Kontakt med oss

EU-budsjettet

EU-budsjett 2022: Jobber, jobber, jobber for en sterk bedring

Publisert

on

I dag (8. juni) presenterer EU-kommisjonen sitt utkast til EU-budsjett 2022 for MEPs budsjettkomité, og lanserer dermed den årlige budsjettprosedyren.

“Det neste årlige EU-budsjettet må være et utvinningsbudsjett i alle aspekter. Gjenoppretting tilpasset alle regioner, alle sektorer og generasjoner. Dette betyr å prioritere de som er mest berørt av den økonomiske krisen, som små og mellomstore bedrifter og unge generasjoner. Vi må holde Europa konkurransedyktig i det globale markedet, med fokus på arbeidsplasser, og med sterke investeringer i den digitale sektoren, grønn økonomi og sikker infrastruktur. Av denne grunn vil vi bestrebe oss på å forsterke kommisjonens forslag med alle tilgjengelige budsjettmidler slik at 2022 kan bli et vendepunkt i gjenopprettingen, ”sa MEP, Karlo Ressler, Europaparlamentets rapportør og forhandler om EU-budsjettet for 2022.

“EU-budsjettet 2022 har de nødvendige økonomiske ressursene for å fremme vekst, konkurranseevne, og dermed ha flere og bedre jobber i EU. EU-budsjettet 2022 er krevende og er avgjørende for europeisk utvinning. I 2022 må alle midler og programmer i det langsiktige EU-budsjettet 2021/2027 og de nasjonale gjenopprettingsplanene være i gjennomføring samtidig. I tillegg vil medlemsstatene også måtte bruke de midlene som fremdeles er tilgjengelige fra det forrige langsiktige EU-budsjettet 2014/2020 som fremdeles er tilgjengelig fram til 2023, ”forklarte José Manuel Fernandes MEP, EPP Group Talsmann for Budgets.

EU-budsjettet

NextGenerationEU lanserer sin strategi for å skaffe 800 milliarder euro

Publisert

on

Johannes Hahn, kommisjonær med ansvar for budsjett og administrasjon

Kommisjonen (14. april) lanserte sin lånestrategi for å skaffe 800 milliarder euro til det midlertidige gjenopprettingsinstrumentet NextGenerationEU. Midlene vil fokusere på grønn og digital finansiering. Den vil operere på samme måte som et statlig formuefond og vil holde låneutgiftene lave for EUs medlemsland. 

'NextGenerationEU er en spillveksler for europeiske kapitalmarkeder'

Fondet vil sannsynligvis tiltrekke investorer til Europa og styrke euroens internasjonale rolle. 

Johannes Hahn, kommisjonær med ansvar for budsjett og administrasjon, sa: “NextGenerationEU er en spillveksler for europeiske kapitalmarkeder. Finansieringsstrategien vil operasjonalisere NextGenerationEU-lånene, så vi vil ha alle nødvendige verktøy på plass for å starte den sosiale og økonomiske utvinningen og fremme vår grønne, digitale og motstandsdyktige vekst. Meldingen er klar: så snart Kommisjonen har fått lovlig å låne, er vi klare til å komme i gang! ”

Lån for å finansiere utvinningen

NextGenerationEU - i hjertet av EUs respons på koronaviruspandemien - vil bli finansiert ved lån på kapitalmarkedene. Vi vil samle inn til rundt 800 milliarder euro mellom nå og ut 2026. All låning vil bli tilbakebetalt innen 2058.

Diversifisert finansieringsstrategi: et øyeblikksbilde

En diversifisert finansieringsstrategi kombinerer bruken av forskjellige finansieringsinstrumenter og finansieringsteknikker med åpen og gjennomsiktig kommunikasjon til markedsaktørene.

Den diversifiserte finansieringsstrategien vil hjelpe kommisjonen med å nå to hovedmål: dekke de store finansieringsbehovene til NextGenerationEU og oppnå ønsket lavkost og lav gjennomføringsrisiko i alle medlemsstaters og deres innbyggeres interesse.

Fortsett å lese

EU-budsjettet

MEP-er klar til å ta kommisjonen for retten for ikke å beskytte EU-budsjettet

Publisert

on

Parlamentet er forberedt på å ta rettslige skritt dersom Kommisjonen utsetter anvendelsen av budsjettets rettssikkerhetsmekanisme ytterligere, plenum  KONT  Libe.

I en resolusjon vedtatt torsdag (25. mars) med 529 stemmer for, 148 imot og 10 stemte ikke, minnes MEPs om at medlemslandenes manglende overholdelse av loven kan påvirke integriteten til EU-budsjettet. De advarer EU-kommisjonen om at hvis den ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til den juridisk bindende betingelsesforordningen, og ikke treffer alle nødvendige tiltak for å forsvare EUs økonomiske interesser og verdier, Vil parlamentet “anse dette for å utgjøre en manglende handling” og vil ta kommisjonen for retten under Artikkel 265 TFEU.

MEPs insisterer på det eksisterende regler om rettssikkerhet må brukes og "kan ikke være gjenstand for vedtakelse av retningslinjer", et trekk kommisjonen forbereder for tiden. Hvis kommisjonen anser slike retningslinjer som nødvendige, ber dagens resolusjon om at de må være klare innen 1. juni 2021, og at parlamentet bør høres før de blir vedtatt. MEPs gjentar viktigheten av å anvende rettssikkerhetsmekanismen uten forsinkelse, særlig med tanke på dens potensielle implikasjoner for den kommende utbetalingen av NesteGenerasjonEU utvinningsfond.

Bakgrunn

Resolusjonen som MEP'ene stemte over i dag er konklusjonen av debatt holdt på forrige plenarmøte, hvor MEP-er minnet kommisjonen om at rettsstatens betingelsesmekanisme allerede har vært i kraft siden 1. januar 2021.

Nesten alle foredragsholdere i den debatten gjentok at forordningen er juridisk bindende - uavhengig av hvilken stilling som ble inntatt av Europarådet, som ikke har noen rettsvirkning, og til tross for pågående rettslige skritt for EU-domstolen, som ikke har noen suspensiv virkning. Rettsstatens konditionalitetsmekanisme er et nytt verktøy designet for å beskytte EU-midler mot å bli misbrukt av EU-regjeringer som er funnet å ha unnlatt å respektere prinsippet om rettsstaten.

Mer informasjon 

Fortsett å lese

EU-budsjettet

Rettssikkerhet: MEPs advarer kommisjonen om å aktivere budsjettmekanismen uten ytterligere forsinkelse

Publisert

on

MEPs understreket at parlamentet vil bruke alle midler til rådighet hvis Kommisjonen ikke oppfyller sine forpliktelser ved å bruke den nye budsjettbeskyttelsesmekanismen. plenum  Libe

I en plenumsdebatt i dag (11. mars) spurte parlamentsmedlemmene kommissær Hahn om hvorfor kommisjonen ennå ikke har brukt mekanismen for å beskytte EUs budsjett mot generelle mangler når det gjelder rettsstaten. Fremhever at de nye reglene trådte i kraft 1. januar, nesten alle høyttalere gjentok at bestemmelsene om mekanismen er juridisk bindende, i motsetning til Europarådets konklusjoner om saken, som ikke har noen rettsvirkning. Flere foredragsholdere fremhevet at bruk av mekanismen er nødvendig for å oppfylle EUs løfter og oppfylle borgernes forventninger, for å unngå å miste troverdighet. På et lignende notat henviste noen parlamentsmedlemmer til behovet for å beskytte de virkelige mottakerne av EU-finansiering (som studenter og det sivile samfunn) og ba om klarhet i tilstanden til kommisjonens digitale plattform dedikert til dette formålet.

Mange parlamentsmedlemmer reagerte sterkt på kommisjonær Hahns uttalelse om at arbeidet med retningslinjene for den nye mekanismen må avsluttes før mekanismen aktiveres, og at disse må ta hensyn til EF-domstolens dom (forventet i mai) der det er aktuelt. Ved å fremheve en rekke langvarige spørsmål og den kontinuerlige forverringen av situasjonen i noen land, inkludert Ungarn og Polen, ba de om umiddelbare tiltak for å forhindre ytterligere skade på EUs budsjett og verdier. Noen påpekte også kommisjonens forpliktelse til å fungere som et politisk uavhengig organ og dets rolle som traktatens vokter.

Derimot fordømte noen få talere debatten og selve mekanismen som politisk motivert, og noen av dem ba om at rådets konklusjoner ble respektert.

Du kan ta opp med debatten her..

Neste trinn

Parlamentet vil stemme om et utkast til resolusjon om dette emnet i løpet av plenumsmøtet i mars II, planlagt til 24.-25. Mars.

Bakgrunn

Ifølge regler godkjent i desember 2020, vil kommisjonen, etter å ha konstatert at det har vært et brudd, foreslå at betingelsesmekanismen skal utløses mot en EU-regjering, og deretter enten kutte eller fryse betalinger til den aktuelle medlemsstaten fra EU-budsjettet. Rådet vil da ha en måned til å stemme om de foreslåtte tiltakene (eller i unntakstilfeller tre måneder), med kvalifisert flertall.

Mer informasjon 

Fortsett å lese
Annonse

Twitter

Facebook

Annonse

Trender