Kontakt med oss

European Alliance for persontilpasset medisin

Bedre kreftbehandling rundt om i EU: Det er innen rekkevidde, men fortsatt å forstå – Registrer deg nå: CAN.HEAL Stakeholder Conference, Roma, 26.-27. april 2023

DELE:

Publisert

on

Vitenskap og teknologi utvider stadig ny forståelse og gir bedre verktøy for å takle kreft. Ingen steder skjer dette raskere enn ved kreft, og det gjøres banebrytende arbeid over hele EU, skriver European Alliance for persontilpasset medisin (EAPM) direktør Denis Horgan.

Genom- og epigenomprofilering og storskala molekylær profilering redefinerer både måten kreftformer kategoriseres på og, i økende grad, måten de blir behandlet på, ettersom molekylære endringer dukker opp som kraftige prognostiske markører og mål. Det dukker opp regler for analyse av behandlingsresultater, og molekylære mål brukes for å sikre økt livskvalitet for pasientene. Men tilgjengelighet er ikke det samme som tilgjengelighet. Mange barn, unge og voksne rundt om i EU får fortsatt mangelfull diagnose, behandling og støtte. 

Utviklingen over hele EU er ujevn i tempo og omfang – et mangfold gjentok også i evnene til distinkte helsevesen til å svare på andre helseutfordringer, og sist Covid-pandemien.   

På denne bakgrunn, som en del av CAN.HEAL, arrangerer European Cancer Patient Coalition og EAPM en europeisk interessentkonferanse 26. og 27. april i Roma om nøkkelspørsmål som kan løses for å gi 'tilgang og diagnostikk for alle' og offentligheten helsegenomikk inn i helsevesenet.    

Vennligst klikk her. for å se agendaen og og klikk her. å registrere. 

Integrating ‘access and diagnostics for all’ as well as Public Health Genomics into clinical practice in Europe will allow unmet needs to be more effectively tackled – but only if a more comprehensive implementation strategy can be forged, focused on patients, and involving national decision makers, regulators, healthcare professionals and all stakeholders in the healthcare arena.  There are responsibilities at all levels to be met by all stakeholders, and a wider readiness to engage in more meaningful collaboration will be crucial to success. The hope is that this meeting will feed into the many other activities supporting the goal of better use of personalized medicine for the benefit of patients and wider society.

Håpet er at dette interessentarrangementet 26. aprilth/27th vil bidra til de mange andre aktivitetene som støtter målet om bedre bruk av persontilpasset medisin til fordel for pasienter og samfunnet for øvrig.

Annonse

Foredragsholderne som reflekteres i det kommende interessentarrangementet er tydelig fra de bredere domenene også, så vel som brede geografier og initiativer, og demonstrerer nytenkning i tilnærmingene til diagnose og behandling av kreftpasienter, med nye grader av oppmerksomhet til data, rapportering, til analysere og til folkehelsegenomikk – og som også fremhever vedvarende metodologiske mangler som må adresseres for at pasienter, og spesielt unge pasienter så vel som sjeldne kreftpasienter, skal bli enda bedre tjent med helsepersonell. 

Årsakene til dette gapet er mange, men som et konkret skritt mot å identifisere nøkkelfaktorer, er CAN.HEAL-prosjektet samt interessentkonferansen 26. aprilth/27.  

Konferansen vil tilby praktisk innsikt i et bredt spekter av spesifikke utfordringer innen onkologi, sammen med anbefalinger for mulige rettsmidler. 

Interessentkonferansen er delvis basert på svar til interessentsamfunnet på EU-, nasjonalt og regionalt nivå, angående utfordringene og mulighetene EUs Beating Cancer Plan gir når det gjelder diagnostisering og behandling av kreftpasienter.

Under the title of ” Reducing Disparities Across the European Union’, the conference provides an unique consensus on the on-the-ground realities, and at the same time offers expert commentary on the significance for cancer care of the political, economic and social context for health policy decision-making. 

På terskelen til påske og når vi nærmer oss en ny lovgivningsperiode, når helsens posisjon på EU-agendaen, som vi håper vil forbli høy, og når forskere, regulatorer, helsevesenet blir stadig tettere engasjert i politiske spørsmål grunnleggende for helse, er denne konferansen spesielt passende. Den kapsler inn hvor mye som er gjort og blir gjort for å forbedre kvaliteten på kreftomsorgen, og viser skarpt hvor mye som gjenstår.   

Vitenskapen har vist veier som kan føre til suksess, men som alltid må politikk og investeringer kobles sammen for at potensialet skal bli fullt ut realisert.   

Vi håper du kan bli med oss! Vennligst klikk her. for å se agendaen og og klikk her. å registrere seg for interessentarrangementet som European Cancer Patient Coalition og EAPM arrangerer.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender