Kontakt med oss

coronavirus

Kommisjonen godkjenner €129 millioner italiensk ordning for å støtte reiselivssektoren i sammenheng med koronaviruspandemien

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har godkjent en italiensk ordning på €129 millioner for å støtte reiselivssektoren i sammenheng med koronaviruspandemien. Tiltaket ble godkjent under statsstøtten Midlertidig rammeverk. Ordningen består av (i) begrensede støttebeløp i form av en skattefradrag for leiebetalinger knyttet til reiselivsaktiviteter med forfall for perioden januar til mars 2022; og (ii) bistand i form av støtte til udekkede faste kostnader.

For å være kvalifisert må reiselivsbedrifter ha hatt en omsetningsnedgang på minst 50 % i løpet av de kvalifiserte månedene, sammenlignet med tilsvarende periode i 2019. Skattefradraget vil dekke inntil 60 % av leiebetalingene knyttet til den aktuelle aktiviteter. Kommisjonen fant at den italienske ordningen er i tråd med vilkårene fastsatt i den midlertidige rammen. Spesielt når det gjelder begrensede mengder bistand, vil den offentlige støtten ikke overstige 2.3 millioner euro per mottaker.

Når det gjelder støtte for udekkede faste kostnader, vil støtten ikke overstige 12 millioner euro per selskap. Videre vil den offentlige støtten gis senest 30. juni 2022. Kommisjonen konkluderte derfor med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i økonomien til et medlemsland, i tråd med artikkel 107 nr. 3)( b) TEUF og betingelsene i det midlertidige rammeverket.

På dette grunnlaget godkjente kommisjonen tiltaket etter EUs statsstøtteregler. Mer informasjon om midlertidig rammeverk og andre tiltak som er utført av kommisjonen for å håndtere den økonomiske effekten av coronavirus-pandemien, kan du finne her.. Den ikke-fortrolige versjonen av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.102105 i statsstøtte register på kommisjonens konkurransens hjemmeside gang noen taushetsplikt problemer har blitt løst.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender