Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Conference on the Future of Europe-oppfølging: Innbyggerpanelet legger frem 23 anbefalinger for å få fart på reduksjon av matsvinn i EU

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Den 10., 11. og 12. februar var Kommisjonen vertskap i Brussel for den avsluttende sesjonen til det første europeiske borgerpanelet, som la innbyggerne komme med innspill til hvordan de kan trappe opp tiltak for å redusere matsvinn i EU. Dette er det første av en ny generasjon medborgerpaneler som ble lansert som en oppfølging av konferansen om Europas fremtid, og bygger inn deltakende og deliberative praksiser i EU-kommisjonens politikkutformingsprosess på visse sentrale politikkområder.

Reduksjon av avfall, og spesielt matavfall, er gjenstand for et lovforslag som er inkludert i Kommisjonens arbeidsprogram for 2023, i tråd med sin Farm to Fork-strategi og forslagene fra Conference of the Future of Europe. Etter tre helger med diskusjoner, og deltatt av rundt 150 innbyggere tilfeldig valgt ut for å representere mangfoldet i den europeiske befolkningen, fremmet innbyggerpanelet 23 anbefalinger rettet mot å øke den pågående innsatsen for å redusere matsvinn, ved å styrke samarbeidet i matens verdikjede, oppmuntre til relevante initiativer i matindustrien og støtte forbrukeratferdsendring.

Innbyggerpanelets anbefalinger vil utfylle konsekvensutredning og åpen offentlig konsultasjon utført av Kommisjonen på EUs initiativ for å revidere rammedirektivet for avfall med bindende mål for reduksjon av matsvinn.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender