Kontakt med oss

Tobakk

Foreslåtte endringer i tobakksregelen både undergraver EU-lovgivningen og truer med å sette liv i fare

DELE:

Publisert

on


Når EUs helseministre møtes 21. juni, vil de få et siste øyeblikk av dansk helseminister-forslag lagt til dagsordenen deres som forsøker å forstyrre kontrollene og balansene som er ment å karakterisere EUs tilnærming til å vedta lover og lage forskrifter. Det påvirker det alltid kontroversielle spørsmålet om tobakk og nikotinregulering, der feil beslutning kan nekte røykere de tryggere alternativene de ofte trenger for å slutte med sigaretter, som fortsetter å skade helsen og til slutt koster livet til for mange europeiske borgere.

Alarmen ble slått av den nyvalgte svenske MEP Charlie Weimers på hans første dag tilbake i Brussel. "Tilsynelatende har Danmark åpnet opp for et forbud mot smakstilsetning av nye nikotinprodukter, inkludert nikotinposer," tvitret han. "Danmark prøver å foregripe revisjonen av tobakksproduktdirektivet som forventes i løpet av denne perioden."

EU-kommisjonen har unnlatt å publisere en rapport om den offentlige høringen om et nytt tobakksproduktdirektiv (TPD 2), etter at president Ursula von der Leyen stoppet potensielt kontroversielle tiltak i forkant av valget til Europaparlamentet og prosessen med å utnevne en ny kommisjon.

Men det ble tidligere i år gitt en offentlig forsikring om at en eventuell revisjon av tobakksproduktdirektivet og hva det vil omfatte vil avhenge av funnene fra en vitenskapelig evaluering og den offentlige høringen, samt en grundig konsekvensutredning.

"De politiske beslutningene i denne forbindelse vil bli tatt av den neste kommisjonen, i lys av de ovennevnte forberedende trinnene", sa en talsperson. Men nå er det et forsøk på å få igjennom en ny politikk før den nåværende kommisjonen avsluttes og før organene som er ansvarlige for europeisk lovgivning - Rådet og parlamentet - kan gi sine synspunkter.

Dette ville ikke være første gang kommisjonen har forsøkt å kortslutte den demokratiske prosessen. Domstoler i medlemslandene har opprettholdt utfordringer til nasjonal lovgivning som har implementert europeiske direktiver. Dommerne fant at de gikk utover EU-retten i reguleringen av oppvarmede tobakksprodukter og andre tryggere alternativer til sigaretter.

Men selv om Kommisjonen taper når disse sakene til slutt kommer frem til EU-domstolen, vil skaden være gjort. For mange røykere vil fortsette å bruke sigaretter i stedet for å bytte til enheter, for eksempel vapes og e-sigaretter som gir dem nikotinen de har lyst på uten å inhalere røyken som forårsaker kreft.

Annonse

Det er umulig å ikke se fingeravtrykkene til kommisjonens generaldirektorat for helse og mattrygghet, DG SANTE, på forespørselen sendt av den danske helseministeren til sine EU-kolleger, og ber om støtte til radikale forslag som effektivt ville omgå TPDs kontinuerlige evaluering prosessen har Danmark den dårligste rekorden for å redusere sigarettrøyking i noe nordisk land, med andelen av befolkningen som røyker tre ganger høyere enn i nabolandet Sverige.

Sverige har et tradisjonelt alternativt produkt til sigaretter, snus, som gjør at nikotin kan absorberes uten at tobakken blir brent. Det utgjør en mye lavere risiko for kreft, og den svenske regjeringen har flyttet for å oppmuntre røykere til å bytte ved å kutte avgiften på snus og øke den på sigaretter. Snus er forbudt i resten av EU, men Sverige fikk fritak da det ble medlem av EU. 

En ironi er at EU-kommisjonen har et tiltak som oppdaterer tobakksavgiftsdirektivet, som den kan fremme før den implementerer en skikkelig prosess for en bredere revisjon av tobakks- og nikotinlovgivningen. Den foreslåtte nye TED, som tar sikte på å harmonisere skattepolitikken på tvers av medlemslandene for å forbedre funksjonen til det indre markedet, nedfeller differensieringen mellom sigaretter og forskjellige typer tryggere alternative produkter.

Det ble stoppet da en lekkasje til en avis avslørte at snus ville bli høyt beskattet, noe som førte til sterke innvendinger fra den svenske regjeringen. Men en nedstigning fra Kommisjonen på dette punktet bør gjøre det mulig for den å gå videre.

I stedet har vi et forslag i siste liten fra Danmark. Det ser ut til å bygge på en oppfordring om å begrense eller forby nye tobakks- og nikotinprodukter laget av flere medlemsland, som skulle tas opp under «enhver annen sak» på helseministermøtet.

En uavhengig konsulent for folkehelse og bærekraft og tidligere direktør for Action on Smoking and Health (ASH) i Storbritannia, Clive Bates, ser det som et forsøk fra noen helseministre å pålegge tobakkspolitiske tiltak som medlemslandene ikke kan bli enige om i deres egne jurisdiksjoner. 

"Hvis de mener at flere restriksjoner er berettiget, bør de lage en bevisbasert sak," sa han til meg. "Det bør ta hensyn til effektene på voksne, effektene på unge mennesker som ellers røyker, effektene på unge mennesker som ikke røyker og effektene av utilsiktede konsekvenser som ulovlig handel, folk som blander sine egne produkter, folk som går tilbake å røyke.... Det er et mye mer komplisert bilde enn de lager.

"De hevder inngangseffekter når alle bevisene peker i motsatt retning - at disse dampproduktene og andre nikotinprodukter er en utgang fra røyking. Hvis du vil rettferdiggjøre å blande deg inn i den personlige oppførselen til millioner av europeere, gjør du en bedre sak for det.

«Du bør ikke regulere i hast med denne typen ting, gjøre billige, populistiske bevegelser, når det faktisk står liv på spill. Det er et problem på liv eller død at dette gjøres ordentlig, og de behandler det med en slags flipp. Vi trenger en sterk deliberativ prosess som fører til gjennomtenkte tiltak for å levere for helse og det indre markedet i EU, ikke forbud som faktisk skader».

Clive Bates snakket med meg på Global Forum on Nicotine i Warszawa, hvor det allerede var fryktet at - som arrangørene sa det - EU-byråkrater vil sende millioner tilbake til å røyke, med det resultat at EUs Banking Cancer Plan er usannsynlig å møtes. målet er å redusere kreft.

Tungende restriksjoner på nye nikotinprodukter som er fastsatt i planen inkluderer smaksforbud, forbud mot bruk av offentlig rom, vanlig emballasje og høy skatt på vapes og andre tryggere nikotinprodukter, alt på et tidspunkt hvor røykefrekvensen allerede øker i enkelte europeiske land.

"Europa kan ende opp som Australia hvor du perverst bare kan kjøpe tobakk lovlig hvis det er for røyking", sa Dr Colin Mendelsohn, grunnlegger av Australian Tobacco Harm Reduction Association veldedighet. "E-sigaretter er så vanskelige å få tak i at de like gjerne kan bli forbudt."

I USA er situasjonen like alvorlig, med reguleringer så tyngende at lovlige alternativer rett og slett ikke kan konkurrere med det svarte markedet, mens i New Zealand og Japan falt røykefrekvensen med henholdsvis en halv og en tredjedel etter introduksjonen av oppvarmede tobakksprodukter.  

"Å gjøre det vanskeligere å slutte å røyke ved å prise folk ut eller gjøre alternative produkter så lite attraktive at ingen vil bruke dem, er ikke svaret", sa Dr Garett McGovern, medisinsk direktør ved Priority Medical Clinic i Dublin, Irland.

Forumet hørte også at reduksjon av nikotininnhold i produkter er kontraproduktivt, fordi folk røyker mer, i tillegg til å true livsgrunnlaget til Europas tobakksbønder. Tobakk med lav nikotin kan kun dyrkes ved bruk av genetisk modifiserte (GM) avlinger, men de fleste EU-medlemsland forbyr eller begrenser disse avlingene. Bønder vil ikke kunne dyrke dem, og tobakksoppdrett vil bli negativt påvirket.

Det er bare ett eksempel på de potensielt katastrofale utilsiktede konsekvensene av lite gjennomtenkt lovgivning. Så hva bør gjøres? Eksperter ved Global Forum on Nicotine var enstemmige om at nye tobakk- og nikotinprodukter ikke skulle være i hendene på mindreårige. Men det er naivt å tro at forbud eller ekstreme tiltak vil lykkes med å fjerne produkter fra land. I mange tilfeller er noen av produktene som blir plukket opp av mindreårige allerede ulovlig import. Spørsmålet er håndheving og utdanning, ikke utilstrekkelig regulering.

Det er EUs medlemsland som bør bruke sin eksklusive kompetanse på folkehelsefeltet til å ta opp når det er nødvendig med mindreåriges bruk av disse produktene. Dette inkluderer regulering av smaker og emballasje av e-sigaretter og nikotinposer, samt innføring av særavgifter for å unngå for lave priser som er overkommelige for mindreårige, forhandlerlisenser og styrking av håndheving av ungdomsforebyggende tiltak.

Å samle verdifull erfaring på medlemslandsnivå med regulering av nye tobakk- og nikotinholdige produkter er den essensielle forutsetningen for å handle på EU-nivå. I stedet forsøker kommisjonen å ignorere medlemslandenes erfaring og i noen tilfeller suksess med å redusere forekomsten av røyking ved å utnytte innovative produkter, samtidig som den hindrer mindreårige i å få tilgang til disse produktene.

For eksempel har Finland, Danmark, Latvia, Litauen og Estland innført eller er i ferd med å innføre restriksjoner på e-sigarettsmaker og/eller poser mens de tillater visse smaker som tobakk – og i noen tilfeller også mynte og mentol – for å sikre at disse produktene fortsatt er et akseptabelt alternativ for voksne røykere.

Til syvende og sist må den rette balansen finnes mellom potensialet til nye tobakks- og nikotinprodukter for å redusere skadene forårsaket av røyking og beskytte mindreårige. Disse produktene må reguleres for å forbli akseptable som et bedre alternativ til røyking for voksne røykere, samtidig som de ikke blir spesielt attraktive for mindreårige.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender