Kontakt med oss

EU

Redusere klimagassutslipp: Kommisjonen vedtar EUs metanstrategi som en del av European Green Deal

Publisert

on

EU-kommisjonen presenterte i dag (14. oktober) en EU-strategi for å redusere metanutslipp. Metan er den nest største bidragsyteren til klimaendringene, etter karbondioksid. Det er også et kraftig lokalt luftforurensende stoff som forårsaker alvorlige helseproblemer. Å takle metanutslipp er derfor viktig for å nå våre klimamål for 2030 og klimaneutralitetsmålet 2050, samt å bidra til kommisjonens ambisjon om null forurensning.

Denne strategien inneholder tiltak for å redusere metanutslipp i Europa og internasjonalt. Den presenterer lovgivningsmessige og ikke-lovgivningsmessige tiltak i energi-, jordbruks- og avfallssektorene, som står for rundt 95% av metanutslippene knyttet til menneskelig aktivitet over hele verden. Kommisjonen vil samarbeide med EUs internasjonale partnere og med industrien for å oppnå utslippsreduksjoner langs forsyningskjeden.

Konserndirektør for Green Deal Frans Timmermans sa: “For å bli det første klimanøytrale kontinentet, må EU kutte alle klimagasser. Metan er den nest kraftigste klimagassen og en viktig årsak til luftforurensning. Metanstrategien vår sikrer utslippskutt i alle sektorer, spesielt landbruk, energi og avfall. Det skaper også muligheter for landlige områder å produsere biogass fra avfall. EUs satellittteknologi vil gjøre det mulig for oss å overvåke utslippene nøye og bidra til å heve internasjonale standarder. ”

Energikommisjonær Kadri Simson sa: “Vi har i dag vedtatt vår første strategi for å takle utslipp av metan siden 1996. Selv om energi-, jordbruks- og avfallssektorene alle har en rolle å spille, er energi der utslippene kan kuttes raskest med de laveste kostnadene. Europa vil gå foran, men vi kan ikke gjøre dette alene. Vi må samarbeide med våre internasjonale partnere for å takle metanutslippene til energien vi importerer.

En av prioriteringene under strategien er å forbedre måling og rapportering av metanutslipp. Overvåkingsnivået varierer for øyeblikket mellom sektorer og medlemsland og over hele det internasjonale samfunnet. I tillegg til EU-tiltak for å øke måling, verifisering og rapporteringsstandarder, vil Kommisjonen støtte etableringen av et internasjonalt metanutslippsobservatorium i samarbeid med FNs miljøprogram, Climate and Clean Air Coalition og International Energy Agency.

EUs Copernicus-satellittprogram vil også forbedre overvåking og bidra til å oppdage globale superutslippere og identifisere store metanlekkasjer. For å redusere metanutslipp i energisektoren, vil det bli foreslått en forpliktelse til å oppdage og reparere lekkasjer i gassinfrastruktur, og lovgivning som forbyr rutinemessig fakling og ventilasjonspraksis, vil bli vurdert. Kommisjonen vil delta i en dialog med sine internasjonale partnere og utforske mulige standarder, mål eller insentiver for energiimport til EU, og verktøyene for å håndheve dem.

Kommisjonen vil forbedre rapporteringen av utslipp fra landbruket gjennom bedre datainnsamling, og fremme muligheter for å redusere utslipp med støtte fra den felles landbrukspolitikken. Hovedfokus vil være på deling av beste praksis for innovative metanreduserende teknologier, dyrekosthold og avlsforvaltning. Målrettet forskning på teknologi, naturbaserte løsninger og kostholdsskifte vil også bidra.

Ikke-resirkulerbart organisk avfall fra mennesker og jordbruk og reststrømmer kan brukes til å produsere biogass, biomaterialer og biokjemikalier. Dette kan generere ekstra inntektsstrømmer i landlige områder og samtidig unngå metanutslipp. Samlingen av disse avfallsproduktene vil derfor bli ytterligere stimulert. I avfallssektoren vil Kommisjonen vurdere ytterligere tiltak for å forbedre forvaltningen av deponigass, utnytte potensialet for energibruk mens den reduserer utslippene, og vil gjennomgå den relevante lovgivningen om deponi i 2024. Å minimere deponering av biologisk nedbrytbart avfall på deponier er avgjørende. for å unngå metandannelse. Kommisjonen vil også vurdere å foreslå videre forskning på avfall til biometan-teknologier.

Kommisjonen vil også gjennomgå forskriften om deling av anstrengelser og vil vurdere å utvide omfanget av direktivet om industrielle utslipp til å omfatte metanemitterende sektorer som ennå ikke er inkludert i dets virkeområde.

Bakgrunn

På molekylært nivå er metan kraftigere enn karbondioksid. Det bidrar til troposfærisk ozondannelse, og er et kraftig lokalt luftforurensende stoff som forårsaker alvorlige helseproblemer. Ved slutten av livssyklusen blir metan transformert til karbondioksid og vanndamp, noe som bidrar ytterligere til klimaendringene. Å redusere utslipp av metan bidrar derfor til både å redusere klimaendringene og forbedre luftkvaliteten.

Konsekvensutredningen for EUs klimamålplan for 2030 konkluderte med at det å øke ambisjonsnivået for reduksjoner i klimagassutslipp til minst 55% innen 2030 ville kreve en akselerert innsats for å takle metanutslipp. Mens EU produserer 5% av de globale metanutslippene innenlands, vil det oppmuntre til internasjonal handling som den største globale importøren av energi og som en sterk aktør i landbruket og avfallssektoren.

coronavirus

Suksess for rammemøte for koordinering av interessenter på 1 million genomer, Health Union tar form, andre bølge treffer Italia og Tyskland

Publisert

on

Velkommen, kolleger, til oppdateringen av European Alliance for Personalized Medicine (EAPM), når vi vurderer suksessen til det nylige møtet i går (21. oktober), og hvordan den knytter seg til den nye kommisjonens innsats mot “en sunn planet og en ny digital verden", skriver EAPM direktør Denis Horgan.

1 million genom

Beyond 1 Million Genom-møtet i går (21. oktober) var veldig vellykket, med mer enn 220 deltakere, og et av hovedmålene med 1 Million Genome Stakeholder Coordination Framework-initiativet er å støtte forbindelsen, gjennom interessentjustering og implementering, av nasjonale genomikk og datainfrastrukturer, koordinere harmoniseringen av det etiske og juridiske rammeverket for deling av data med høy personvernfølsomhet, og gi praktisk veiledning for den paneuropeiske koordineringen av implementering av genomteknologi i nasjonale og europeiske helsevesen.

Nå, på slutten av 2020-tallet, pågår det omfattende endringer i det europeiske samfunnet og styresett, med en EU-kommisjon som arbeider med et europeisk rammeverk for styring av helsedata, et Europaparlamentet som er aktivt med å bevilge finansiering til helseproblemer, og en økende overbevisning blant Europas politiske beslutningstakere om at folk må være i sentrum for enhver vellykket og bærekraftig strategi for å fremme helsevesenet.

Ambisjonen til den nye kommisjonspresident Ursula von der Leyen er et Europa som "må lede overgangen til en sunn planet og en ny digital verden". Helsekommisjonær Stella Kyriakides erkjenner: "Europeiske borgere forventer sjelefred som kommer med tilgang til helsevesen ... og beskyttelse mot epidemier og sykdommer."

Denne diskusjonen i går om personlig helsetjenester skildrer et Europa der mange sjanser for forbedring ennå ikke blir tatt opp fullt ut. Men dette er ikke bare en katalog med mangler. Variasjonene og ineffektiviteten den presenterer er et argument for å utløse radikal nytenking og for å få mest mulig ut av personlig helsetjenester. Det fremhever godkjennelsen av insentiver, innovasjon og investeringer fra en ny rase av Europas ledere som interessenter kan støtte oversettelse gjennom implementering i helsevesenet.

Noen møteanbefalinger

I gårsdagens møte ble det kjent at sikker og autorisert grenseoverskridende tilgang til genomiske og andre helsedata i EU er nødvendig for å:

  • Forbedre pasientresultatene og sikre bærekraften i helse- og omsorgstilbudet i EU;

  • lære å identifisere og behandle kreft på et mye tidligere stadium;

  • fremme forståelsen av genetiske assosiasjoner som forårsaker eller disponerer vanlige komplekse sykdommer;

  • styrke effektiviteten av forebygging ved å forbedre screeningsnøyaktigheten og redusere kostnadene.

En mer detaljert rapport følger i november.

European Health Union underveis

For å fylle hull som er utsatt av COVID-19 og sikre at helsesystemer kan møte fremtidige trusler mot folkehelsen, er det behov for et ambisiøst EU-helseprogram, sier MEPs, som ønsker å heve budsjettet for programmet til 9.4 milliarder euro, som opprinnelig foreslått av kommisjonen, for å styrke helsefremmende arbeid og gjøre helsesystemer mer motstandsdyktige i hele EU. COVID-19 har vist at EU har et presserende behov for et ambisiøst EU-helseprogram for å sikre at europeiske helsesystemer kan møte fremtidige helsetrusler.

'Gateway ankommer akkurat i tide til andre bølge

Italia, Tyskland og Irland, som alle nå lider av den andre bølgen av coronavirus, ble de første landene som sluttet seg til sine lokale nasjonale COVID-19-apper til en EU-kommisjonstøttet gateway, som vil tillate nasjonale helsetjenester å dele data seg imellom.

Undergraver coronavirus tysk demokrati?

Det er en opphetet debatt om hvem som skal ta stilling til COVID-19-regelverket i Tyskland. Kritikere hevder at kansler Angela Merkel og statspremierne går forbi parlamentet i deres forsøk på å bekjempe pandemien. Kansler Merkel møtte gjentatte ganger alle de 16 premiere i Tysklands mektige føderale stater for å bestemme tiltak for å dempe koronaviruspandemien. Etter den siste, forrige uke, begynte politikere over hele spektret å klage på at slike tiltak i flere måneder nå ble avgjort bak lukkede dører og uten behørig parlamentarisk debatt eller konsultasjon.

Blant de sterkeste kritikerne av denne tilsynelatende marginaliseringen av parlamentet er Florian Post, et medlem av Forbundsdagen og juridiske eksperter med sosialdemokratene (SPD), juniorpartnerne i Angela Merkels koalisjonsregjering. "I snart ni måneder har det blitt innført forskrifter av lokale, regionale og sentrale myndigheter som begrenser folks friheter på en måte som ikke har vært enestående i etterkrigstidens Tyskland," sa han til massesirkulasjonen. Bilde avis. "Og ikke en gang har et valgt parlament blitt bedt om å stemme om tiltakene," klaget han.

'Helsepass 'satt til å fly inn

Et nytt digitalt helsepass skal piloteres av et lite antall passasjerer som flyr fra Storbritannia til USA for første gang under planer for et globalt rammeverk for Covid-sikre flyreiser. CommonPass-systemet, støttet av World Economic Forum (WEF), er designet for å skape en felles internasjonal standard for passasjerer for å demonstrere at de ikke har koronavirus. Kritikere av lignende ordninger peker imidlertid på bekymringer over sensitiviteten og spesifisiteten til testene i forskjellige land i frykt for større overvåking av folks bevegelser.

Franskmenn går tom for influensa

Den årlige influensavaksinasjonskampanjen i Frankrike ble først lansert i forrige uke, men apotek over hele landet har allerede solgt ut av doser. Den franske regjeringen var desperat for å unngå sykehus som står overfor det kombinerte presset fra influensapasienter og Covid-19-pasienter i vinter, og lanserte i år et sterkt utvidet influensavaksinasjonsprogram, og oppfordret alle i en risikogruppe til å bli vaksinert så snart som mulig.

Men etterspørselen har langt overgått det regjeringen forventet, og bare en uke etter at kampanjen ble lansert 13. oktober, erklærer apotek over hele landet Ikke på lager (utsolgt) av vaksiner. Rundt 60% av apotekene rapporterer om mangel på influensavaksine. Gilles Bonnefond, president for farmasøytiske fagforening l 'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) sa til Frankrike Info: "Vi har allerede vaksinert nesten fem millioner mennesker på mindre enn fem dager." Dette er nesten halvparten av det som ble gjort alt i fjor under hele vaksinasjonskampanjen. "

President Sassoli søker forlengelse av arbeidsmetoder

EU-parlamentets president David Sassoli sier at parlamentet har "jobbet for å sikre ... at det kan fortsette å utføre sine kjernefunksjoner", noe som tyder på en mulig forlengelse av pandemiske arbeidsmetoder. "Dette er et klart eksempel på hvordan parlamentet tilpasser og oppfyller sin rolle under selv de mest utfordrende omstendighetene," sa Sassoli.

Coronavirus andre bølge bringer EU-toppmøtet

EUs ledere vil avholde en videokonferanse neste uke for å diskutere hvordan man bedre kan samarbeide mot COVID-19-pandemien når infeksjonene stiger, sa presidentrådet i Charles, onsdag 21. oktober.

Video-toppmøtet, som skal holdes 29. oktober, vil være den første av en serie med regelmessige diskusjoner som EU-lederne har forpliktet seg til å holde for å takle pandemien i en tid da de fleste medlemsland rapporterer alarmerende tall som bekrefter en ny bølge. "Vi må styrke vår kollektive innsats for å bekjempe COVID-19," sa Michel på Twitter.

Diskusjonen, som skal startes sent på ettermiddagen, vil finne sted en dag etter at kommisjonen forventes å kunngjøre nye planer for å styrke samordningen mellom EU-statene om teststrategier, kontaktsporing og karantene, sa tjenestemenn til Reuters. EUs 27 nasjoner kjempet mot COVID-19 med forskjellige, noen ganger kontrasterende tiltak, i de første månedene av pandemien. Den strammere koordineringen forventes å forhindre en gjentagelse av divisjonene sett etter den første bølgen.

Og det er alt fra EAPM for nå - vær trygg, nyt slutten av uken og helgen.

--

Fortsett å lese

Belgia

Coronavirus vil sannsynligvis påvirke belgisk valmueminne

Publisert

on

Man frykter at helsepandemien kan påvirke årets minnesøndagsminner i Belgia. Koronavirus-krisen vil sannsynligvis ha en økonomisk innvirkning på den lokale valmueanken, gitt at man frykter at publikum godt kan være forsiktig med risikoen ved å berøre samlebokser og valmuer.

Likevel planlegger Legions avdeling i Brussel å fortsette med en sosial distansert / maskert seremoni på Heverlee Commonwealth War Graves Commission kirkegård i Leuven 8. november (11).

Dette vil være i nærvær av den britiske ambassadøren Martin Shearman, Storbritannias ambassadør for NATO Dame Sarah Macintosh, samt topp messing fra USA, Canada, Australia, New Zealand, Polen og Belgia.

Belgiske regler tillater for øyeblikket at arrangementet kan fortsette.

Brussel-avdelingen, som feirer hundreårsdag i 2022, vil bli representert av Zoe White MBE (avbildet), en tidligere major i den britiske hæren og den første kvinnelige stolen i sin historie.

White kom til det internasjonale personalet ved NATOs hovedkvarter i Brussel som administrerende offiser i 2017. Hun sa at hun flyttet til NATO "for å utvikle min politiske kunnskap om forsvars- og sikkerhetsspørsmål og, viktigst av alt, for å fortsette å tjene i en organisasjon hvis etos og verdier Jeg tror virkelig på. "

Hun gikk inn på Royal Military Academy Sandhurst i 2000, etter en kort periode i hjemmeavdelingen, Royal Gibraltar Regiment. Hun ble bestilt i de kongelige signalene og tjente i hæren i 17 år.

White har betydelig operativ erfaring. Hun distribuerte til Kosovo på Op Agricola, Irak på Op Telic (tre ganger), Afghanistan på Op Herrick (tre ganger) og Nord-Irland på Op Banner (i to år).

Hun spesialiserte seg på å gi livreddende tiltak for å motvirke radiostyrte eksplosive enheter og ble tildelt MBE for sitt arbeid i Irak, Afghanistan og Nord-Irland.

I løpet av sin siste ni måneders operasjonelle omvisning i Afghanistan var hun innebygd i US Marine Corps og var blant annet ansvarlig for veiledning og opplæring av kommunikasjonsdirektørene i de lokale uniformerte tjenestene (hær, politi, grensepatrulje) i Helmand - en rolle , sier hun, som lærte henne mye om verdien av autentisk dialog (og etterlot henne med en kjærlighet til kardemomme te og dadler).

Når hun ser tilbake på sin militære karriere, sier hun: "Jeg var privilegert å befale soldater som var tekniske eksperter og absolutte naturkrefter. Det var en glede å tjene sammen med dem."

En selvutøvd "forsvarsnerd" studerte Zoe Battlespace Technology ved Cranfield University hvor hun utvidet sin kunnskap om tung rustning og "utsøkt" våpen. Hun studerer for tiden en MBA på fritiden.

Zoe, hvis ektemann David også er en pensjonert Royal Signals-offiser, ble valgt til leder av Brussel-avdelingen til Royal British Legion i september 2020, etterfulgt av Commodore Darren Bone RN. Hun er den første kvinnelige stolen for filialen siden lanseringen i 1922.

Prinsen av Wales og den fremtidige kong Edward VIII møtte stiftende medlemmer av grenen i juni 1922.

White legger til: “Jeg er glad for å ta varetekt for rollen som filialstol. Det er både en måte å fortsette min tjeneste til veteraner og de som fortsatt tjener meningsfullt, og å fortsette tradisjonen med minne i et land der så mange gjorde det ultimate offeret for livene vi lever i dag. "

Avdelingens nettsted og kontaktdetaljer.

Fortsett å lese

Antisemittisme

Gresk domstol pålegger fengsel for nynazistiske ledere

Publisert

on

En gresk domstol beordret i dag (22. oktober) nynazisten Golden Dawn-sjef Nikos Michaloliakos og hans tidligere topphjelpere til å umiddelbart begynne å sone fengselsstraffer, og begrense en av de viktigste rettssakene i landets politiske historie, skriver Erika Vallianou.

Etter kjennelsen skal det utstedes warrants for den umiddelbare arrestasjonen av Michaloliakos og flere tidligere partilovgivere, sa retten.

Flere av de dømte, inkludert noen lovgivere, har allerede gitt seg selv, sa statlig TV ERT.

Michaloliakos og andre tidligere medlemmer av hans indre krets ble for to uker siden dømt til mer enn 13 års fengsel for å ha drevet en kriminell organisasjon etter en fem-årig rettssak.

Michaloliakos, en langvarig Hitler-beundrer og Holocaust-fornekter, har avvist partiets påtale som en politisk heksejakt.

Han forble trossig torsdag etter at retten beordret fengsling.

"Jeg er stolt over å bli ført i fengsel for mine ideer ... vi vil bli bekreftet av historien og av det greske folket," sa han til journalister utenfor hjemmet sitt i en velstående forstad i Athen.

"Jeg takker hundretusener av grekere som sto ved Golden Dawn i alle disse årene," sa den 62 år gamle matematikeren og den tidligere protegéen til den greske diktatoren Georgios Papadopoulos.

De som kommer i fengsel inkluderer nestleder Golden Dawn-leder Christos Pappas og partiets tidligere talsmann Ilias Kassidiaris, som nylig dannet et nytt nasjonalistisk parti.

Men kjennelsen kan ikke straks håndheves i saken med tidligere Golden Dawn-lovgiver Ioannis Lagos, som ble valgt inn i Europaparlamentet i 2019 og har immunitet.

Greske rettsmyndigheter må formelt be om at Lagos immunitet oppheves av EU-parlamentet før han kan fengsles.

Retten hadde avsagt dommer til Michaloliakos og over 50 andre tiltalte, inkludert hans kone, 7. oktober.

Men konklusjonen ble forsinket av en rekke juridiske tvister, inkludert forrige uke da Lagos prøvde å få rettens tre dommere anlagt for partiskhet.

Dommeren Maria Lepenioti satte også mandag spørsmålstegn ved statsadvokatens krav om at de fleste av de dømte foreløpig skal løslates i påvente av ankeforhandlinger, som det kan ta flere år å dømme.

Modellert etter nazistpartiet

Retten har akseptert at Golden Dawn var en kriminell organisasjon drevet av Michaloliakos ved hjelp av et hierarki i militær stil etter Hitlers nazistiske parti.

Sonden ble utløst av drapet på 2013 på den antifascistiske rapperen Pavlos Fyssas, som ble baklatt av Golden Dawn-medlemmer og knivstukket.

Fyssas 'morder, tidligere lastebilsjåfør Yiorgos Roupakias, har fått livstidsstraff.

I en lang etterforskning skisserte dommere før rettssaken hvordan gruppen dannet svartkledde milits for å skremme og slå opp motstandere med knokestøv, brekkjern og kniver.

En ransaking av partimedlemmers hjem i 2013 avdekket skytevåpen og andre våpen, samt nazistiske minner.

En annen tidligere Golden Dawn-arrangør, tidligere death metal-bassist Georgios Germenis, som nå er assistent for Lagos i EU-parlamentet, sa torsdag at hans overbevisning var "absurd" og politisk motivert.

"Jeg er 100% uskyldig. Jeg hjalp bare mennesker," sa Germenis da han ga seg til sin lokale politistasjon.

For Michaloliakos dekker setningen et fantastisk fall for en mann hvis parti var landets tredje mest populære i 2015, året rettssaken begynte.

Partiet vant 18 seter i parlamentet i 2012 etter å ha tappet inn motinnstramming og anti-migrerende sinne under Hellas tiår lange gjeldskrise.

Det klarte ikke å vinne et eneste sete i fjorårets parlamentsvalg.

Michaloliakos og andre tidligere lovgivere fra Golden Dawn hadde allerede tilbrakt flere måneder i fengsel etter Fyssas 'drap i 2013.

Tid som serveres i forvaring før rettssaken vil bli trukket fra den samlede dommen.

I henhold til gresk lov må de sone minst to femtedeler av straffen sin før de ber om en løslatelse.

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender