Kontakt med oss

Eurobarometer

Eurobarometer: Optimisme om EUs fremtid på sitt høyeste siden 2009

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Holdningen til EU er fortsatt positiv og stort sett stabil, ifølge det siste standard Eurobarometeret som ble utført i juni-juli 2021.

Optimismen om EUs fremtid har nådd sitt høyeste nivå siden 2009, og tilliten til EU er på det høyeste siden 2008. Støtten til euroen er stabil på det høyeste siden 2004. Undersøkelsen indikerer også en betydelig forbedring i oppfatningen av tilstanden til nasjonale økonomier.

Europeiske borgere identifiserer den økonomiske situasjonen som deres største bekymring på EU -nivå, etterfulgt av miljø og klimaendringer og innvandring. Helse er fortsatt hovedspørsmålet på nasjonalt nivå, litt foran den økonomiske situasjonen i landet.

Annonse

Flertallet av europeerne er fornøyd med tiltakene som er tatt av EU og av nasjonale myndigheter mot koronaviruspandemien og tror at NextGenerationEUs gjenopprettingsplan vil være effektiv for å svare på de økonomiske effektene av pandemien. Nesten to tredjedeler stoler på at EU skal ta de riktige avgjørelsene i fremtiden for å svare på pandemien.

1. Optimisme om fremtiden til EU

Optimismen om EUs fremtid har økt kraftig siden sommeren 2020, med to tredjedeler av respondentene som nå ser positivt (66%, +6 prosentpoeng). Dette er det høyeste nivået siden høsten 2009. Drøyt tre av ti respondenter er pessimistiske om EUs fremtid (31%, -7) - det laveste nivået siden 2009.

Annonse

Et klart flertall er optimistisk om EUs fremtid i 26 medlemsland, mens opinionen fortsatt er delt i Hellas. Optimismen har økt i 22 land siden sommeren 2020, med svært store økninger på Malta (75%, +25), Italia (67%, +18) og Portugal (76%, +15). Som et resultat av disse endringene er optimisme nå flertallsoppfatningen i Italia (67%) og Frankrike (53%).

2. Bilde og tillit til EU

Etter en stor økning mellom sommeren 2020 og vinteren 2020-2021, forblir det positive bildet av EU på et relativt høyt nivå (45%) og er flertallets oppfatning i 20 EU-medlemsstater (nøytralt image 38%, negativt image 16%) . De høyeste resultatene er observert i Irland (70%) og Portugal (62%).

Nesten halvparten av alle europeere stoler på EU (49%). Dette er fortsatt det høyeste generelle nivået som er registrert siden våren 2008. Tillit til nasjonale myndigheter har økt litt (37%), mens tilliten til nasjonale parlamenter har holdt seg stabil på 35%.

3. Viktigste bekymringer på EU og nasjonalt nivå

Den økonomiske situasjonen har gjenvunnet førsteplassen som det viktigste spørsmålet EU står overfor med 27% av nevningene (-8 prosentpoeng sammenlignet med vinteren 2020-2021). Miljøet og klimaendringene har steget fra fjerdeplass til lik andreplass (25%, +5), delt med innvandring (25%, +7), fulgt på lik fjerdeplass av staten i medlemslandenes offentlige finanser og av helse (begge 22%). Nevnene om helse har falt betydelig siden vinteren 2020-2021 (22%, -16), da den var i første posisjon.

På nasjonalt nivå er helse fortsatt det viktigste problemet, selv om omtale har falt betydelig siden vinteren 2020-2021 (28%, -16). Den økonomiske situasjonen er på andre plass, nevnt av litt over en fjerdedel av respondentene (26%, -7).

4. Den nåværende økonomiske situasjonen og euroen

Siden vinteren 2020-2021 har andelen respondenter som synes situasjonen i deres nasjonale økonomi er "dårlig" gått markert ned (-11), selv om dette fortsatt er flertallssynet (58%).

40% av EU -borgere mener nå at deres nasjonale økonomiske situasjon er "god", en betydelig økning (+11) etter at tre påfølgende undersøkelser hadde vist nedgang. Dette positive vurderingsnivået forblir imidlertid lavere enn det som ble målt i perioden våren 2017 - høsten 2019.

Oppfatningene av den nåværende situasjonen i nasjonaløkonomien varierer mye fra medlemsstat til medlemsstat, fra 89% i Luxembourg som synes det er bra til 9% i Hellas som tenker på samme måte.

Støtten til euroen i euroområdet har holdt seg stabil siden vinteren 2020-2021, på sitt høyeste punkt siden 2004, på 79%. En høy prosentandel av respondentene over hele EU totalt sett, stabil på det høyeste nivået som noen gang er registrert (70%), deler også denne oppfatningen.

5. Corona -pandemien og opinionen i EU

Tilfredsheten med tiltakene som EU har gjort for å bekjempe koronaviruspandemien har økt betydelig siden vinteren 2020-2021, med mer enn halvparten av EU-innbyggerne nå fornøyd (51%, +8). Misnøyen har gått ned (41%, -8), mens 8% av innbyggerne sier at de ikke vet det (stabilt).

Borgernes tilfredshet med tiltakene som deres nasjonale regjering har iverksatt for å bekjempe koronaviruspandemien har også økt markant for å bli flertallet (53%, +10 siden vinteren 2020-2021). 46% er misfornøyd (-10), mens 1% (stabil) sier at de ikke vet det.

Nesten to tredjedeler av europeerne stoler på at EU skal ta de riktige avgjørelsene om pandemien i fremtiden (65%, +6 siden vinteren 2020-2021). Dette er flertallssynet i alle EU -medlemsland.

Et flertall av europeerne tror NextGenerationEU, EUs gjenopprettingsplan, vil være effektivt for å svare på de økonomiske effektene av koronaviruspandemien (57%, +2 siden vinteren 2020-2021).

Nær sju europeere av ti sa at de allerede hadde blitt vaksinert på tidspunktet for feltarbeid i juni-juli, eller ønsker å bli vaksinert mot COVID-19 så snart som mulig (69%), og 9% sa at de ville "like å gjøre det en gang i 2021 ”.

Bakgrunn

"Våren 2021-Standard Eurobarometer" (EB 95) ble gjennomført gjennom intervjuer ansikt til ansikt og online mellom 14. juni og 12. juli 2021 i de 27 EU-landene. Noen spørsmål ble også stilt i tolv andre land eller territorier[1]. 26,544 27 intervjuer ble gjennomført i EU-XNUMX medlemslandene.

Eurobarometer

Eurobarometer: europeernes bruk og synspunkter på elektronisk kommunikasjon i EU

Publisert

on

Kommisjonen har offentliggjort resultatene av det siste Eurobarometer-undersøkelse om e-kommunikasjon i EU. Undersøkelsen, gjennomført fra november til desember 2020 og fra februar til mars 2021, viser europeeres bruk av og tilfredshet med elektroniske kommunikasjonstjenester, inkludert internett, fast og mobiltelefontilgang, servicepakker, roaming, nød- og internasjonal kommunikasjon innen EU og mer. Undersøkelsen indikerer at nesten alle europeere har mobiltelefoner (96% av respondentene), mens 53% har faste telefonlinjer. Når det gjelder internettforbindelser, er 81% av innbyggerne fornøyde med kvaliteten på nedlastingshastigheter og 82% med kvaliteten på opplastningshastigheter. Disse tallene er lavere i landsbyene på landsbygda, hvor 77% av respondentene er fornøyde med kvaliteten på forbindelsene.

En tredjedel (33%) av respondentene har opplevd lavere internett-hastighet mens de streifet rundt i et annet EU-land sammenlignet med i hjemlandet. Denne utgaven av Eurobarometer spurte også innbyggerne om effekten av koronaviruspandemien på deres internettabonnement og fant at 7% av europeerne gjorde endringer i internettabonnementet, mens 3% byttet internettleverandør. Ved nødkommunikasjon sier 74% av europeerne at de i sitt eget land vil ringe 112-nummeret og 41% vil ringe 112 når de er i et annet land. Eurobarometeret er satt på bakgrunn av Europeisk elektronisk kommunikasjonskode, som oppdaterte EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon i 2018 for å utvide forbrukernes rettigheter og operatørers insentiver for investeringer i avanserte nettverk. Mer informasjon om resultatene og Eurobarometer-rapport er tilgjengelig på nettet.

Annonse

Fortsett å lese

EU

Eurobarometer viser rekordstøtte for euro og bred støtte for innføring av avrundingsregler

Publisert

on

Offentlig støtte til euroen har nådd en heltidshøyde, ifølge EU-kommisjonens siste Eurobarometer-undersøkelse. Rekord 80% av respondentene mener euroen er bra for EU og 70% anser euroen bra for sitt eget land. Eurobarometer-undersøkelsen ble gjennomført blant 17,700 19 respondenter fra de 22 euroområdene mellom 29. og 2021. mars 67. Eurobarometer-undersøkelsen og resultatene av en egen åpen offentlig konsultasjon viser at et økende antall innbyggere støtter avrundingsregler og avskaffelse av en og annen to-cent mynter. Eurobarometeret viser at 19% av publikum er for å avskaffe en- og to-euro-mynter gjennom obligatorisk avrunding (opp eller ned) av den endelige summen av kjøp til nærmeste fem cent. Det er majoritetsstøtte for dette i alle de 72 medlemslandene i eurosonen. Sammendraget av den åpne offentlige konsultasjonen om avrundingsregler viser at 71% av respondentene ikke synes en og to eurosentmynter er nyttige, og 71% mener at avrundingsregler til nærmeste fem eurosent bør innføres. Et flertall av respondentene mener at avrundingsregler bør være obligatoriske (77%) og harmoniseres i euroområdet (17,033%). Den offentlige høringen tiltok 15 svar. Den offentlige konsultasjonen fant sted i løpet av 28 uker, mellom 2020. september 11 og 2021. januar XNUMX. Eurobarometer-undersøkelsen er tilgjengelig her.. Resultatene av den offentlige konsultasjonen om avrundingsregler er tilgjengelig her..

Annonse

Fortsett å lese

EU

Valg: Europeisk samarbeidsnettverk om valg diskuterer politisk annonsering, ettersom mer enn halvparten av europeerne føler seg utsatt for desinformasjon

Publisert

on

Den 25. mars innkalte EU-kommisjonen til det niende møtet i Europeisk samarbeidsnettverk om valg å diskutere blant annet gjennomsiktigheten i politisk reklame. I følge Eurobarometer-tallene som ble publisert i dag, så nesten fire av ti europeere annonser på nettet som de ikke tydelig kunne identifisere som politiske, mens mer enn fem av ti rapporterte å ha blitt utsatt for desinformasjon. Som kunngjort i Handlingsplan for europeisk demokrativil Kommisjonen legge fram et initiativ til sikre større åpenhet i politisk reklame senere i år.

Verdier og åpenhet Visepresident Věra Jourová sa: “Det er et klart behov for større åpenhet i online politisk annonsering. En av tre europeere kunne ikke fortelle om en elektronisk annonse rettet mot dem var politisk eller ikke. Det er ikke riktig. De samme reglene skal gjelde online som offline. ”

Justiskommisjonær Didier Reynders sa: “Eurobarometeret viser de skiftende valgtrendene i Europa. Gitt Coronavirus-pandemien er seks av ti europeere for ekstern avstemning. Å gjøre digitalisering tilgjengelig for alle er allerede på kortene, og vi vil presse dette videre for å sikre at ingen blir etterlatt. "

Annonse

Deltakerne i Europeisk samarbeidsnettverk om valg diskuterte også desinformasjon i forbindelse med valg og vil bli beskrevet i det raske varslingssystemet. Eurobarometeret som ble publisert i dag viser at sammenlignet med 2018, er færre europeere bekymret for at valg blir manipulert gjennom nettangrep (57%, -4pp) eller svindel i ekstern avstemming (63%, -5pp). I tillegg mener overveldende åtte av ti europeere at sosiale sosiale nettverk og Internett-plattformer bør overholde de samme reglene som tradisjonelle medier i en periode før valget. Dagens Eurobarometer og et faktaark er tilgjengelig her.. Mer informasjon om det europeiske samarbeidsnettverket om valg er tilgjengelig her..

Annonse
Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender