Kontakt med oss

coronavirus

#Ukraine - En høypotensial fornybar energipartner til EU #DTEK

Publisert

on

Til tross for effekten av COVID-19, har Europas fornybare energisektor vist sin motstandskraft og vil utgjøre en sentral del av EUs Green Deal-sentrerte økonomiske utvinning, skriver DTEK-administrerende direktør Maxim Timchenko.

Som administrerende direktør for Ukrainas største energikonsern, vet jeg at Ukraina har et enormt potensial som EUs partner i denne sektoren, men vi må sørge for at de rette nasjonale og internasjonale rammene er på plass for ytterligere å låse opp og finansiere det potensialet.

Som vår største handelspartner har EUs politiske agenda betydelig betydning for Ukraina, og Green Deal gir en enorm mulighet for utvikling og økonomisk vekst. Dette gjør vår tilpasning til EU på energi- og klimaspørsmål desto mer avgjørende.

Ukrainas energistrategi fra 2035 har forpliktet landet til å øke andelen fornybar energi til 25% av det totale energiforbruket innen 2035, sammen med betydelige økninger i energieffektivitet. I 2019 produserte Ukraina 5.6 milliarder kW grønn energi, som bare er 3.7% av det totale strømforbruket i Ukraina. For å nå et så beskjedent nivå er mer enn € 10 milliarder investert av DTEK. Faktisk var sektoren for fornybar energi den eneste energibransjen i Ukraina som lyktes i å tiltrekke seg investeringer, bygge ny kapasitet og skape nye arbeidsplasser. Dette gjør det desto mer kritisk for oss å ikke stoppe på oppnådd nivå for både å realisere målene i Ukrainas energistrategi og overholde Green Deal.

I dag pågår innenlandske diskusjoner mellom regjeringen og industrien om valg av mekanisme for ytterligere å støtte utviklingen av grønn energi. Hvis vi ser alvorlig på å takle klimaendringer; om å legge grunnlaget for fremtidige generasjoner, så må vi være forberedt på å investere i det. Vi må finne den rette balansen mellom avkarbonisering og den økonomiske effekten på næringslivet og forbrukerne.

Når investorer i økende grad søker etter prosjekter og selskaper med bærekraftighetskompatibilitet, vil miljø-, bærekrafts- og styringsprinsipper (ESG) i strategisk planlegging være økonomisk fordelaktig på lang sikt.

Andre mekanismer, for eksempel utstedelse av grønne obligasjoner, kan også være svært effektive for å tiltrekke investeringer både fra og utenfor landet. Faktisk DTEK, som nylig anerkjent av Climate Bonds Initiative - pionerpris for grønn energi, har hatt stor fordel av å være det første ukrainske selskapet som ga ut grønne obligasjoner i fjor.

Men selskaper kan ikke gå alene. Vi trenger innenlandske og internasjonale politiske og økonomiske rammer for å muliggjøre langsiktige investeringer i grønn teknologi og infrastruktur. Vi må gå utover quick-fix finansiering hvis vi virkelig skal forvandle oss til en grønn økonomi. For å gjennomføre langvarige, systemiske endringer, må vi ta i bruk nye tilnærminger som overvinner barrierer for strukturelle endringer - enten institusjonelle, regulatoriske eller økonomiske - og i sin tur også skaper banebrytende insentiver for ytterligere investering i innovasjon og teknologier med lite karbon.

Konkret for Ukraina må vi føre en større dialog med EU og internasjonale finansinstitusjoner (IFI). EIB har for eksempel allerede endret finansieringsprioriteringene overfor grønne prosjekter, noe som kan bidra til å akselerere sektoren for fornybar energi i Ukraina betydelig. Vi må også anvende en sammenhengende tilnærming innenlands, og involvere politiske, industrielle og sivile samfunnsaktører over hele Ukraina. Vi vet for eksempel at kullsikre samfunn vil bli berørt når vi avkarboniserer økonomien vår, så det vil være viktig å oppnå enighet og enighet om gjennomføringen av et rettferdig overgangsprogram. Dette vil kreve aktivt partnerskap og tett samarbeid på lokalt, nasjonalt og europeisk nivå.

Å gjennomføre en grønn transformasjon er ikke lett for noen økonomi. Ukraina har imidlertid allerede bevist hvor stort potensial vi har for å være en sentral bidragsyter til EUs Green Deal, og ledende innen fornybar energi i regionen. For å drive dette, tar DTEK sikte på å oppnå karbonneutralitet innen 2040 og drive transformasjonen Øst-Europa. Det som er sikkert, er at vi bare er i begynnelsen av denne lange veien, og realiseringen av Ukrainas potensiale vil hvile i vår evne til å samordne økonomisk, politisk og lovgivningsmessig støtte innenlands og med EU.

coronavirus

Coronavirus-respons: Over 1 milliard euro fra EUs samholdspolitikk for å støtte Spanias utvinning

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent endringen av ytterligere ni operasjonelle programmer for samfunnspolitikken i Spania, til en verdi av totalt 1.2 milliarder euro fra European Regional Development Fund (ERDF) for å lindre virkningen av koronavirusutbruddet. Denne omfattende utvinningstilnærmingen vil omfordele midler for å styrke reaksjonskapasiteten til det spanske helsesystemet, vil støtte små og mellomstore selskaper som bidrar til å øke den økonomiske sektoren og utvikle ITC i utdanningssektoren.

Samhørighetskommisjonær Elisa Ferreira sa: ”Jeg er glad for å se at Spania og den ytterste regionen benytter seg av EUs tilpasningstiltak for samfunnspolitikken som er satt i verk for å støtte innbyggere, bedrifter og helsesektoren i deres daglige innsats mot viruset. EU-kommisjonen er klar til å støtte spanske regioner og alle medlemsland takket være Coronavirus Response Investment Initiative (CRII). ”

En full liste over spanske regioner som har hatt fordeler av lignende fleksibilitetstiltak er tilgjengelig franske baguetter.. Endringene er mulige takket være den eksepsjonelle fleksibiliteten under Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) og Coronavirus Response Investment Initiative Plus (CRII +) som tillater medlemsstatene å bruke samholdspolitisk finansiering til å støtte de mest utsatte sektorene på grunn av pandemien, som helsevesen, SMB og arbeidsmarkeder. En pressemelding er tilgjengelig franske baguetter..

Fortsett å lese

coronavirus

COVID-19: Hvordan EU bekjemper ungdomsarbeidsledighet

Publisert

on

Ungdomsarbeidsledighet er fortsatt et viktig anliggende i kjølvannet av koronaviruskrisen. Finn ut mer om et EU-initiativ for å hjelpe unge mennesker med å finne arbeid.

COVID-19 kan føre til fremveksten av en "lockdown generation", ettersom krisen treffer de menneskers jobbutsikter. Ifølge Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) pandemien har en "ødeleggende og uforholdsmessig" innvirkning på ungdomsarbeidet, mens de siste tallene viser at unge møte store hindringer i etter- og videreutdanning, flytting mellom jobber og inn på arbeidsmarkedet.

Mer om EU-tiltak mot ungdomsledighet.

Å redusere ungdomsledigheten i coronavirus-tider

Før pandemien var ungdomsarbeidsledigheten i EU (15-24) 14.9%, ned fra toppen på 24.4% i 2013. I juli 2020 den steg til 17%. EU-kommisjonens økonomiske prognose sommer 2020, spår at EUs økonomi vil krympe 8.3% i 2020, den dypeste lavkonjunkturen i EUs historie. For å kompensere for innvirkningen på unge mennesker, foreslo kommisjonen et nytt initiativ kalt Støtte til ungdomsarbeid i juli 2020.

Sjekk tidslinjen for EU-tiltak for å takle COVID-19-krisen.

Støttepakken for sysselsetting av ungdom består av:
 • En forsterket ungdomsgaranti;
 • forbedret yrkesopplæring;
 • fornyet drivkraft for læreplasser, og;
 • tilleggstiltak for å støtte ungdomsarbeid.

Hva er ungdomsgaranti?

Ungdomsgarantien ble lansert på toppen av ungdommens sysselsettingskrise i 2013, og har som mål å sikre at personer under 25 år får et tilbud om god kvalitet på arbeid, etterutdanning, læreplass eller praktikant innen fire måneder etter å ha blitt arbeidsledige eller forlatt formell utdanning.

En forsterket ungdomsgaranti
 • Dekker ungdom i alderen 15 - 29 (tidligere var den øvre grensen 25).
 • Nå ut til utsatte grupper, for eksempel minoriteter og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • Tilbyr skreddersydd rådgivning, veiledning og veiledning.
 • Reflekterer behovene til selskaper, gir ferdighetene som kreves og korte forberedende kurs.

I en vedtak vedtatt av arbeids- og sosialkomiteen 22. september, Bifaller MEPs kommisjonens forslag, men ber om at flere penger mobiliseres til neste fase av ungdomsgarantien (2021-2027). De kritiserer også budsjettkutt for ungdomsarbeidsstøtte som ble laget på EU-toppmøtet i juli.

I tillegg går komiteen inn for at det skal legges til rette for å forby ulønnet praksis, praktikantopphold og lærlingeplasser i EU. MEPs kritiserer også at ikke alle EU-land overholder de frivillige anbefalingene i ungdomsgarantien, og krever derfor å gjøre det til et bindende instrument.

MEPs vil stemme om resolusjonen under en plenarmøte i begynnelsen av oktober.

Stortinget etterlyser mer ambisjoner

I en resolusjon om EUs retningslinjer for sysselsetting vedtatt 10. juli, ba parlamentsmedlemmer om en revisjon av de kommende retningslinjene i lys av utbruddet av Covid-19, og understreket behovet for å takle ungdomsledighet gjennom en forsterket ungdomsgaranti.

I juli støttet parlamentet også en økning i budsjettet for Youth Employment Initiative, det viktigste budsjettinstrumentet for ungdomsgarantiordninger i EU-land, til € 145 millioner for 2020.

Parlamentet ba om en betydelig økning i bevilgningene til implementering av Youth Employment Initiative i en resolusjon om EUs neste langsiktige budsjett som ble vedtatt i 2018. MEP-er likte hvordan initiativet har støttet unge mennesker, men sa forbedringer er nødvendig, inkludert utvidelse av aldersgrensen og innstilling av klare kvalitetskriterier og arbeidsstandarder.

Fortsett å lese

Kreft

Slå kreft: Bedre beskyttelse av arbeidere mot kreftfremkallende kjemikalier

Publisert

on

Hvert år forekommer rundt 120,000 80,000 arbeidsrelaterte krefttilfeller som følge av eksponering for kreftfremkallende stoffer på jobb i EU, noe som fører til om lag 1.1 XNUMX omkomne årlig. For å forbedre arbeidstakernes beskyttelse mot kreft, har kommisjonen i dag foreslått å ytterligere begrense deres eksponering for kreftfremkallende kjemikalier. Denne fjerde revisjonen av karsinogener og mutagener-direktivet setter nye eller reviderte grenseverdier for tre viktige stoffer: akrylnitril, nikkelforbindelser og benzen. Anslag viser at mer enn XNUMX millioner arbeidere i et bredt spekter av sektorer vil ha nytte av forbedret beskyttelse takket være de nye reglene. Dagens forslag er det første initiativet til kommisjonens forpliktelse til å bekjempe kreft under den kommende Europas bankende kreftplan.

Kommisjonær for jobber og sosiale rettigheter Nicolas Schmit sa: ”En arbeidsplass bør være et trygt sted, og likevel er kreft årsaken til halvparten av dødsfallene knyttet til arbeid. Denne oppdateringen av kreftfremkallende stoffer og mutagener-direktivet er et av de første trinnene i vår ambisiøse plan for å slå kreft. Det viser at vi er fast bestemt på å handle og ikke vil gå på akkord med arbeidstakernes helse. På bakgrunn av den store helsekrisen på grunn av COVID-19 vil vi doble vår innsats for å sikre at arbeidere i Europa blir beskyttet. Vi vil se på konkrete måter for å oppnå dette via det fremtidige strategiske rammeverket for arbeidsmiljø. "

Kommisjonær for helse og mattrygghet, Stella Kyriakides sa: “Å redusere lidelsen forårsaket av kreft er en prioritet for oss, og for å gjøre det er forebygging nøkkelen. I dag tar vi et viktig skritt for å beskytte våre arbeidstakere mot eksponering for farlige stoffer på arbeidsplassen og starte vårt arbeid under vår kommende Europas slagkreftplan. Med planen vil vi ta sikte på å takle de viktigste risikofaktorene for kreft for alle, men også å veilede pasienter ved hvert trinn på reisen og bidra til å forbedre livet til de som er rammet av denne sykdommen.

Tre nye eller reviderte grenseverdier

Direktivet om kreftfremkallende stoffer og mutagener oppdateres jevnlig i tråd med ny vitenskapelig bevis og tekniske data. Tre tidligere oppdateringer har adressert arbeidstakernes eksponering for 26 kjemikalier. Dagens forslag legger til nye eller reviderte yrkeseksponeringsgrenser for følgende stoffer:

 • Akrylnitril (ny grense);
 • Nikkelforbindelser (ny grense);
 • Benzen (grense revidert nedover).

Fordeler for arbeidstakere og bedrifter

Å innføre nye eller reviderte yrkeseksponeringsgrenser for akrylnitril, nikkelforbindelser og benzen vil ha klare fordeler for arbeidstakere. Arbeidsrelaterte tilfeller av kreft og andre alvorlige sykdommer vil forhindres, noe som forbedrer helse og livskvalitet.

Forslaget vil også være til fordel for selskaper ved å redusere kostnadene forårsaket av arbeidsrelatert helse og kreft, for eksempel fravær og forsikringsutbetalinger.

Utvikling av forslaget og neste trinn

Dette initiativet er utviklet i nært samarbeid med forskere, og med representanter for arbeidstakere, arbeidsgivere og EU-land. Arbeidspartnere (fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner) ble også involvert gjennom en tofasekonsultasjon.

Kommisjonens forslag vil nå bli forhandlet frem av Europaparlamentet og Rådet.

Bakgrunn

Denne kommisjonen har forpliktet seg til å øke kampen mot kreft og vil før utgangen av 2020 presentere Europas slagkreftplan. Planen vil støtte medlemsstatene i å forbedre forebygging, oppdagelse, behandling og håndtering av kreft i EU, samtidig som helseforskjellene mellom og i medlemsstatene reduseres.

I sin Kommunikasjon om "Et sterkt sosialt Europa for bare overganger", har kommisjonen forpliktet seg til å gjennomgå arbeidsmiljøstrategien for blant annet å adressere eksponering for farlige stoffer, med sikte på å opprettholde europeiske høye arbeidsmiljøstandarder. Dette er i tråd med European Pillar for sosiale rettigheter, erklært i fellesskap av Europaparlamentet, Rådet og kommisjonen på det sosiale toppmøtet for rettferdige jobber og vekst 17. november 2017, som forankrer arbeidstakernes rett til et sunt, trygt og godt tilpasset arbeidsmiljø, inkludert beskyttelse mot kreftfremkallende stoffer.

Ytterligere forbedring av beskyttelsen av arbeidstakere mot yrkeskreft er desto viktigere siden ifølge EU-OSHA, kreft er den første årsaken til arbeidsrelaterte dødsfall i EU: 52% av de årlige yrkesdødsfallene tilskrives for tiden arbeidsrelaterte kreftformer, sammenlignet med 24% til sirkulasjonssykdommer, 22% til andre sykdommer og 2% for skader.

Dette initiativet er den fjerde revisjonen av kreftfremkallende stoffer og mutagener-direktivet. I løpet av de siste årene foreslo kommisjonen tre tiltak for å endre denne lovgivningen. Disse tre initiativene ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet i desember 2017, januar 2019 og juni 2019, adressering 26 stoffer.

Mer informasjon

Kommisjonens forslag til fjerde revisjon av karsinogener og mutagener-direktivet

Spørsmål og svar: Slå kreft: Kommisjonen foreslår forbedret beskyttelse for arbeidstakere

Følg Nicolas Schmit videre Twitter

Abonner på EU-kommisjonens gratis e-post nyhetsbrev om sysselsetting, sosiale forhold og inkludering

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender