Kontakt med oss

EU-budsjettet

MEP-er stemmer for å inkludere energitiltak i nasjonale utvinningsplaner

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Teksten ble vedtatt i plenum med 471 stemmer mot 90, og 53 avholdte stemmer torsdag. Den sier at ethvert EU-land som sender inn en endret motstandskraft og gjenopprettingsplan etter ikrafttredelsen av dette forslaget vil måtte inkludere tiltak for å spare energi, produsere rene og diversifisere energikilder, i henhold til EUs REPowerEU plan.

Øk uavhengighet og bekjemp energifattigdom

Det opprinnelige kommisjonens forslag ble endret av MEP-er for å forbedre målrettingen av REPowerEU-kapitlene, som var ment å redusere EUs energisårbarhet. De nye reglene vil gjelde for tiltak som starter 20. februar 2022.

RePowerEU-kapitlene inkluderer tiltak som vil prioritere investeringer i energifattigdomsbekjempelse for sårbare husholdninger, små og mellomstore bedrifter (SMB) og mikrobedrifter.

Finansiering

MEP-medlemmer vil gjerne se ytterligere 20 milliarder euro i tilskudd fra kommisjonen. Dette skal være fra en tidligere auksjon av nasjonale utslippskvoter, under EU Emissions Trading System. Det vil erstatte kvoter fra EUs Markedsstabilitetsreserve. MEP-ene ber også kommisjonen identifisere ytterligere finansieringskilder for å supplere finansieringen av REPowerEU-aktiviteter, for eksempel fleksibilitet ved bruk av ubrukte midler fra budsjettsyklusen 2014-2020.

Disse tilskuddene vil bli delt mellom medlemslandene under hensyntagen til deres energiavhengighetsgrad, økning i energirelaterte kostnader til husholdninger og andel av fossilt brensel brutto innenlands energibruk.

Annonse

Ved implementering av nye tiltak må medlemslandene vurdere innspill fra regionale myndigheter, frivillige organisasjoner og arbeidslivets parter.

Grenseoverskridende tiltak og klima

MEP-er ber EU-landene om å sikre at minst 35 % av deres REPowerEU-kapittelutgifter er dedikert til tiltak som har flerlandsdimensjoner eller effekter, selv om de utføres av ett EU-medlem, med mindre Kommisjonen gir et spesielt unntak.

De ble enige om at forårsake ingen vesentlig skade-prinsippet bør brukes på REPowerEU-kapitlene med mindre visse betingelser er oppfylt. Dette gjelder kun tiltak som trer i kraft innen 31. desember 2024.

Europaparlamentet President Roberta Metsola sa: "Dagens avstemning viser oss at vi er forberedt på å bruke hver eneste euro i våre EU-midler til å hjelpe medlemslandene med å håndtere energikrisen."

Siegfried Muresan, medordfører, uttalte: "Energikostnadene har økt kraftig, noe som er utrolig skadelig for de mest sårbare innbyggerne. Denne krisen er en hovedårsak til at energiuavhengighet og sikkerhet er så viktig. Dette målet vil bli oppnådd av "REPowerEU"-planen. Parlamentets holdning er klar: Vi ønsker å slutte å stole på russisk fossilt brensel og i stedet investere i fornybare energikilder og andre energikilder. Parlamentet insisterer på at prosjekter har reell EU-merverdi, for eksempel grenseoverskridende.

Ærfugl GARDIAZABAL ROBIAL (S&D.ES), medordfører sa: "For å hjelpe innbyggerne etter pandemien sendte vi et tydelig signal med NextGenerationEU-finansiering. Akkurat da vi trodde det var over, invaderte Putin Ukraina, og forårsaket en geopolitisk og humanitær krise, så vel som en energi-, mat- og inflasjonskrise, som vi hadde forskjellige verktøy til. REPowerEU er et av disse instrumentene. Rapporten vår forbedret forslaget fra kommisjonen ved å styrke energifattigdomsbekjempelse og støtte de mest sårbare husholdningene, øke lokale myndigheters rolle og styrke "Gjør nei Significant Harm"-prinsippet for å beskytte miljøet.

Dragos PISLARU, medordfører sa: "I dag gir vi innbyggerne våre verktøy til å håndtere denne vinteren. Med prosjekter som vil redusere vår avhengighet av russisk fossilt brensel. For å gjøre vårt kontinent mer bærekraftig og grønnere for fremtidige generasjoner, investerer vi i det. Vi opprettet Recovery and Resilience Fund for to år siden, veiledet av solidaritetsprinsippet. Vi samarbeider nå med REPowerEU for å hjelpe regjeringer med å forbedre sine utvinningsplaner gjennom mer energieffektivitet, energifattigdom og grønne energiressurser.

Neste trinn

Plenaravstemningen er forhandlingsmandatet for fremtidige samtaler med EU-land.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender