Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kommisjonen lanserer 'CharactHer' -kampanje for å styrke alle talenter i film- og mediebransjen

Publisert

on

Cannes Film Festival, er kommisjonen lansere an bevissthetskampanje rettet mot å fremme mangfold og inkludering i film- og nyhetsmedieindustrien og å fremheve likestilling og kvinnens rolle i sektoren. Kampanjen, med tittelen 'CharactHer', er det første initiativet med et klart fokus på mangfold og inkludering lansert under rammen av Media- og audiovisuell handlingsplan. Verdier og gjennomsiktighet Visepresident Věra Jourová, vil delta i lanseringsarrangementet og delta i paneldiskusjonen om hindringer kvinner møter i løpet av karrieren.

Visepresident Jourová sa: ”Når vi overvinner pandemien, må vi sørge for at kvinner tar et sentralt stadium i vår gjenopprettingsarbeid. Med denne kampanjen håper vi at vi kan inspirere mange kvinner slik at Europa kan få mest mulig ut av alle sine talenter. ” Åpningstalen hennes vil være tilgjengelig her..

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, la til: “Da vi presenterte handlingsplanen for media og audiovisuell bruk i desember, var vår prioritering veldig klar: mangfold må plasseres i forkant av vår innsats for å gjenopprette og transformere medie- og audiovisuelle sektorer. Fremme av inkludering er ikke bare vårt samfunnsansvar, men en avgjørende del i vår vei mot en mer motstandsdyktig og konkurransedyktig industri.

De 'CharactHers kampanje er satt inn i en bredere politisk innsats som tar sikte på å styrke kommisjonens agenda for a Union of Equality via EUs likestillingsstrategi. Kampanjen, kjørt i samarbeid med Collectif 50/50, vil starte i rammen av filmfestivalen i Cannes, hvor 17 EU-støttede filmer konkurrerer om priser. I sammenheng med Marché du Film fra filmfestivalen i Cannes, vil kommisjonen også delta i flere arrangementer innenfor rammen av Creative Europe Media Program.

Mer informasjon er tilgjengelig her..

EU-kommisjonen

EU lister opp rettsstatens bekymringer for Ungarn, Polen, sentralt i frigjøring av COVID-midler

Publisert

on

EU-kommisjonen har listet opp alvorlige bekymringer for rettsstaten i Polen og Ungarn i en rapport som kan bidra til å avgjøre om de mottar milliarder euro i EU-midler for å hjelpe seg med å komme seg fra koronaviruspandemien, skriver jan Strupczewski.

EUs utøvende arm ga også Polen frem til 16. august til å etterkomme en avgjørelse fra den øverste EU-domstolen i forrige uke, ignorert av Warszawa, om at Polens system for disiplinering av dommere brøt EU-lovgivningen og burde bli suspendert. Les mer.

Hvis Polen ikke overholder det, vil kommisjonen be EU-domstolen om å ilegge Warszawa økonomiske sanksjoner, sa kommisjonens visepresident Vera Jourova til en pressekonferanse.

Kommisjonen hadde allerede reist mange av bekymringene i en rapport i fjor, men de kan nå få reelle konsekvenser ettersom Brussel har gjort tilgang til sitt utvinningsfond av tilskudd og lån til en verdi av totalt 800 milliarder euro betinget av at loven overholdes.

Kommisjonen sa at Polen og Ungarn undergraver mediepluralisme og rettsuavhengighet. De er de eneste to landene i 27-medlemsblokken under formell EU-etterforskning for å ha brutt rettsstaten i fare.

"Kommisjonen kan ta hensyn til Rule of Law-rapporten ... når den identifiserer og vurderer brudd på prinsippene i rettsstaten som berører Unionens økonomiske interesser," sa kommisjonen i en uttalelse.

Polsk regjeringstalsmann Piotr Muller sa på Twitter at regjeringen vil analysere dokumenter fra kommisjonen angående behovet for etterlevelse av EU-rettsavgjørelser.

Ungarske justisminister Judit Varga sa på Facebook at kommisjonen utpresset Ungarn på grunn av en barnevernlov som ikke tillater "LGBTQ-aktivister og seksuell propaganda i ungarske barnehager og skoler".

EUs utøvende myndighet har allerede forsinket godkjenningen av 7.2 milliarder euro for Ungarn i et forsøk på å vinne rettssikkerhetsinnrømmelser fra statsminister Viktor Orbans regjering og har ennå ikke gitt klarsignal for 23 milliarder euro i tilskudd og 34 milliarder i billige lån for Polen.

Jourova sa at hun ikke kunne forutsi når penger til Polen kunne godkjennes, og bemerket at Warszawa først måtte overbevise kommisjonen om at det hadde et troverdig system for kontroll og revisjon for å bruke EU-penger.

Rapporten sa at Ungarn ikke hadde fulgt kommisjonens forespørsel om å styrke rettsuavhengighet og at strategien mot korrupsjon hadde for begrenset omfang.

I et tiår med makten har Orban delvis brukt milliarder av euro av statlige og EU-midler til å bygge en lojal forretningselite som inkluderer noen familiemedlemmer og nære venner.

Kommisjonen siterte vedvarende mangler i ungarsk politisk partifinansiering og risiko for klientisme og nepotisme i offentlig forvaltning på høyt nivå.

Betydelige mengder statlig reklame går til medier som støtter regjeringen, mens uavhengige utsalgssteder og journalister står overfor hindringer og skremsler, heter det.

Rapporten uttrykte også bekymring over innflytelsen fra Polens nasjonalistiske styrende lov og rettferdighetsparti (PiS) over rettssystemet.

Den opplistet hva den sa var ulovlig gjort avtaler og endringer av PiS til den konstitusjonelle domstolen og andre organer, og Warszawas avvisning av EU-domstolsavgjørelser bindende for alle medlemsland.

Kommisjonen bemerket at statsadvokaten, ansvarlig for å spore opp statlig korrupsjon, samtidig var Polens justisminister og en aktiv PiS-politiker.

Siden i fjor har fagmiljøet for journalister i Polen forverret seg på grunn av "skremmende rettsforhandlinger, økende manglende evne til å beskytte journalister og voldelige handlinger under protester, inkludert fra politistyrker", heter det.

Fortsett å lese

EU-kommisjonen

Konferanse om Europas framtid: Større ord for regioner og sosiale partnere

Publisert

on

logo

Hovedstyret gikk med på å tildele flere seter i konferanseplenum til regionale og lokale folkevalgte, samt til arbeidsmarkedets parter.

Det sjette møtet i konferansens hovedstyre var det første under det slovenske rådsformannskapet.

Hovedstyret endret forretningsorden ved å legge til seks valgte representanter fra regionale og seks fra lokale myndigheter til konferanseplenæret. De ble også enige om å øke antall representanter fra arbeidsmarkedets parter med fire, til totalt 12.

I tillegg utvekslet styret synspunkter på kommunikasjonsplanen som ble utviklet i fellesskap av Europaparlamentet, Rådet og kommisjonen. Alle de tre institusjonene vil forsøke å fortsette å koordinere sine aktiviteter for å øke offentlig deltakelse i den flerspråklige digitale plattformen, og vil oppmuntre andre organer, spesielt de som deltar i hovedstyret og plenum, til å gjøre det samme.

Styret mottok en oppdatering om organiseringen av de europeiske borgerpanelene. De diskuterte også arbeidsmetodene til plenumets arbeidsgrupper der representanter for de respektive panelene vil delta.

I dagens diskusjoner sa europaparlaments medformann Guy Verhofstadt: ”Dagens diskusjoner og justeringer i reglene betyr at vi nærmer oss slutten av konferansens designfase. Vi ser nå frem til innholdsfasen med den pågående samlingen av innbyggernes ideer på den digitale plattformen sammen med forslagene fra Citizens 'Panels som starter arbeidet i september. Disse vil alle strømme inn i plenum slik at vi er i stand til å levere en mer effektiv, lydhør og demokratisk union som innbyggerne krever og fortjener. "

På vegne av formannskapet for EU-rådet uttalte den slovenske statssekretæren for EU-saker og medformann Gašper Dovžan: ”Dagens oppdatering i konferansesettverket tar sikte på å bringe Europa lenger enn sine hovedsteder og gir større stemme til innbyggere fra alle turer i livet. Hver europeer har sine egne drømmer og bekymringer om Europa, og Europa må lytte til hver og en av dem når vi diskuterer vår felles fremtid. Vi ønsker at så mange europeere som mulig uansett hvor de skal si sitt, slik at vi kan høre hva slags Europa de vil leve om 30 år fra nå. "

Europakommisjonens visepresident for demokrati og demografi og medformann Dubravka Šuica sa: "Vi ser frem til neste fase av prosessen: overveiingen av de europeiske borgerpanelene, som er det virkelig innovative aspektet av konferansen om fremtiden for Europa."

Bakgrunn

Konferansen om Europas fremtid kombinerer online, offline, lokale, regionale, nasjonale og europeiske arrangementer, organisert av sivilsamfunnsorganisasjoner og borgere, de europeiske institusjonene og nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Resultatene av disse hendelsene, samt ideene knyttet til Europas fremtid, blir publisert på den flerspråklige digitale plattformen. De vil tjene som grunnlag for videre diskusjoner på fire europeiske borgerpaneler, som består av hovedtemaene til konferansen. Omtrent 800 tilfeldig utvalgte borgere, som gjenspeiler EUs sosioøkonomiske, demografiske og pedagogiske mangfold, vil delta på flere diskusjonsmøter i disse fire europeiske borgerpanelene, 200 borgere per hvert panel. De vil komme med ideer og anbefalinger som vil mates inn i konferanseplenumene, og til slutt inn i den endelige rapporten fra konferansen.

Den flerspråklige digitale plattformen er fullt interaktiv: folk kan kommunisere med hverandre og diskutere sine forslag med medborgere fra alle medlemsstater, på EUs 24 offisielle språk. Mennesker fra alle samfunnslag og i et så stort antall som mulig oppfordres til å bidra via plattformen i utformingen av fremtiden - og også å markedsføre plattformen på sosiale medier, med hashtaggen #TheFutureIsYours.

Neste trinn

I september vil de første øktene til European Citizens Panels finne sted.

Mer informasjon

Flerspråklig digital plattform

Fortsett å lese

EU-kommisjonen

EU utbetaler € 250 millioner i Makro-økonomisk bistand til Jordan

Publisert

on

EU-kommisjonen har på EU-vegne utbetalt € 250 millioner i makrofinansiell bistand (MFA) til Jordan. Utbetalingen er delvis fra 3 milliarder euro nødhjelpspakke for ti utvidelses- og nabolagspartnere, som har som mål å hjelpe dem med å begrense det økonomiske nedfallet av COVID-19-pandemien (COVID-19 MFA-programmet), og delvis fra Jordans tredje MFA-program på 500 millioner euro (MFA-III-programmet), som ble godkjent i januar 2020. Den første utbetalingen på € 250 millioner til Jordan under disse to MFA-programmene fant sted i november 2020.

Økonomikommisjonær Paolo Gentiloni sa: ”Dagens utbetaling på € 250 millioner er et vitnesbyrd om EUs pågående solidaritet med det jordanske folket. Disse midlene, frigjort etter oppfyllelsen av de avtalte politiske forpliktelsene, vil hjelpe den jordanske økonomien å komme ut av sjokket forårsaket av COVID-19-pandemien. ”

Jordan har oppfylt de politiske vilkårene som er avtalt med EU for frigjøring av utbetalingen på € 250 millioner under COVID-19 MFA-programmet og MFA-III-programmet. Disse inkluderte viktige tiltak for å bedre forvaltningen av offentlige finanser, ansvarlighet i vannsektoren, tiltak for å øke arbeidsmarkedsdeltakelsen og tiltak for å styrke god styring.

I tillegg fortsetter Jordan å oppfylle forutsetningene for å gi MFA med hensyn til respekt for menneskerettigheter og effektive demokratiske mekanismer, inkludert et parlamentarisk flerpartisystem og rettsstat; samt en tilfredsstillende track record under IMF-programmet. 

Med dagens utbetaling har EU fullført fire av de ti makrofinansierte programmene i COVID-10 MFA-pakken på 3 milliarder euro. Videre vil den tredje og siste transjen av MFA-III-programmet til Jordan, på € 19 millioner, følge når Jordan oppfyller de avtalte forpliktelsene.

Kommisjonen fortsetter å samarbeide tett med alle sine UD-partnere om rettidig gjennomføring av de avtalte politiske programmene.

Bakgrunn

MFA er en del av EUs bredere engasjement med nabo- og utvidelsespartnere og er ment som et eksepsjonelt kriseberedskapsinstrument. Den er tilgjengelig for utvidelse og EUs nabolandspartnere som opplever alvorlige betalingsbalanseproblemer. Det demonstrerer EUs solidaritet med disse partnerne og støtten til effektiv politikk i en tid med enestående krise.

Beslutningen om å skaffe MFA til ti utvidelses- og nabolagspartnere i sammenheng med COVID-19-pandemien ble foreslått av Kommisjonen 22. april 2020 og vedtatt av Europaparlamentet og rådet 25. mai 2020.

I tillegg til MFA støtter EU partnerne i sin nabolagspolitikk og det vestlige Balkan gjennom flere andre instrumenter, inkludert humanitær bistand, budsjettstøtte, temaprogrammer, teknisk bistand, blandingsfasiliteter og garantier fra Det europeiske fondet for bærekraftig utvikling for å støtte investeringer i de sektorene som er mest berørt av coronaviruspandemien.

Forholdet mellom EU og Jordan

Dette MFA-programmet er en del av en omfattende innsats fra EU for å hjelpe Jordan med å dempe den økonomiske og sosiale virkningen av regionale konflikter og tilstedeværelsen av et stort antall syriske flyktninger, som siden har blitt forsterket av COVID-19-pandemien. Dette engasjementet er i samsvar med EU-Jordan-partnerskapsprioritetene (for øyeblikket oppdatert), som bekreftet under den femte Brussel-konferansen om Syria og regionens fremtid 29.-30. Mars 2021 og EU-Jordan-assosiasjonskomiteen 31. mai 2021 .

Samlet sett mobiliserte EU mer enn 3.3 milliarder euro for Jordan siden begynnelsen av den syriske krisen i 2011. I tillegg til makrofinansiell bistand inkluderer EU-finansiering som svar på den syriske krisen humanitær bistand, sammen med langsiktig motstandsdyktighet og utviklingsstøtte i områder som utdanning, levebrød, vann, sanitæranlegg og helse, adressert til syriske flyktninger og jordanske vertssamfunn.

Mer informasjon

Makrofinansiell bistand 

Makrofinansiell bistand til Jordan

COVID-19: Kommisjonen foreslår € 3 milliarder makrofinansiell hjelpepakke for å støtte ti naboland

Europaparlaments- og rådsbeslutning om makrofinansiell bistand til utvidelses- og nabolagspartnere i forbindelse med COVID ‐ 19-pandemien

EU betaler 400 millioner euro til Jordan, Georgia og Moldova

Følg kommissær Gentiloni på Twitter: @PaoloGentiloni

Følg DG ECFIN på Twitter: @ecfin

Fortsett å lese
Annonse
Annonse

Trender