefalinger. Kommisjonen endret deretter sin tekst fra 2013, innførte nye tiltak, og utarbeidet et eget forslag om endring av EASA-grunnforordningen. De nye forslagene er ledsaget av et arbeidsdokument fra personalet, presentert her.

Mer informasjon

Spørsmål og svar: Single European Sky: for en effektiv og bærekraftig lufttrafikkstyring

Fortsett å lese

Luftfart / flyselskaper

Kommisjonen godkjenner 62 millioner euro rumensk lånegaranti for å kompensere Blue Air for skader som er påført på grunn av #Coronavirus-utbrudd og gi flyselskapet akutt likviditetsstøtte

Publisert

on

EU-kommisjonen har i henhold til EUs statsstøtteregler godkjent en rumensk lånegaranti på opptil rundt 62 millioner euro (omtrent RON 301 millioner kroner) til fordel for det rumenske flyselskapet Blue Air. Blue Air er et privat rumensk flyselskap med baser i Romania, Italia og Kypros. Det kvalifiserte seg som et selskap i vanskeligheter før koronavirusutbruddet, dvs. 31. desember 2019. Mer spesifikt var selskapet tapsgodtgjørelse på grunn av de omfattende investeringene det har påtatt seg siden 2016 for å forbedre rutenettverket. Flyselskapet hadde kommet tilbake til lønnsomhet i 2019 og tidlig i 2020, men det led betydelige tap på grunn av koronavirusutbruddet.

Tiltaket består av en offentlig garanti på opptil € 62m på et lån til flyselskapet som vil bli tildelt som følger: (i) rundt € 28m offentlig garanti for å kompensere Blue Air for skaden direkte forårsaket av koronavirusutbruddet mellom 16. mars 2020 og 30. juni 2020; og (ii) rundt € 34 millioner redningshjelp i form av en offentlig garanti på et lån som delvis skal dekke Blue Airs akutte likviditetsbehov som et resultat av de høye driftstapene det har opplevd etter koronavirusutbruddet. Blue Air er ikke kvalifisert for å motta støtte under kommisjonens midlertidige rammeverk for statsstøtte, rettet mot selskaper som ikke allerede var i vanskeligheter 31. desember 2019.

Kommisjonen har derfor vurdert tiltaket i henhold til andre regler for statsstøtte, i tråd med varslingen fra Romania. Når det gjelder skadekompensasjonen, vurderte kommisjonen tiltaket i henhold til artikkel 107 (2) (b), som gjør det mulig for kommisjonen å godkjenne statsstøttetiltak gitt av medlemsland for å kompensere bestemte selskaper for skader direkte forårsaket av eksepsjonelle hendelser, for eksempel koronavirusutbruddet.

Når det gjelder redningshjelpen, vurderte Kommisjonen den i henhold til Kommisjonens 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling, som gjør det mulig for medlemslandene å støtte selskaper i vanskeligheter, forutsatt at de offentlige støttetiltakene er begrenset i tid og omfang og bidrar til et mål av felles interesse. Kommisjonen konkluderte derfor med at det rumenske tiltaket er i tråd med EUs statsstøtteregler.

Konserndirektør Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikken, sa: “Luftfartssektoren er blitt hardt rammet av koronavirusutbruddet. Denne rumenske lånegarantien på 62 millioner euro vil delvis gjøre det mulig for Romania å kompensere Blue Air for skaden som er påført som et resultat av koronavirusutbruddet. Samtidig vil det gi flyselskapet de nødvendige ressursene for å imøtekomme en del av dets presserende og umiddelbare likviditetsbehov. Dette vil unngå forstyrrelser for passasjerer og sikre regional tilkobling, spesielt for det betydelige antallet rumenske statsborgere som jobber i utlandet og for mange små lokale bedrifter som er avhengige av rimelige billetter som tilbys av Blue Air på et nettverk av ruter som tar sikte på å imøtekomme deres spesifikke behov. Vi fortsetter samarbeidet med medlemslandene for å diskutere muligheter og finne brukbare løsninger for å bevare denne viktige delen av økonomien i tråd med EUs regler. "

A full pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Fortsett å lese

Luftfart / flyselskaper

Kommisjonen godkjenner 133 millioner portugisisk likviditetsstøtte til #SATA-flyselskapet; åpner etterforskning av andre offentlige støttetiltak

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent, under EUs statsstøtteregler, 133 millioner euro i likviditetsstøtte til SATA Air Açores (SATA). Støtten vil tillate selskapet å oppfylle sine forpliktelser til offentlig tjenesteyting, tilby viktige tjenester og sikre tilkoblingen til den ytterste regionen i Azorene. På samme tid har kommisjonen åpnet for en undersøkelse for å vurdere om visse offentlige støttetiltak fra Portugal til fordel for selskapet er i tråd med EUs regler om statsstøtte til selskaper i vanskeligheter.

SATA er et lufttransportselskap som til slutt kontrolleres av den portugisiske autonome regionen Azorene. Sammen med et annet selskap som tilhører samme gruppe (SATA Internacional - Azores Airlines), leverer SATA lufttransport av passasjerer og lastetjenester innen Azorene, og fra og til flere nasjonale og internasjonale destinasjoner. Når det gjelder visse ruter, har det blitt tillagt en forpliktelse til offentlig tjeneste for å sikre tilkobling av øyene. SATA leverer også andre viktige tjenester, for eksempel styring og drift av fem små flyplasser på forskjellige øyene i Azorene.

SATA har hatt økonomiske vanskeligheter allerede før koronavirusutbruddet, dvs. 31. desember 2019. Siden selskapet i det minste har hatt driftsunderskudd og har rapportert om negativ egenkapital de siste årene, noe som har blitt forverret av effekten av koronavirusutbruddet . Selskapet står nå overfor presserende likviditetsbehov.

Det portugisiske likviditetsstøttetiltaket

Portugal varslet kommisjonen om sin intensjon om å gi akutt støtte til SATA, med sikte på å gi selskapet tilstrekkelige ressurser til å imøtekomme det presserende og umiddelbare likviditetsbehovet til slutten av januar 2021.

SATA er ikke kvalifisert for å motta støtte under kommisjonens midlertidige rammeverk for statsstøtte, rettet mot selskaper som ikke allerede var i vanskeligheter 31. desember 2019. Kommisjonen har derfor vurdert tiltaket i henhold til andre statsstøtteregler, nemlig 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling. Disse gjør det mulig for medlemslandene å gi midlertidig likviditetsstøtte til leverandører av tjenester av generell økonomisk interesse for å opprettholde og bevare viktige tjenester som for eksempel tilkobling til lufttransport og styring av flyplasser. Denne muligheten er også tilgjengelig i tilfelle av støtte gitt av medlemslandet til det samme selskapet som er i vanskeligheter med å bli undersøkt av kommisjonen.

De portugisiske myndighetene anslår at SATAs likviditetsbehov de neste seks månedene i forhold til SATAs offentlige tjenesteforpliktelser og viktige tjenester beløper seg til omtrent € 133 millioner.

Kommisjonen fant at den individuelle støtten til selskapet i form av en offentlig garanti på inntil ca € 133m på et midlertidig lån strengt tatt knytter seg til presserende likviditetsbehov knyttet til SATAs tilbud om viktige tjenester, inkludert ruter underlagt forpliktelser til offentlig tjenesteyting og tjenester av generell økonomisk interesse på lokale flyplasser. Den fant at støtten er nødvendig for å gi selskapet muligheten til å fortsette å tilby disse tjenestene.

På dette grunnlaget godkjente kommisjonen tiltaket i henhold til EUs statsstøtteregler.

Åpning av etterforskning av andre støttetiltak

Kommisjonen har separat besluttet å innlede en undersøkelse for å vurdere om visse offentlige støttetiltak til fordel for SATA er i tråd med 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling.

Fra 2017 godkjente den autonome regionen Azorene, som helt eier SATA, tre kapitalforhøyelser for delvis å løse selskapets kapitalmangel. Det ser ut til at de fleste beløpene allerede er betalt. De portugisiske myndighetene hevder at de aktuelle kapitaløkningene ikke utgjør statsstøtte etter EU-regler, siden den regionale regjeringen på Azorene, som eneste aksjonær i SATA, handlet som en privat investor som opererte under markedsforhold.

Kommisjonen vil nå undersøke nærmere om kapitalforhøyelsene utgjorde statsstøtte som burde vært varslet Kommisjonen, og i så fall om de tidligere støttetiltakene tilfredsstiller vilkårene for 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling. Åpningen av en grundig etterforskning gir Portugal og andre interesserte parter en mulighet til å komme med kommentarer. Det foregriper ikke resultatet av etterforskningen.

Bakgrunn

Den autonome regionen Azorene er en skjærgård sammensatt av ni vulkanøyer og 245,000 1,400 innbyggere. Azorene-regionen regnes som den ytterste regionen av EU, som ligger i Nord-Atlanterhavet, omtrent XNUMX km fra Portugal. Øyene kan nås fra fastlandet på to til tre dager med sjø eller to timer med fly. Regionen er avhengig av lufttransport for passasjerer og last, spesielt i vintersesongen, når værforhold ofte gjør sjøtransport utilgjengelig.

Under EUs statsstøtteregler kan offentlige inngrep til fordel for selskaper betraktes som fri for statsstøtte når de gjøres på vilkår som en privat operatør ville ha akseptert under markedsforhold (markedsøkonomoperatørprinsippet - MEOP). Hvis dette prinsippet ikke blir respektert, innebærer offentlige inngrep statsstøtte i betydningen av Artikkel 107 i traktaten om funksjonen av EU, fordi de gir en økonomisk fordel til mottakeren som konkurrentene ikke har. Vurderingskriteriene for offentlige intervensjoner i selskaper i vanskelighetsgrad er angitt i 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling.

Under kommisjonens 2014 Retningslinjer for statsstøtte til redning og omstilling, kan selskaper i økonomiske vanskeligheter motta statsstøtte forutsatt at de oppfyller visse vilkår. Bistand kan gis for en periode på inntil seks måneder ("redningshjelp"). Utover denne perioden må støtten enten refunderes, eller det må varsles en omstillingsplan til Kommisjonen for at støtten skal godkjennes ("restruktureringsstøtte"). Planen må sikre at selskapets langsiktige levedyktighet gjenopprettes uten ytterligere statsstøtte, at selskapet bidrar til et tilstrekkelig nivå til kostnadene ved omstruktureringen, og at konkurransevridninger skapt av støtten blir løst gjennom kompenserende tiltak.

Ved å sikre at disse vilkårene overholdes, opprettholder kommisjonen rettferdig og effektiv konkurranse mellom forskjellige selskaper i lufttransportmarkedet, som i andre sektorer.

Artikkel 349 i traktaten om EUs funksjon fungerer som anerkjenner de spesifikke begrensningene i de ytterste regionene og gir bestemmelser om vedtakelse av spesifikke tiltak i EU-lovgivningen for å hjelpe disse regionene til å takle de største utfordringene de står overfor på grunn av deres fjerne, insularitet, lite størrelse , vanskelig topografi og klima, og økonomisk avhengighet av et redusert antall produkter.

Den ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.58101 i Statsstøtte Register på kommisjonens konkurranse nettsted når noen problemer med konfidensialitet er løst. Avgjørelser om statsstøtte som nylig er publisert i Tidende og på internett, er oppført i Statsstøtte Weekly e-News.

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender