Kontakt med oss

coronavirus

Kommisjonen godkjenner € 1.46 milliarder britiske ordninger for å distribuere gratis personlig verneutstyr av medisinsk kvalitet i sammenheng med koronavirusutbrudd

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent i henhold til EUs statsstøtteregler en britisk ordning på 1.3 milliarder pund (ca. 1.46 milliarder euro) for å distribuere gratis medisinsk verneutstyr (PPE) til helse- og sosialtjenester, apotek og offentlige organisasjoner i sammenheng med koronavirusutbrudd. Offentlig støtte vil være i form av gratis personlig verneutstyr og vil være tilgjengelig for kvalifiserte helse- og sosialtjenesteleverandører, apotek og offentlige organisasjoner.

Hensikten med tiltaket er å sikre at mottakere fortsetter å tilby sine tjenester, samtidig som spredning av coronavirus begrenses gjennom å forhindre kryssinfeksjon og andre former for forurensning. Kommisjonen vurderte tiltaket i henhold til artikkel 107 nr. 3 bokstav c), som gjør det mulig for medlemsland å legge til rette for utvikling av visse økonomiske aktiviteter, på visse vilkår.

Kommisjonen konkluderte med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig for å bekjempe helsekrisen, i tråd med artikkel 107 nr. 3 bokstav c) TEUF. På dette grunnlag godkjente kommisjonen tiltaket i henhold til EUs regler for statsstøtte. Den ikke-konfidensielle versjonen av avgjørelsen vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.58477 i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettside når noen konfidensialitetsproblemer er løst.

coronavirus

Siste Eurobarometer-undersøkelse (juli-august): Økonomisk situasjon er EU-borgernes største bekymring i lys av koronaviruspandemien

Publisert

on

I en urolig periode preget av koronaviruspandemien forblir tilliten til EU stabil og europeerne stoler på EU for å ta de riktige beslutningene som svar på pandemien i fremtiden. I det nye Standard Eurobarometer undersøkelse utgitt i dag, identifiserer europeiske borgere den økonomiske situasjonen, tilstanden til medlemslandenes offentlige økonomi og innvandring som de tre viktigste bekymringene på EU-nivå. Den økonomiske situasjonen er også den største bekymringen på nasjonalt nivå, etterfulgt av helse og arbeidsledighet.

I det nye Eurobarometeret som ble gjennomført i juli og august, reflekteres bekymring for den økonomiske situasjonen i oppfatningen av den nåværende tilstanden i økonomien. 64% av europeerne mener at situasjonen er 'dårlig', og 42% av europeerne tror at deres lands økonomi vil komme seg etter de negative effektene av koronavirusutbruddet 'i 2023 eller senere'.

Europeerne er delte (45% 'fornøyde' versus 44% 'ikke fornøyde') når det gjelder tiltakene EU har tatt for å bekjempe pandemien. 62% sier imidlertid at de stoler på EU for å ta de riktige beslutningene i fremtiden, og 60% er fortsatt optimistiske med hensyn til fremtiden for EU.

  1. Tillit og image av EU

Tilliten til EU har holdt seg stabil siden høsten 2019 på 43%, til tross for variasjoner i offentlig oppfatning under pandemien. Tilliten til nasjonale regjeringer og parlamenter har økt (henholdsvis 40%, +6 prosentpoeng og 36%, +2).

I 15 medlemsstater sier et flertall av respondentene at de stoler på EU, med de høyeste nivåene observert i Irland (73%), Danmark (63%) og Litauen (59%). De laveste nivåene av tillit til EU er observert i Italia (28%), Frankrike (30%) og Hellas (32%).

Andelen respondenter med et positivt image av EU er den samme som med et nøytralt image (40%). 19% av respondentene har et negativt image av EU (-1 prosentpoeng).

I 13 EU-land har et flertall av respondentene et positivt image av EU, med de høyeste andelene observert i Irland (71%), Polen og Portugal (begge 55%). I 13 andre medlemsland fremkaller EU et overveiende nøytralt bilde for respondentene, med de høyeste andelene observert i Malta (56%), Spania, Latvia og Slovenia (alle 48%).

  1. Hovedproblemer på EU og nasjonalt nivå

Innbyggerne nevnte den økonomiske situasjonen som den mest presserende saken EU står overfor - over en tredjedel (35%) av alle respondentene, en sterk økning på 16 prosentpoeng siden høsten 2019, og stiger fra tredje til første bekymring. Bekymringen for den økonomiske situasjonen har ikke vært så høy siden våren 2014.

Europeerne er også stadig mer bekymret for tilstanden til medlemslandenes offentlige økonomi (23%, +6 prosentpoeng, det høyeste nivået siden våren 2015), som beveger seg fra femte til andreplass på nivå med innvandring (23%, -13 prosent poeng), sistnevnte er nå på det laveste nivået siden høsten 2014.

Midt i koronaviruspandemien er helse (22%, ny vare) den fjerde mest nevnte bekymringen på EU-nivå. Spørsmålet om miljø og klimaendringer har mistet terreng, ned 8 prosentpoeng til 20%, etterfulgt av arbeidsledighet (17%, +5 prosentpoeng).

Tilsvarende har den økonomiske situasjonen (33%, +17 prosentpoeng) overgått helse som det viktigste problemet på nasjonalt nivå, og steg fra syvende til første posisjon. Selv om det er andreplass, har helse hatt en betydelig økning i nevnelser siden høsten 2019 (31%, +9 prosentpoeng), og har tatt det til sitt høyeste nivå noensinne de siste seks årene.

Arbeidsledigheten har også økt betydelig i betydning (28%, +8 prosentpoeng), etterfulgt av stigende priser / inflasjon / levekostnader (18%, -2 prosentpoeng), miljø og klimaendringer (14%, -6 prosentpoeng ) og statsgjeld (12%, +4 prosentpoeng). Nevnte innvandring (11%, -5 prosentpoeng) er på sitt laveste nivå de siste seks årene.

  1. Den nåværende økonomiske situasjonen

Siden høsten 2019 har andelen europeere som mener at den nåværende situasjonen i deres nasjonale økonomi er 'god' (34%, -13 prosentpoeng) sunket betydelig, mens andelen respondenter som anser denne situasjonen som 'dårlig' har økte kraftig (64%, +14 prosentpoeng).

På nasjonalt nivå sier et flertall av respondentene i 10 land at den nasjonale økonomiske situasjonen er god (ned fra 15 høsten 2019). Andelen respondenter som sier at situasjonen i deres nasjonale økonomi er god, varierer fra 83% i Luxembourg til 9% i Hellas.

  1. Coronaviruspandemien og opinionen i EU

Europeerne er delte i tiltakene som EU-institusjonene har tatt for å bekjempe koronavirusutbruddet (45% 'fornøyd' mot 44% 'ikke fornøyd'). Imidlertid er et flertall av respondentene i 19 medlemsstater fornøyd med tiltakene som EU-institusjonene har tatt for å bekjempe koronaviruspandemien. De høyeste positive tallene er funnet i Irland (71%); Ungarn, Romania og Polen (alle 60%). I sju land er flertallet av respondentene 'ikke fornøyd', spesielt i Luxembourg (63%), Italia (58%), Hellas og Tsjekkia (begge 55%) og Spania (52%). I Østerrike er like mange andel av respondentene fornøyde og ikke fornøyde (begge 47%).

Imidlertid stoler mer enn seks europeere av ti på at EU tar de riktige beslutningene i fremtiden (62%). De mest nevnte prioriteringene for EUs respons på koronaviruspandemien er: etablere en strategi for å møte en lignende krise i fremtiden og utvikle økonomiske midler for å finne en behandling eller vaksine (hver 37%). 30% mener at det bør prioriteres å utvikle en europeisk helsepolitikk.

Europeernes personlige erfaringer med inneslutningstiltak var svært forskjellige. Samlet sett sier nærmere tre europeere av ti at det var ganske enkelt å takle (31%), mens en fjerdedel sier det var ganske vanskelig å takle (25%). Til slutt sier 30% at det var både lett og vanskelig å takle.

  1. Sentrale politikkområder

På spørsmål om målene med den europeiske grønne avtalen, fortsetter europeerne å identifisere 'utvikling av fornybar energi' og 'bekjempelse av plastavfall og ledelse i spørsmålet om engangsbruk av plast' som de viktigste prioriteringene. Mer enn en tredjedel mener at topprioritet bør være å støtte EU-bønder (38%) eller fremme sirkulær økonomi (36%). Litt over tre av ti mener at å redusere energiforbruket (31%) burde være topprioritet.

Støtten til Den økonomiske og monetære unionen og for euro er fortsatt høy, med 75% av respondentene i eurosonen til fordel for EUs felles valuta. I EU27 som helhet har støtten til eurosonen økt til 67% (+5).

  1. EU-statsborgerskap og europeisk demokrati

Et flertall av befolkningen i 26 EU-land (unntatt Italia) og 70% i hele EU føler at de er statsborgere i EU. På nasjonalt nivå er de høyeste poengene observert i Irland og Luxembourg (begge 89%), Polen (83%), Slovakia og Tyskland (begge 82%), Litauen (81%), Ungarn, Portugal og Danmark (alle 80%) .

Et flertall av europeere (53%) sier at de er fornøyd med måten demokratiet fungerer i EU. Andelen respondenter som ikke er fornøyd, har økt med 3 prosentpoeng siden høsten 2019 til 43%.

  1. Optimisme for fremtiden for EU

Til slutt, i denne urolige perioden, sier 60% av europeerne at de er optimistiske med hensyn til EUs fremtid. De høyeste score for optimisme er observert i Irland (81%), Litauen og Polen (begge 75%) og Kroatia (74%). De laveste nivåene av optimisme er sett i Hellas (44%) og Italia (49%), hvor pessimisme oppveier optimisme, og Frankrike, hvor mening er jevnt fordelt (49% mot 49%).

Bakgrunn

'Summer 2020 - Standard Eurobarometer' (EB 93) ble gjennomført ansikt til ansikt og eksepsjonelt fullført med elektroniske intervjuer mellom 9. juli og 26. august 2020, i de 27 EU-medlemslandene, i Storbritannia og i kandidatlandene[1]. 26,681 27 intervjuer ble gjennomført i de XNUMX medlemslandene.

Mer informasjon

Standard Eurobarometer 93

[1] De 27 EU-landene (EU), Storbritannia, fem kandidatland (Albania, Nord-Makedonia, Montenegro, Serbia og Tyrkia) og det tyrkisk-kypriotiske samfunnet i den delen av landet som ikke er kontrollert av regjeringen i Republikken Kypros.

Fortsett å lese

coronavirus

Tysk helseminister forventer COVID-19-vaksine tidlig i 2021 - Spiegel

Publisert

on

By

Tysklands helseminister forventer at en COVID-19-vaksine vil være tilgjengelig tidlig neste år, og mener en stor andel tyskere som ønsker at skuddet kan vaksineres i løpet av seks til syv måneder etter at nok doser er tilgjengelig, skriver Caroline Copley.

Jens Spahn (avbildet) ble sitert i Der Spiegel at en vaksine kunne være tilgjengelig i januar, eller kanskje i februar eller mars, eller enda senere, men sa at det ikke ville være noen obligatorisk vaksinasjon.

- Det ville selvfølgelig være best om en vaksine kunne forhindre nye infeksjoner. Men det vil også være en fordel hvis det gjør sykdomsforløpet mildere, ”sa Spahn, som testet positivt for koronavirus denne uken.

Daglig Bilde rapporterte at Tyskland gjør forberedelser for å starte vaksinasjoner mot coronavirus før utgangen av året.

Avisen sa at helsedepartementet planlegger å opprette 60 spesielle vaksinasjonssentre for å sikre at vaksinene kan lagres ved riktig temperatur, og har bedt landets 16 føderale stater om å oppgi adresser for dem innen 10. november, rapporterte Bild uten å sitere kildene.

Fortalte Spahn Der Spiegel at Tyskland sikret seg "betydelig flere" doser av vaksiner da det potensielt ville trenge, og sa at det kunne selge overskuddsskudd til andre land eller donere dem til fattigere nasjoner.

Han har bedt eksperter, inkludert etikkrådet og National Academy of Sciences Leopoldina, om å avgjøre hvem som skal testes først, men sa sykepleiere, leger og helsepersonell ville være øverst på listen.

Spahn sa at han ønsket å sette opp et digitalt avtalesystem for å organisere vaksinasjonene, samt en app for å registrere mulige bivirkninger.

Mens det ideelt sett ville være ett digitalt verktøy for å gjøre alt dette, har erfaring vist at ting raskt kan gå galt når de utvikles under tidspress, så departementet planlegger "flere frittstående løsninger", sa han.

Fortsett å lese

coronavirus

'Det er skremmende': Europa gir støtte til langvarig kamp med COVID

Publisert

on

By

Europa står overfor en langvarig kamp mot koronaviruset i det minste frem til midten av 2021, har Frankrike advart, ettersom engstelige regjeringer innførte stadig flere restriksjoner for å dempe sykdommen igjen og akselere gjennom kontinentet, skrive og

Europas daglige infeksjoner har mer enn doblet seg de siste 10 dagene, og har nådd til sammen 7.8 millioner tilfeller og om lag 247,000 XNUMX dødsfall, som en ny bølge rett før vinteren har knust økonomisk gjenopplivingshåp.

"Når jeg lytter til forskere, ser jeg at anslag er i beste fall til neste sommer," sa den franske presidenten Emmanuel Macron under et besøk på et sykehus nær Paris.

Frankrike, som vedtok 1 million saker fredag ​​(23. oktober) med en ny rekord daglig totalt på mer enn 42,000, har vært en av de hardest rammede nasjonene og har innført portforbud.

COVID-19 pasienter opptar allerede nesten halvparten av Frankrikes 5,000 intensivsenger, og en av myndighetens rådgivere advarte om at viruset spredte seg raskere enn på våren.

Ytterligere fortauskanter pågår av regjeringer som er desperate for å unngå en gjentagelse av lukkede lås som førte til litt kontroll i mars og april, men kvelte økonomier.

"Vi er alle redde," sa Maria, en 73 år gammel pensjonist i den slovakiske byen Dolny Kubin, der tjenestemenn testet en testordning. "Jeg ser hva som skjer, og det er skremmende."

Belgia, et annet av de hardest rammede landene, hvis utenriksminister gikk inn på intensivbehandling denne uken, begrenset ytterligere sosial kontakt og utestengte fans fra sportskamper.

I Tsjekkia, med Europas høyeste infeksjoner per innbygger, flyttet statsminister Andrej Babis til å avskjedige helseministeren for tilsynelatende stridende regler om masker etter et møte i en restaurant som burde vært stengt.

I Spania, som passerte milepælen på 1 million tidligere denne uken, oppfordret to regioner, Castilla og Leon og Valencia, sentralregjeringen til å innføre portforbud om natten.

Offisielle data viser at Spania allerede har flest tilfeller i Europa, men det virkelige bildet kan være enda verre ifølge statsminister Pedro Sanchez, som sa at en landsomfattende antistoffstudie antydet at det totale antallet kan være over 3 millioner.

"Hvis vi ikke følger forholdsregler, setter vi livene til de vi elsker mest i fare," sa han.

Hvor lenge regjeringer vil være i stand til å motstå sperrer er usikkert. Guvernøren i Campania, den sør-italienske regionen rundt Napoli, som allerede har innført portforbud og stengt skoler, ba om en total nedlåsing og sa at "halve tiltak" ikke virket.

"Det er nødvendig å lukke alt, bortsett fra de virksomhetene som produserer og transporterer viktige varer," sa Vincenzo De Luca.

Mens helsetjenester ikke så langt har blitt overveldet i den grad de var i den første bølgen, har myndighetene advart om en sannsynlig økning i etterspørselen etter intensivsenger når kaldere vær tvinger flere innendørs og infeksjoner spres.

Italias øverste folkehelseorgan sa at situasjonen nærmet seg kritiske nivåer i mange regioner og sa at fullstendig sporing av kontaktkjeder var blitt umulig.

Med sine egne sykehus under økende belastning begynte Nederland å overføre pasienter til Tyskland igjen, etter at dusinvis ble behandlet i sin større nabo i den tidligere krisefasen.

Men offentlig støtte sett i begynnelsen av krisen har stadig erodert midt i en sveis av ofte motstridende offentlig informasjon om de siste restriksjonene og økende frykt for de økonomiske kostnadene.

Understrekning av trusselen viste en bedriftsundersøkelse at tjenestesektoren reduserte kraftig etter hvert som flere og flere forbrukere ble hjemme, og økte sannsynligheten for en lavkonjunktur i år i Europas sone for én valuta.

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender