Kontakt med oss

Kreft

Kunngjøring: CAN.HEAL – å bli raskere vinner mot kreft mer bredt, for pasienter og samfunnet 

DELE:

Publisert

on

Et nytt europeisk forsøk er i gang for å få mer drahjelp av den enorme internasjonale innsatsen som er viet mot kreftbekjempelse.

De enorme fremskrittene innen diagnose og behandling som følge av raske fremskritt innen vitenskap og teknologi har ført til betydelige forbedringer, støttet av store investeringer i forskning og de mange initiativene og prosjektene og handlingene som er satt opp rundt om i verden.

Men utfallet er fortsatt suboptimalt, og kreft fortsetter å herje samfunnet i og utenfor Europa.  

CAN.HEAL, et program finansiert av EU, driver en radikal forpliktelse til å samarbeide på tvers av disipliner og territorier, ikke bare for å fremme innovasjon, men for å raskt bringe den i effektiv bruk i helsevesenet.

Kreftbehandling kan nå skreddersys til de spesifikke behovene til individuelle pasienter, men denne tilnærmingen må nitreres inn i helsevesenet slik at pasienter – og helsevesenets økonomi – får de resulterende fordelene.

Adopsjon av innovative medisinske intervensjoner kan gi bedre behandling og forebygge uønskede bivirkninger, samtidig som det fremmer et mer effektivt og kostnadseffektivt helsevesen som fokuserer på forebygging så vel som behandling.

Det nye med CAN.HEAL er at det skaper enestående forbindelser mellom verden av klinisk vitenskap og verden av folkehelse. Den tar sikte på å danne en bro mellom to flaggskip i European Beating Cancer Plan – «Access and Diagnostics for All» og «Public Health Genomics» – slik at banebrytende utvikling innen forebygging, diagnostisering og behandling av kreft blir tilgjengelig raskere og bredere. .

Annonse

Øyeblikket er rett, siden europeisk helsevesen gjennomgår en gang-i-generasjonsendring, med vitenskapelige fremskritt ledsaget av en grundig revisjon av den politiske konteksten. Muligheter åpner seg for nytenkning og nye tilnærminger ettersom regelverket gjennomgår re-evaluering, med diskusjoner om ny farmasøytisk lovgivning, deling av helsedata og kampen mot antimikrobiell resistens.

Det som har blitt stadig tydeligere er at det eksisterer et gjennomføringsgap mellom hva som kan gjøres og hva som oppnås, og – ettersom EU-kommisjonen har vært insisterende i sine gjennomganger av politikken, trengs det nye former for samarbeid. Neste trinn er å bygge bro over implementeringshullene som finnes på landnivå, når det gjelder forpliktelse og nasjonal beredskap til å finansiere innovasjon og bruken av den.

I jakten på den nødvendige nærmere forståelsen, samlet CAN.HEAL mer enn 100 interessenter på sin første arbeidskonferanse, onsdag og torsdag 26.-27. april, ved Italias nasjonale helseinstitutt i Roma. 

Ved siden av forskere og klinikere inkluderte deltakerne folkehelsebeslutningstakere, representanter for kommisjonen, medlemmer av Europaparlamentet, pasientorganisasjoner og europeiske paraplyorganisasjoner som representerte interessegrupper og foreninger som er aktivt engasjert i feltet. 

As Marc Van den Bulcke, de prosjektkoordinator, fortalte møtet, "Vi har som mål å maksimere kompetanse gjennom koordinering. Det er et presserende behov for samarbeid og utveksling, slik at distinkte arbeidskanaler kan konvergere."

"Det er ingen mangel på prosjekter engasjert i å fremme kampen mot kreft," sa Marco Marsella, Enhetssjef, e-helse, velvære og aldring i EU-kommisjonens DG Connect. "Men nøkkelspørsmålet er hvordan vi kan få dem til å fungere sammen. Vi må ikke se til innovasjon for innovasjonens skyld, men fokusere på hvordan vi kan bruke den innovasjonen til å gjøre helsevesenet bedre og mer effektive."

I estimering av Dr. Carmen Laplaza Santos, Enhetsleder, Health Innovations & Ecosystems i EU-kommisjonens DG RTD, "Europa har store styrker som det kan bruke i sin samarbeidskultur, sitt helsevesensøkosystem, graden av pasientengasjement og sin solide vitenskapelige base. Alle ingrediensene er der for å ta i bruk innovative tilnærminger for å takle kreft."

Ruggero De Maria, President for Alleanza Contro il Cancro, bemerket at konferansen var vert for representanter fra 17 land, og har stor rekkevidde gjennom sine 45 partnere – inkludert sykehus, universiteter, forskningsorganisasjoner, folkehelseinstitutter, offentlige tjenester, pasientorganisasjoner og regjeringsdepartementer.

Stefania Boccia, Professor i hygiene og folkehelse ved Università Cattolica del Sacro Cuore i Roma, fremhevet – fortsatt undervurdert – viktigheten av å integrere forebygging i kampen mot kreft. "Dette krever involvering av alle aktører - forskere, beslutningstakere, helsepersonell, vitenskapelige samfunn og investorer," sa hun.

Til Francesco de Lorenzo, president for European Cancer Patient Coalition, var anerkjennelsen av pasientens rolle og deres involvering sentral i prosessen. "Vi må se hvordan vi kan bli mer inkluderende i måten vi går videre på, både i kreftforskning og politikk," sa han.

Denis Horgan, EAPM administrerende direktør, og lederen av en av CAN.HEAL-arbeidsgruppene, understreket behovet for også å bringe medlemslandene inn i prosessen slik at de forplikter sin støtte. "Hver partner må gjøre seg klar til å bidra til en bedre fremtid," sa han.

Matthias Schuppe, Prosjektteamleder for kreft ved EU-kommisjonens DG Santé, sa at oppdraget "kan oppnås hvis alle interessenter jobber sammen".

VandenBulcke avsluttet det to dager lange møtet med den trygge uttalelsen at "Vi er nå på et sted hvor vi sammen kan begynne å skape nye løsninger."


Redusere forskjeller på tvers av EU – en interessentkonferanse på høyt nivå
Onsdag 26. april, torsdag 27. april

Prosjektet er finansiert av EU-kommisjonens EU4Health Program 2021-2027 under tilskudd nr. 101080009

For mer informasjon, kontakt:


Els Van Valckenborgh (prosjektleder): [e-postbeskyttet]

Denis Horgan (WP LEAD): e-postadresse [e-postbeskyttet]

For å se CAN.HEAL-nettstedet, vennligst klikk her: https://canheal.eu

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender