Kontakt med oss

Crime

Europeiske revisjonsinstitusjoner samler sitt arbeid med cybersikkerhet

Publisert

on

Siden trusselenivået for nettkriminalitet og nettangrep har steget de siste årene, har revisorer i hele EU økt oppmerksomheten mot motstandsdyktigheten til kritiske informasjonssystemer og digital infrastruktur. Audit Compendium on cybersecurity, publisert i dag av kontaktkomiteen for EUs øverste revisjonsinstitusjoner (SAI), gir en oversikt over deres relevante revisjonsarbeid på dette feltet.

Cyberhendelser kan være forsettlige eller utilsiktede og spenner fra utilsiktet utlevering av informasjon til angrep på virksomheter og kritisk infrastruktur, tyveri av personopplysninger, eller til og med forstyrrelse i demokratiske prosesser, inkludert valg og generelle desinformasjonskampanjer for å påvirke offentlige debatter. Cybersikkerhet var allerede avgjørende for samfunnene våre før COVID-19 traff. Men konsekvensene av pandemien vi står overfor vil forsterke cybertruslene ytterligere. Mange forretningsaktiviteter og offentlige tjenester har flyttet fra fysiske kontorer til fjernarbeid, mens falske nyheter og konspirasjonsteorier har spredt seg mer enn noen gang.

Å beskytte kritiske informasjonssystemer og digital infrastruktur mot nettangrep har dermed blitt en stadig voksende strategisk utfordring for EU og dets medlemsland. Spørsmålet er ikke lenger om nettangrep vil forekomme, men hvordan og når de vil forekomme. Dette gjelder oss alle: enkeltpersoner, bedrifter og offentlige myndigheter.

“COVID-19-krisen har testet den økonomiske og sosiale strukturen i samfunnene våre. Gitt vår avhengighet av informasjonsteknologi, kan en "cyberkrise" godt vise seg å være den neste pandemien, "sa presidenten for den europeiske revisjonsretten (ECA) Klaus-Heiner Lehne. “Å søke digital autonomi og møte utfordringer som cybertrusler og eksterne desinformasjonskampanjer vil utvilsomt fortsette å være en del av vårt daglige liv og vil forbli på den politiske agendaen det neste tiåret. Det er derfor viktig å øke bevisstheten om nylige revisjonsfunn om cybersikkerhet i EU-landene. ”

Europeiske SAI-er har derfor nylig innrettet sitt revisjonsarbeid med cybersikkerhet, med særlig fokus på databeskyttelse, systemklarhet for nettangrep og beskyttelse av viktige offentlige energisystemer. Dette må settes i en sammenheng der EU sikter mot å bli verdens tryggeste digitale miljø. EU-kommisjonen og Unionens høye representant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk har faktisk nettopp presentert en ny EUs cybersikkerhetsstrategi, som har som mål å styrke Europas kollektive motstandsdyktighet mot cybertrusler.

De kompendium 17. desember gir bakgrunnsinformasjon om cybersikkerhet, viktigste strategiske tiltak og relevante rettsgrunnlag i EU. Det illustrerer også de viktigste utfordringene EU og dets medlemsstater står overfor, for eksempel trusler mot individuelle EU-borgeres rettigheter gjennom misbruk av personopplysninger, risikoen for institusjoner å ikke kunne levere viktige offentlige tjenester eller møte begrenset ytelse etter nettangrep.

De kompendium trekker på resultatene av revisjoner utført av ECA og SAI-ene i tolv EU-medlemsland: Danmark, Estland, Irland, Frankrike, Latvia, Litauen, Ungarn, Nederland, Polen, Portugal, Finland og Sverige.

Bakgrunn

Denne revisjonen kompendium er et produkt av samarbeid mellom SAIene i EU og dets medlemsland innenfor rammen av EUs kontaktkomité. Den er designet for å være en kilde til informasjon for alle som er interessert i dette viktige politikkfeltet. Den er for tiden tilgjengelig på engelsk i EU Kontaktkomiteens nettsted, og vil senere være tilgjengelig på andre EU-språk.

Dette er den tredje utgaven av kontaktkomiteens revisjon kompendium. Den første utgaven på Ungdomsarbeidsledighet og integrering av unge mennesker i arbeidsmarkedet ble utgitt i juni 2018. Den andre på Folkehelse i EU ble utstedt i desember 2019.

Kontaktkomiteen er en selvstendig, uavhengig og ikke-politisk forsamling av lederne for SAIs i EU og dets medlemsland. Det er et forum for å diskutere og ta opp spørsmål av felles interesse knyttet til EU. Ved å styrke dialogen og samarbeidet mellom medlemmene, bidrar kontaktkomiteen til en effektiv og uavhengig ekstern revisjon av EUs politikk og programmer

EU

Å holde UEFA EURO 2020-mesterskapet trygt

Publisert

on

Mellom 10. juni og 12. juli 2021 vil Europol være vert for et operativt senter for å støtte sikkerhet og sikkerhet under UEFA EURO 2020-mesterskapet i fotball. Koordinert av det nederlandske politiet, vil det internasjonale politisamarbeidssenteret (IPCC) for de nasjonale fotballkontaktpunktene være vert for rundt 40 forbindelsesoffiserer fra 22 deltakende og vertsland. Dette spesielle operasjonelle oppsettet er opprettet for å muliggjøre raskt samarbeid og gi den nødvendige operasjonelle støtten for et trygt og sikkert mesterskap.

IPCC vil tjene som et sentralt informasjonspunkt for nasjonale politimyndigheter. For det formål har Europol opprettet en spesiell arbeidsgruppe EURO 2020 som gjør det mulig å holde offiserer på bakken 24/7 for enkelt å utveksle informasjon og raskt motta potensielle kunder om pågående etterforskning. De operative aktivitetene vil fokusere på offentlig sikkerhet og kriminelle trusler, som kan true sikkerheten under turneringen. Håndhevelsesmyndigheter vil målrette trusler som nettkriminalitet, terrorisme, kampfiksing, handel med forfalskede varer, inkludert falske COVID-19-sertifikater og andre immaterielle forbrytelser.

Europols administrerende direktør, Catherine De Bolle, sa: 'UEFA EURO 2020-mesterskapet er en unik turnering både for fotball og for rettshåndhevelse. Med 24 landslag som spiller i 11 byer over hele Europa, er det å slå sammen viktigst for turneringens sikkerhet. Europol vil muliggjøre dette samarbeidet ved å være vert for det dedikerte operasjonelle senteret. Støttet av Europols evner vil offiserer på bakken være bedre forberedt på å sikre et jevnt og trygt mesterskap. '

IPCCs stabssjef, Max Daniel, sa: 'Å kombinere informasjon om offentlige ordensspørsmål, støttespillere, oppholdssteder og reisebevegelser på vei, luft og jernbane resulterer i et oppdatert og integrert bilde. Det å kunne dele denne informasjonen enkelt mellom land har vist seg å være veldig verdifull tidligere. Politiets etterretningsoffiserer i alle deltakerland gjør sitt ytterste for å sikre at dette unike UEFA EURO 2020-mesterskapet blir så trygt som mulig. '

IPCC UEFA EURO 2020 Deltakere (totalt antall):

EU-medlemsstater: Østerrike, Belgia, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Spania, Sverige, Nederland. 

Land utenfor EU: Aserbajdsjan, Nord-Makedonia, Russland, Sveits, Tyrkia, Ukraina, Storbritannia.

Organisasjoner: INTERPOL og UEFA

Fortsett å lese

Crime

Global kriminalitetsbyste inkluderer 70 i Sverige, 49 i Nederland - Europol

Publisert

on

By

Tjenestemenn fra Europol, FBI, Sverige og Nederland ga tirsdag 8. juni detaljer om den europeiske delen av et globalt brodd der kriminelle fikk telefoner som brukte kryptering, men som politimyndigheter kunne dekode og bruke for å lytte til samtaler , Reuters, Les mer.

Jean-Phillipe Lecouffe, visedirektør for Europol, sa på en pressekonferanse i Haag at i det hele tatt hadde politimyndigheter fra 16 land arrestert mer enn 800 mistenkte i 700 raid, beslaglagt 8 tonn kokain og mer enn 48 millioner dollar i kontanter og kryptovalutaer.

"Denne internasjonale koalisjonen ... gjennomførte en av de største og mest sofistikerte politimyndighetene hittil i kampen mot kryptert kriminell virksomhet, sa Lecouffe."

Tjenestemennene brøt ikke ned alle arrestasjoner i hvert land, men svensk offisiell Linda Staaf sa at 70 hadde blitt arrestert i Sverige og en nederlandsk tjenestemann sa at 49 ble arrestert i Nederland.

Staaf, etterretningssjef for det svenske politiet, sa at operasjonen hadde forhindret ti drap.

De involverte landene inkluderte Australia, Østerrike, Sverige, Danmark, Estland, Litauen, Norge, New Zealand, Skottland, Storbritannia, Tyskland og USA, sa Lecouffe.

Det amerikanske føderale byrået for etterforskning skulle gi nærmere detaljer om operasjonen senere på tirsdag, men Calvin Shivers fra FBIs kriminelle etterforskningsavdeling sa i Haag at byrået hadde hjulpet med å distribuere telefonene i de 18 månedene frem til operasjonen. til 300 kriminelle grupper i mer enn 100 land.

Politiets byråer kunne da "snu bordene på kriminelle organisasjoner," sa Shivers.

"Vi var faktisk i stand til å se fotografier av hundrevis av tonn kokain som var skjult i forsendelser av frukt."

Fortsett å lese

Crime

Sikkerhetsunion: EUs regler om fjerning av terrorinnhold på nett trer i kraft

Publisert

on

Landemerke EU-regler om adressering av formidling av terrorinnhold på nett trådte i kraft 7. juni. Plattformer må fjerne terrorinnhold som er henvist av medlemslandenes myndigheter innen en time. Reglene vil også bidra til å motvirke spredning av ekstremistiske ideologier på nettet - en viktig del av å forhindre angrep og adressere radikalisering. Reglene inkluderer sterke garantier for å sikre full respekt for grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og informasjon. Forordningen vil også fastsette forpliktelser om gjennomsiktighet for elektroniske plattformer og for nasjonale myndigheter til å rapportere om hvor mye terroristinnhold som er fjernet, tiltakene som brukes til å identifisere og fjerne innhold, resultatet av klager og anker, samt antall og type pålagte sanksjoner. på nettbaserte plattformer.

Medlemsstatene vil være i stand til å sanksjonere manglende overholdelse og bestemme straffenivået, som vil være proporsjonalt med innholdet i overtredelsen. Plattformens størrelse vil også bli tatt i betraktning, for ikke å pålegge urimelig høye straffer i forhold til plattformens størrelse. Medlemsstater og nettplattformer som tilbyr tjenester i EU har nå ett år på seg til å tilpasse prosessene.

Forordningen gjelder fra 7. juni 2022. Fremme av vår europeiske livsstil Visepresident Margaritis Schinas sa: «Med disse banebrytende nye reglene slår vi ned på spredningen av terrorinnhold på nettet og gjør EUs sikkerhetsunion til en realitet. Fra nå av vil online plattformer ha en time på å få terrorinnhold ut av nettet, slik at angrep som den i Christchurch ikke kan brukes til å forurense skjermer og sinn. Dette er en enorm milepæl i Europas antiterrorisme- og antiradikaliseringsrespons. ”

Innenrikssjef Ylva Johansson sa: "Å ta ned terrorinnhold umiddelbart er avgjørende for å stoppe terrorister fra å utnytte Internett for å rekruttere og oppmuntre til angrep og for å ære deres forbrytelser. Det er like viktig å beskytte ofre og deres familier fra å bli konfrontert med forbrytelser et sekund. tid på nettet. Forordningen setter klare regler og ansvar for medlemsland og for elektroniske plattformer, og beskytter ytringsfriheten der det er berettiget. "

Dette faktaark gir ytterligere informasjon om de nye reglene. Reglene er en viktig del av kommisjonens Counter-Terrorism Agenda.

Fortsett å lese
Annonse

Twitter

Facebook

Annonse

Trender