Kontakt med oss

European Alliance for persontilpasset medisin

Bastilledagen lokker til fremtiden i helselovgivnings- og politikkfiler 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

God ettermiddag, helsekolleger, og velkommen til oppdateringen av European Alliance for Personalized Medicine (EAPM) på den franske Bastilledagen (14. juli). I dag kaster oppdateringen et lys over de som beveger seg når det gjelder lov- og policyfiler på EU-nivå, i en veldig travel periode for EAPM, mens EAPM presser på. frem for å sikre at lungekreftscreening er inkludert i oppdateringen av EU-rådets anbefaling om screening fra 2003. EAPM går rundt til forskjellige medlemsland for øyeblikket, for å sikre at politisk vilje omsettes til handling for implementering slik at pasienter og innbyggere blir diagnostisert tidligere, skriver EAPMs administrerende direktør Dr. Denis Horgan.

European Medicines Agency prøver rådatavurderinger 

European Medicines Agency (EMA) lanserer en ny pilot for å prøve ut legemiddelvurderinger for nye medisiner og utvide bruken av eksisterende terapier, ved å vurdere disse såkalte rådataene.

EMA ber selskaper om å delta i piloten for å sende inn rå, uformaterte data i sine søknader. Dette vil inkludere anonymiserte individuelle pasientdata fra kliniske studier i elektronisk format som er direkte tilgjengelig for analyse og visualisering. Det kan være registreringer av originale observasjoner fra kliniske studiedeltakere, for eksempel kliniske laboratorieresultater, bildedata og medisinske pasientdiagrammer.

Dette vil gi en potensielt raskere vurdering, sier EMA, og en bedre definisjon av målbehandlingspopulasjonen.

Grenseoverskridende helsetrusler 

Medlemmer av Europaparlamentets ENVI-komité godkjente formelt de grenseoverskridende truslene mot helseregulering tirsdag (12. juli), med 72 stemmer for, to mot og to avholdte stemmer. Forskriften forventes å bli lagt frem til en bredere avstemning i høst, under den første plenumssamlingen i oktober.

Annonse

Kunstig intelligens

En avstemning i rettskomiteen om loven om kunstig intelligens som var planlagt til i dag (14. juli) ble drept etter at det oppsto en uenighet mellom sentrum-høyre-EPP og De Grønne. Etter å ha hamret ut et tverrpolitisk kompromiss, foreslo De Grønne å stemme over ekstra endringsforslag. Ifølge kontoret til hovedlovgiver Axel Voss i EPP, vil et nytt møte 29. august ta sikte på å løse problemet for en avstemning i begynnelsen av september.

Veien til det digitale tiåret 

Kommisjonen hilser den politiske enigheten som EU-parlamentet og EU-rådet har oppnådd, velkommen om 2030-politisk program: Veien til det digitale tiåret. Programmet setter opp en overvåkings- og samarbeidsmekanisme for å nå de felles målene og målene for Europas digitale transformasjon fastsatt i 2030 Digital Compass. Dette gjelder området ferdigheter og infrastruktur, inkludert tilkobling, digitalisering av virksomheter og nettbaserte offentlige tjenester samt respekt for EUs digitale rettigheter og prinsipper for å nå de generelle målene.

A Europe Fit for the Digital Age Executive Vice President Margrethe Vestager sa: «Det digitale tiåret handler om å få digital teknologi til å fungere for mennesker og bedrifter. Det handler om å sette alle i stand til å ha kompetanse til å delta i det digitale samfunnet. Å bli bemyndiget. Det handler om å styrke bedrifter. Det handler om infrastrukturen som holder oss tilkoblet. Det handler om å bringe offentlige tjenester nærmere innbyggerne. Europas digitale transformasjon vil gi muligheter for alle.»

Blod, vev og celler

EU-kommisjonens foreslåtte overhaling av reglene for tilsyn med blod, vev og celler (BTC) forventes å lande i dag (14. juli). Denne konsultasjonen gjelder et initiativ for et forbedret EU-rettslig rammeverk for sikkerhet og kvalitet på blod, vev og celler som brukes i transfusjon, transplantasjon og medisinsk assistert befruktning. Dette er helsetjenester som påvirker livene til millioner av EU-borgere, både som givere av essensielle stoffer eller pasienter som trenger behandling med disse stoffene. Av denne grunn samler denne offentlige høringen inn synspunkter fra alle interesserte innbyggere og organisasjoner.

EU-lovgivningen om blod, vev og celler (BTC-lovgivning, vedtatt i 2002 og 2004) sikrer sikkerheten og kvaliteten på disse stoffene som brukes hver dag til å behandle pasienter, ved transfusjon, celle- og vevstransplantasjon eller medisinsk assistert reproduksjon. Donasjonene er også kritiske for produksjon av visse medisiner. BTC-lovgivningen ble evaluert av kommisjonen og resultatene ble publisert i oktober 2019. Evalueringen konkluderte med at lovgivningen effektivt hadde forbedret sikkerheten og kvaliteten til disse stoffene i EU, men den identifiserte en rekke mangler og hull. 

Topp helseeksperter samles foran MEP-er 

I parlamentets spesialkomité for covid-19 er lederne for European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) oppe for MEP-er, samt sjefepidemiologene fra fem EU-land . 

EPP MEP Tomislav Sokol sa at han vil ønske å vite hvor forberedt EU er på å svare på fremtidige helsetrusler. "Med mer tilpasningsdyktig, fleksibel og raskere beslutningstaking i fremtidige helsekriser, vil vi ikke tape to eller tre måneder på eksportrestriksjoner, stenging av grenser, organisering av koordinering, etc," sa Sokol. "Vi må sørge for at systemet med felles respons, koordinering og samarbeid er klart for fremtiden når det gjelder ECDC og HERA." 

Grønn MEP Tilly Metz sa at hun ser frem til å høre fra epidemiologene hvordan vitenskapsmenns arbeid ble tatt i betraktning eller, faktisk, ignorert av regjeringer. Metz forventer også en oppdatering om de nye variantene og tilpassede vaksinene samt hvordan myndigheter kan gå fra en pandemi til en endemisk tilstand. "Jeg vil også gjerne høre HERAs mening med hensyn til mulige investeringer som må gjøres [for] å ikke stole så mye som vi pleide på farmasøytisk industri, og ha deres tanker om mulige behov for å endre regelverket rammeverket for dette, sa hun.  

Identifisering av truslene er starten på prosessen for å sikre at medisinske mottiltak utvikles, produseres og anskaffes.

Utkast til 'pandemitraktat' viser store ambisjoner, lang vei til enighet

Det mellomstatlige forhandlingsorganet, som har i oppgave å utarbeide og forhandle dette internasjonale instrumentet, vil holde sitt neste møte innen 1. august 2022, for å diskutere fremdriften i et arbeidsutkast. Den vil deretter levere en fremdriftsrapport til den 76. verdenshelseforsamlingen i 2023, med mål om å ta i bruk instrumentet innen 2024. 

COVID-19-pandemien er en global utfordring. Ingen enkelt regjering eller institusjon kan håndtere trusselen om fremtidige pandemier alene. En konvensjon, avtale eller annet internasjonalt instrument er juridisk bindende i henhold til folkeretten. En avtale om pandemiforebygging, beredskap og respons vedtatt under Verdens helseorganisasjon (WHO) vil gjøre det mulig for land over hele verden å styrke nasjonal, regional og global kapasitet og motstandskraft mot fremtidige pandemier.

USA deler teknologi for å lage COVID-19-vaksiner gjennom Verdens helseorganisasjon

USA vil dele teknologier som brukes til å lage COVID-19-vaksiner gjennom Verdens helseorganisasjon og jobber med å utvide rask testing og antivirale behandlinger for vanskelig tilgjengelige befolkninger, har USAs president Joe Biden sagt. Biden oppfordret kongressen til å gi ytterligere midler slik at USA kan bidra mer til den globale pandemiresponsen. 

"Vi gjør tilgjengelig helseteknologi som eies av USAs regjering, inkludert stabilisert piggprotein som brukes i mange COVID-19-vaksiner," sa Biden. Arbeidet er satt til å bygge på innsats og forpliktelser som ble gjort på det første globale toppmøtet i september, inkludert å vaksinere flere mennesker, sende tester og behandlinger til høyrisikopopulasjoner, utvide beskyttelsen til helsepersonell og skaffe finansiering til pandemiberedskap.

Og det er alt fra EAPM for nå. Ha det trygt og godt, og nyt helgen.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender