Kontakt med oss

EU-kommisjonen

European Health Union: EU-kommisjonen ønsker et skritt mot bedre tilgang til medisiner og medisinsk utstyr under krise

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

I dag (15. juni) har Rådet vedtatt sin holdning til kommisjonens forslag fra november 2020 om å gi Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) en sterkere rolle i kriseberedskap og styring. Dette forslaget vil tillate EMA å legge til rette for aktiviteter som å overvåke og redusere risikoen for medisinmangel, gi vitenskapelig råd om medisiner for å behandle sykdommer forårsaket av en krise og koordinere kliniske studier. Kommisjonær med ansvar for helse og mattrygghet Stella Kyriakides sa velkommen til vedtakelsen av rådets standpunkt: “Det europeiske legemiddelkontoret har vært en viktig partner i vårt svar på COVID-19-pandemien. Men krisen har vist at vi ikke kan ta for gitt tilgjengeligheten av medisiner og medisinsk utstyr for å behandle pasienter. Et forsterket byrå vil tillate oss å reagere raskt, effektivt og på en koordinert måte på enhver fremtidig krise.

"Jeg er glad for at rådet har godkjent vårt ambisiøse forslag så raskt, og fremgangen må følge like raskt på våre forslag for å styrke mandatet til det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdommer og tettere samarbeid om helsetrusler over landegrensene.

"Sterke EU-byråer er avgjørende for vårt kollektive svar på helsetrusler eller kriser, og de må være fullt utstyrt for å spille den rollen vi forventer og trenger fra dem.

Annonse

"Jeg vil takke det portugisiske presidentskapet for arbeidet som er oppnådd de siste seks månedene, og jeg ser frem til å fortsette å samarbeide med Europaparlamentet og Rådet for å gjøre vår visjon om en sterk europeisk helseunion til virkelighet."

Neste trinn

Etter vedtakelsen av rådets standpunkt, kjent som 'generell tilnærming' på kommisjonens forslag, skal Europaparlamentet innta sin holdning på plenum i juli. Rådet, parlamentet og EU-kommisjonen vil deretter forhandle om teksten til kommisjonens forslag, kjent som "trilog", for å nå til enighet under det slovenske formannskapet.

Annonse

Forhandlinger om de to andre foreslåtte forskriftene om et forsterket europeisk senter for forebygging og kontroll av sykdommer og en revidert forskrift om grenseoverskridende helsetrusler går også videre. Kommisjonen vil fortsette å samarbeide tett med Europaparlamentet og Rådet om alle de tre forslagene for en rask adopsjon. Som kunngjort i European Health Union-pakke, vil kommisjonen også foreslå en ny europeisk helseberedskap og beredskapsmyndighet (HERA) til høsten. Dette vil styrke Den europeiske helseunionen med bedre EU-beredskap og respons på alvorlige grenseoverskridende helsetrusler ved å muliggjøre rask tilgjengelighet, tilgang og distribusjon av nødvendige mottiltak.

Bakgrunn

11. november 2020 foreslo kommisjonen en European Health Union-pakke for å styrke kriseberedskap og respons i Europa. Pakken inneholder tre utkast til forskrifter for å forbedre helsekrisestyring i Unionen. De har til hensikt å styrke mandatene til Det europeiske legemiddelkontoret og Det europeiske senteret for forebygging og kontroll av sykdommer og etablere sterkere koordinering for grensekryssende helsetrusler, inkludert å kunne erklære en nødsituasjon for folkehelse på EU-nivå.

I henhold til den nye forskriften vil Det europeiske legemiddelkontoret kunne legge til rette for en koordinert reaksjon på unionsnivå mot helsekriser ved å:

  • Overvåke og redusere risikoen for mangel på kritiske medisiner og medisinsk utstyr;
  • å gi vitenskapelig råd om medisiner som kan ha potensial til å behandle, forhindre eller diagnostisere sykdommene som forårsaker disse krisene;
  • koordinering av studier for å overvåke effektiviteten og sikkerheten til vaksiner, og
  • koordinering av kliniske studier.

Mer informasjon

Helseunionen

Forslag om utvidelse av mandatet til Det europeiske legemiddelkontoret

EU Coronavirus-respons

EU-kommisjonen

7 milliarder euro for viktige infrastrukturprosjekter: Manglende koblinger og grønn transport

Publisert

on

En utlysning som ble lansert under programmet Connecting Europe Facility (CEF) for Transport, gjør 7 milliarder euro tilgjengelig for europeiske transportinfrastrukturprosjekter. Flertallet av prosjektene som finansieres under denne utlysningen vil bidra til å øke bærekraften i vårt overordnede transportnettverk, og sette EU på sporet for å nå European Green Deal -målet om å redusere transportutslipp med 90% innen 2050.

Transportkommissær Adina Vălean sa: “Vi øker massivt tilgjengelige midler for distribusjon av infrastruktur for alternative drivstoff til 1.5 milliarder euro. For første gang støtter vi også prosjekter slik at våre transeuropeiske transportnettverk er egnet for sivilt forsvar dobbelt bruk og forbedrer militær mobilitet i hele EU. Prosjekter finansiert under gårsdagens utlysning vil bidra til å skape et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem for både passasjerer og gods, og utvikling av infrastruktur for å støtte mer bærekraftige mobilitetsvalg. ”

EU trenger et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem for både passasjerer og gods. Dette må inkludere et rimelig, høyhastighets jernbanenett, rikelig lade- og tankinfrastruktur for kjøretøyer uten utslipp og økt automatisering for større effektivitet og sikkerhet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nett.

Annonse

Fortsett å lese

EU-kommisjonen

REACT-EU: 4.7 milliarder euro for å støtte jobber, ferdigheter og de fattigste i Italia

Publisert

on

Kommisjonen har bevilget 4.7 milliarder euro til Italia under REACT-EU for å oppmuntre landets reaksjon på koronaviruskrisen og bidra til en bærekraftig sosioøkonomisk gjenopprettingery. Den nye finansieringen er et resultat av endringen av to operasjonelle programmer for European Social Fund (ESF) og fondet for europeisk bistand til de mest deprimerte (FEAD). Det italienske nasjonale ESF -programmet 'Aktiv sysselsettingspolitikk' vil motta 4.5 milliarder euro for å støtte sysselsetting i de områdene som er mest berørt av pandemien.

De ekstra midlene vil øke ansettelsen av unge og kvinner, la arbeidstakere delta i opplæring og støtte skreddersydde tjenester for arbeidssøkere. I tillegg vil de bidra til å beskytte jobber i små bedrifter i regionene Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia og Sardinia.

Kommissær for sysselsetting og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, sa: “EU fortsetter å hjelpe innbyggerne med å overvinne COVID-19-krisen. Den nye finansieringen til Italia vil bidra til å skape arbeidsplasser, spesielt for unge og kvinner, i de regionene som har størst behov. Investering i ferdigheter er en annen prioritet og er avgjørende for å mestre de økologiske og digitale overgangene. Vi er også spesielt oppmerksom på de mest sårbare menneskene i Italia ved å styrke finansieringen av mathjelp. "

Annonse

Kommissær for samhold og reform Elisa Ferreira (avbildet) sa: “Regioner er kjernen i Europas gjenoppretting etter pandemien. Jeg er glad for at medlemslandene bruker unionens nødhjelp for å takle pandemien og sette i gang en bærekraftig og inkluderende utvinning på lang sikt. Finansiering fra REACT-EU vil hjelpe italienere i de mest rammede regionene med å komme seg etter krisen og skape grunnlaget for en moderne, fremtidsrettet økonomi. Som en del av NextGenerationEU gir REACT-EU ytterligere finansiering på € 50.6 milliarder (til dagens priser) til samholdspolitiske programmer i løpet av 2021 og 2022 for å støtte arbeidsmarkedets motstandskraft, jobber, små og mellomstore bedrifter og familier med lav inntekt.

Annonse
Fortsett å lese

EU-kommisjonen

NextGenerationEU: Europakommisjonen utbetaler 231 millioner euro i forhåndsfinansiering til Slovenia

Publisert

on

Europakommisjonen har utbetalt 231 millioner euro til Slovenia i forskuddsfinansiering, tilsvarende 13% av landets tildeling av midler under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidra til å sette i gang implementeringen av de viktige investerings- og reformtiltakene som er skissert i Slovenias plan for gjenoppretting og motstandskraft. Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på gjennomføringen av investeringene og reformene som er skissert i Slovenias plan for gjenoppretting og motstandskraft.

Landet vil totalt motta 2.5 milliarder euro, bestående av 1.8 milliarder euro i tilskudd og 705 millioner euro i lån, i løpet av planens levetid. Dagens utbetaling følger den siste vellykkede implementeringen av de første låneoperasjonene under NextGenerationEU. Ved utgangen av året har Kommisjonen til hensikt å samle opp til totalt 80 milliarder euro i langsiktig finansiering, som skal suppleres med kortsiktige EU-regninger, for å finansiere de første planlagte utbetalingene til medlemslandene under NextGenerationEU.

RRF er kjernen i NextGenerationEU som vil gi 800 milliarder euro (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer på tvers av medlemslandene. Den slovenske planen er en del av den enestående EU-responsen for å komme sterkere ut av COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgangene og styrke motstandskraft og samhørighet i våre samfunn. EN pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Annonse

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender