Kontakt med oss

Helse

Kommisjonen ønsker enighet om sterkere globale helsesikkerhetsregler velkommen

DELE:

Publisert

on

EU-kommisjonen har ønsket enighet om det reviderte internasjonale helseforskriften velkommen, som ble oppnådd på Verdens helseforsamling i Genève 1. juni. Verdens helseforsamling samlet over 190 land, inkludert alle EUs medlemsland, som til sammen vedtok en ambisiøs pakke med endringer i det internasjonale helsereglementet, etter to år med intense forhandlinger.


De internasjonale helseforskriftene er et juridisk bindende sett med internasjonale regler for å håndtere globale helsekriser, som ble vedtatt for nesten 20 år siden. COVID-19-pandemien avslørte det presserende behovet for å forsterke dette rammeverket for moderne realiteter. Dagens avtale markerer et betydelig fremskritt i hvordan land rundt om i verden jobber sammen for å forberede seg på og svare på store helsetrusler.

Stella Kyriakides, kommissær for helse og mattrygghet, sa at hun ønsket avtalen hjertelig velkommen, som leverer på et av hovedmålene i EUs globale helsestrategi og styrker den eksterne dimensjonen til Den europeiske helseunionen betydelig. "Dette er et signal om at internasjonal solidaritet og samarbeid om viktige helsespørsmål fortsatt er sterkt," sa hun.

«Som vi alle har sett de siste årene, respekterer ikke de store helseutfordringene vi står overfor i dag grenser, og multilaterale løsninger er den eneste måten å møte dem på. Vi må bygge på dagens vellykkede resultat og fortsette å styrke den globale helsearkitekturen, for å beskytte mennesker over hele verden”.

Ved å styrke reglene er målet å forbedre håndteringen av folkehelsekriser av internasjonal interesse og å bedre beskytte alle borgere mot alvorlige grenseoverskridende helsetrusler – en nøkkelprioritet i EUs globale helsestrategi. Den reviderte IHR vil hjelpe land med å forebygge og reagere på akutte folkehelserisikoer og forbedre den globale helsesikkerhetsarkitekturen.


Kommisjonen har også ønsket velkommen til Verdens helseforsamlings enighet om å fortsette forhandlingene om pandemiavtalen med mål om å oppnå konsensus innen neste verdenshelseforsamling i mai 2025. EU er fortsatt forpliktet til forhandlingene, som vil bygge på den konkrete fremgangen gjort i løpet av de siste to årene, og vil fortsette å jobbe med alle partnere og interessenter med sikte på å skape en sterkere, mer robust og mer rettferdig global helsearkitektur for fremtiden, der beslutninger er drevet av stater som er part i avtalen.

Annonse

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender