Kontakt med oss

Kasakhstan

Ambassadører fra Sentral-Asia, Mongolia, de karibiske statene holdt første møte i Brussel

DELE:

Publisert

on

På initiativ av en gruppe sentralasiatiske og mongolske ambassadører akkreditert i Belgia, fant det første felles uformelle møtet mellom lederne av diplomatiske oppdrag i Sentral-Asia, Mongolia og en karibisk gruppe av ambassadører sted. Formålet med møtet var å utveksle erfaringer om utvidelse av handel og økonomiske og sektorielle partnerskap, samt å bygge interregionale og intraregionale bånd.

I følge Kasakhstans ambassadør til Belgia Margulan Baimukhan, til tross for regionenes geografiske avsidesliggende beliggenhet, er det en lignende posisjon til landene i Sentral-Asia og Karibia når det gjelder å styrke global dialog og internasjonal sikkerhet, som er en viktig betingelse for å utdype økonomiske relasjoner.

Under møtet snakket den kasakhiske diplomaten om investeringspreferanser og verktøy som lar utenlandske investorer utvikle sine aktiviteter i Kasakhstan. Spesiell oppmerksomhet ble rettet mot utvidelsen av transport- og logistikkpotensialet i den sentralasiatiske regionen. I denne sammenhengen ble EUs økende rolle og interesse for utviklingen av Midtkorridoren notert. I tillegg diskuterte partene prioriteringer for samarbeidet mellom de sentralasiatiske landene og Mongolia med EU-institusjonene.

Som bemerket av møtedeltakerne utgjør BNP for de sentralasiatiske landene og Mongolia i dag til sammen 430 milliarder euro, og den voksende unge generasjonen av disse landene kan nærme seg nivået på 100 millioner mennesker innen 2050. I 2023 vil intraregional handel i Sentral-Asia utgjorde totalt 11 milliarder euro.

Ambassadør Simone Betton-Nayo fra Jamaica talte på vegne av den regionale koordinatoren for Karibien og skisserte de viktigste prestasjonene og planene for forholdet mellom EU og Karibia, samt de mest presserende europeiske områdene for felles utenrikspolitikk. Diplomaten fremhevet at regionen deres samarbeider med EU på tre hovedområder, inkludert samarbeid innenfor Organisasjonen av afrikanske karibiske og stillehavsstater (OACPS), Fellesskapet av latinamerikanske og karibiske stater (CELAC) og det økonomiske partnerskapet.

Symone Betton-Nayo bemerket at det andre EU-CELAC-toppmøtet ble holdt i Brussel i 2023. Den jamaicanske diplomaten har til hensikt å dele sin erfaring med å fremme klima-, innovasjons-, humanitær- og handelsdialoger med sentralasiatiske partnere.

Annonse

Deltakerne berørte også spørsmålene om visumregimet, øke antall flyreiser og utvide geografien til flyreiser, turisme, utdanning, digitalisering, spesielt implementering av e-forvaltningsprosjekter, kulturell og humanitær interaksjon, dialog med EU i felt for å styrke demokratiske institusjoner, etablere forretningsforbindelser mv.

Etter møtet ble partene enige om å opprettholde en innholdsmessig dialog med sikte på å styrke det omfattende samspillet mellom Sentral-Asia, Mongolia, Karibia og EU.

Den europeiske union er en av den karibiske regionens største handelspartnere. I 2023 var den totale varehandelen mellom EU og Karibia 8 milliarder euro.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender