Kontakt med oss

Forsiden

Ukraina: European Future på spill

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

UkrainaUten at det berører et fremtidig politisk vedtak om mulig signatur, vedtok kommisjonen i dag forslagene til rådsvedtak om signering og foreløpig anvendelse samt inngåelse av associeringsavtalen EU-Ukraina, som vil bli oversendt rådet for videre behandling. Kommisjonen fulgte de to forslagene med en politisk uttalelse.

Med dagens avgjørelse tar EU et nødvendig forberedende skritt for å være teknisk klar for mulig undertegning av assosieringsavtalen (inkludert sitt dype og omfattende frihandelsområde - DCFTA) på Eastern Partnership Summit i Vilnius om seks måneder fra nå . EU har understreket at det bare vil undertegne hvis Ukraina skaper de nødvendige politiske forhold.

Dagens vedtakelse av de to forslagene til rådsbeslutning gjør det teknisk mulig for EU å gå videre med de nødvendige forberedende ordningene uten å forutse noen avgjørelse: undertegningen av avtalen er fortsatt betinget av målrettet tiltak og konkrete fremskritt fra ukrainske myndigheter i forhold til referansene rådets konklusjoner av 10. desember 2012 og skal vurderes av medlemsstatene før Vilnius-toppmøtet senere i år (oppfølgingstiltak fra stortingsvalget i oktober 2012; adressering av sakene om selektiv rettferdighet og forhindring av gjentakelse og videreføring av det felles enighet om reformagenda).
Før godkjenning av undertegning, må medlemsstatene få tilstrekkelig tid til sine interne prosedyrer, inkludert høring av nasjonale parlamenter. Tatt i betraktning avtalens lengde og kompleksitet, vil denne prosessen ta minst seks måneder.

Avtalen er den første av en ny generasjon assosieringsavtaler mellom EU og østpartnerskapslandene. Det tar sikte på å utdype politiske og økonomiske forbindelser mellom Ukraina og EU, samt å forbedre Ukrainas tilgang til EUs indre marked, inkludert gjennom en DCFTA, og dermed gi bedre betingelser for økonomisk samarbeid mellom EU og Ukraina.

Associeringsavtaleforhandlingene ble avsluttet i 2011 og den 30 mars 2012 parafer hovedforhandlerne for Den europeiske union og Ukraina teksten til associeringsavtalen EU-Ukraina.

10. desember 2012 vedtok utenriksrådet konklusjoner om Ukraina og uttrykte EUs forpliktelse til å undertegne assosieringsavtalen, inkludert DCFTA, så snart de ukrainske myndighetene viser målrettet handling og håndgripende fremgang på de tre områdene (valg, selektivt rettferdighet og overordnede reformer som beskrevet i Association Agenda), muligens innen Østpartnerskapstoppmøtet i Vilnius i november 2013. Det understreket også nødvendigheten av at Ukraina forbedrer forretningsklimaet. Rådet indikerte også at undertegnelsen av avtalen kunne ledsages av åpning for midlertidig anvendelse av deler av avtalen.

Som anmodet av 10-konklusjonene fra desember 2012, overvåker den høye representanten og kommisjonen Rådet orientert om fremskritt oppnådd av Ukraina i å oppfylle kravene som er stilt i Rådets konklusjoner, inkludert i forbindelse med forberedelsene til 2013 juni Samarbeidsrådet EU og Ukraina og 2013 toppmøte om østlige partnerskap i Vilnius i november.

Annonse

Forhandlinger om denne omfattende og ambisiøse avtalen mellom EU og Ukraina ble lansert i mars 2007. I februar 2008, etter beslutningen om tiltredelse av Ukraina til WTO, startet EU og Ukraina forhandlinger om DCFTA, som et sentralt element i assosieringsavtalen.

Associeringsavtalen har som mål å fremskynde utdypingen av politiske og økonomiske forbindelser mellom Ukraina og EU, samt Ukrainas gradvise tilgang til EUs indre marked, blant annet ved å opprette DCFTA. Det er en konkret måte å utnytte dynamikken i forholdet mellom EU og Ukraina, med fokus på støtte til kjernereformer, om økonomisk utvinning og vekst, styring og sektor samarbeid. Avtalen utgjør også en reformagenda for Ukraina, basert på et omfattende program for tilnærming av Ukrainas lovgivning til mange EU-normer, som alle Ukrainas partnere kan tilpasse seg og fokusere sin bistand rundt. EU-bistand til Ukraina er knyttet til reformagendaen slik det fremgår av avtalen. Det omfattende program for institusjonsbygging er spesielt viktig i denne forbindelse.

 

Anna van Densky

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender