Kontakt med oss

Narkotika

Kommisjonen foreslår sterkere mandat for EUs narkotikabyrå ettersom det illegale markedet sprer seg

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Kommisjonen er foreslår å styrke mandatet til European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, og transformere det til EUs narkotikabyrå. De foreslåtte endringene vil sikre at byrået kan spille en viktigere rolle i å identifisere og adressere nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til illegale rusmidler i EU. Dette inkluderer utstedelse av varsler når farlige stoffer bevisst selges for ulovlig bruk, overvåking av vanedannende bruk av stoffer tatt sammen med ulovlige stoffer, og utvikling av forebyggingskampanjer på EU-nivå. EUs narkotikabyrå vil også spille en sterkere internasjonal rolle.

Visepresident Margaritis Schinas for å fremme vår europeiske livsstil sa: «Narkotikaproduksjon og narkotikahandel har tilpasset seg forstyrrelsene under pandemien. Organiserte kriminelle grupper tilpasset raskt sine narkotikaoperasjoner til den nye situasjonen. Nå mer enn noen gang trenger vi klare, oppdaterte og pålitelige bevis- og analyseevner om illegale rusmidler i EU. Dette er grunnen til at vi i dag foreslår et sterkere mandat for EUs narkotikabyrå. Vi vil fortsette å kjempe mot ulovlig narkotikasmugling og adressere virkningen av ulovlige stoffer på folkehelsen og sikkerheten til europeere. Vårt forsterkede byrå vil fortsette å være en nøkkelpartner i denne oppgaven.»

Innenrikskommissær Ylva Johansson sa: «Narkotikasmugling er fortsatt det største kriminelle markedet i EU. Organisert narkotikakriminalitet er multinasjonal og gir næring til korrupsjon og drap. Gjenger er stadig flinkere til å distribuere forbudte stoffer, men også i å produsere stoffer som ikke er kategorisert og som utgjør en alvorlig risiko. Med dagens forslag gir vi EUs narkotikabyrå verktøyene det trenger for å overvåke det utviklende narkotikalandskapet nøye, bidra til å bekjempe skadevirkningene av narkotika og for å samarbeide effektivt med andre EU-byråer, spesielt Europol.»

Under dette utvidede mandatet vil byrået kunne:

  • Utvikle trusselvurderinger om ny utvikling i forhold til ulovlige rusmidler som kan ha en negativ innvirkning på folkehelsen, sikkerheten og sikkerheten, og bidra til å øke EUs beredskap til å reagere på nye trusler;
  • Utstede varsler i tilfelle spesielt farlige stoffer blir tilgjengelige på markedet;
  • Overvåke og adressere bruk av poly-stoff, dvs. avhengighetsskapende bruk av andre stoffer når det er knyttet til narkotikabruk, tatt i betraktning at bruk av flere stoffer er utbredt blant narkotikabrukere og har en skadelig innvirkning på folkehelsen;
  • Sett opp et nettverk av rettsmedisinske og toksikologiske laboratorier, som samler nasjonale laboratorier. Nettverket vil fremme informasjonsutveksling om nye utviklinger og trender og vil støtte opplæring av rettsmedisinske narkotikaeksperter;
  • Utvikle forebyggings- og bevisstgjøringskampanjer på EU-nivå knyttet til ulovlige rusmidler, slik at byrået kan handle på grunnlag av analysen den produserer. Byrået vil også kunne støtte medlemslandene i å utarbeide nasjonale kampanjer;
  • Gi forskning og støtte ikke bare på helserelaterte spørsmål, men også på narkotikamarkeder og stofftilførsel, og tar dermed opp narkotikaproblemet mer omfattende;
  • Spille en sterkere internasjonal rolle og støtte EUs lederrolle innen narkotikapolitikk på multilateralt nivå;
  • Stol på en sterkere nettverk av nasjonale kontaktpunkter, med ansvar for å gi byrået de relevante dataene.

Neste trinn

Det er nå opp til Europaparlamentet og rådet å undersøke og vedta det nye mandatet.

Bakgrunn

Annonse

Ulovlige rusmidler er et komplekst sikkerhets- og helseproblem som berører millioner av mennesker i EU og globalt. De European Drug Report 2021 anslår at 83 millioner voksne i EU (dvs. 28.9 % av den voksne befolkningen) har brukt illegale rusmidler minst én gang i løpet av livet. I 2019 skjedde minst 5,150 2012 overdosedødsfall i EU, med en jevn økning hvert år siden 30. Samtidig er volumene av kokain og heroin introdusert i EU på et rekordhøyt nivå og produksjon av narkotika, i spesielle syntetiske stoffer (amfetamin og ecstasy), finner sted innenfor EU både for innenlandsk forbruk og for eksport. Narkotikamarkedet er anslått til en minimumsverdi på XNUMX milliarder euro per år, og er fortsatt det største kriminelle markedet i EU og en viktig inntektskilde for organiserte kriminelle grupper. Denne utviklingen krever effektiv handling på EU-nivå.

De Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) er den ledende myndigheten for illegale rusmidler i EU. Den gir uavhengige, pålitelige, vitenskapelige bevis og analyser om illegale rusmidler, narkotikaavhengighet og deres konsekvenser, som støtter evidensbasert politikkutforming om narkotikakontroll på EU-nivå, og bidrar til å beskytte alle som bor i Europa mot narkotikarelaterte skader.

Dagens forslag bygger på kommisjonens funn evaluering av EONN publisert i mai 2019. Evalueringen konkluderte med at byrået er allment anerkjent som et knutepunkt for vitenskapelig ekspertise i Europa og internasjonalt, og gir faktiske, objektive, pålitelige og sammenlignbare data på europeisk nivå om narkotika, narkotikaavhengighet og deres konsekvenser, og vellykket overvåking av nye trusler og trender. Evalueringen identifiserte også områder for forbedringer, basert på utviklingen i narkotikafenomenet, inkludert videreutvikling av arbeidet med å overvåke tilbudsside- og polynarkotikaspørsmål, øke byråets synlighet hos utøvere og allmennheten, og styrke samarbeidet med internasjonale organisasjoner.

På grunnlag av denne evalueringen har EUs narkotikastrategi for 2021 til 2025 – godkjent av rådet i desember 2020 – oppfordrer kommisjonen til å foreslå å revidere byråets mandat for å sikre at det spiller en sterkere rolle i å håndtere nåværende og fremtidige utfordringer knyttet til narkotikafenomenet.

Mer informasjon

Forslag for en forordning om Den europeiske unions narkotikabyrå (se også vedlegg til forslaget, den konsekvensutredning og dens Kortfattet sammendrag).

Kommisjon nettsted om narkotikapolitikk.

Nasjonal narkotikahjelpelinje

Hotline for avhengighet

T. (844) 289-0879

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender