Kontakt med oss

EU-budsjettet

14 milliarder euro i uregelmessige EU-utgifter rapportert fra 2014 til 2022

DELE:

Publisert

on

  • Penger som ikke gjenvinnes kan motivere til ytterligere slapp bruk, og har omdømmerisiko
  • Revisorer anbefaler bedre rapportering og strammere gjenopprettingstider 

EU-revisorene har funnet ut at selv om EU-kommisjonen sørger for at uregelmessige utgifter registreres nøyaktig og raskt, tar det ofte for lang tid å få disse pengene tilbake. For felles forvaltede landbruksfond der medlemslandene har hovedansvaret, er utvinningsgraden generelt lav, men med betydelige forskjeller mellom EU-landene. Fra 2014-2022 ble 14 milliarder euro av slike uregelmessige EU-utgifter (feil brukte midler) rapportert på alle områder. Å gjenopprette det er et nøkkelelement i EUs finansielle integritet og interne kontrollsystem. 

«Å gjenvinne» EU-midler betyr å be om tilbakebetaling av noen eller alle beløpene som er betalt til en implementerende organisasjon eller mottaker som senere ble ansett for ikke å ha overholdt EU-finansieringskravene. Men når pengene først er utbetalt, er det ofte en langvarig prosess å få dem tilbake, om i det hele tatt. EU-revisorene bemerket at det vanligvis tar 14-23 måneder fra slutten av de finansierte aktivitetene til en forespørsel om tilbakebetaling i det hele tatt er utstedt, og ytterligere 3-5 måneder før midlene blir hentet, med 1-8 % av dem som rett og slett blir frafalt .

«Ingen innsats bør spares for å gjenopprette feilbrukte EU-penger uten forsinkelse», sa Jorg Kristijan Petrovic, ECA-medlemmet som er ansvarlig for revisjonen. "EU skylder skattebetalerne dette, og enhver unnlatelse av å inndrive penger vil være skadelig for EU-borgeres tillit."

I følge Den europeiske revisjonsrettens årsrapport for 2022 økte andelen misbruk fra 2021 % til 2022 % av budsjettet mellom 3 og 4.2, noe som gjorde effektiv gjenvinning av midler til et stadig mer presserende spørsmål. Men siden bare 20 % av budsjettet administreres direkte av EU-kommisjonen, kan det være vanskelig å eliminere feil og få tilbake disse midlene.

Revisorene fant at hovedproblemene med å inndrive midler under direkte og indirekte forvaltning ligger i den lange forsinkelsen mellom en finansiell uregelmessighet blir identifisert og en inndrivelsesordre blir utstedt. De fant også at det er ufullstendig informasjon i eksterne handlinger om virkningen av enkelte uregelmessige utgifter.

For å forbedre aktualiteten til inndrivelser på området for eksterne handlinger, anbefalte revisorene å redusere ikke bare tiden det tar å fastslå uregelmessige utgifter, men også tiden det tar å starte inndrivelsesprosessen. For å gjøre dette foreslo de å forbedre planleggingen av revisjonsarbeidet og undersøke de økonomiske konsekvensene av systematiske uregelmessige utgifter. De foreslo også at insentiver som var tilstede i forrige finansieringssyklus burde gjeninnføres for at medlemslandene skal få tilbake midler i landbruket. I forrige syklus måtte medlemslandene tilbakebetale halvparten av midlene som de ikke hadde fått tilbake innen 4-8 år til EU-budsjettet.

Revisorene anbefalte videre at kommisjonen skulle gi nøyaktige og fullstendige årlige data om hvilke utgifter som ble funnet å være uregelmessige, og hvilke tiltak som ble iverksatt for å korrigere det, slik at prosessen kan foredles i fremtiden.

Annonse

EU-budsjettet er ikke alt direkte utbetalt av EU-kommisjonen. Rundt 70 % forvaltes i fellesskap med medlemsland, 20 % forvaltes direkte, og 10 % forvaltes indirekte gjennom andre internasjonale organisasjoner eller tredjeland. Kommisjonens ansvar på dette området varierer, avhengig av typen forvaltningsmåte og politikkområdet til EU-budsjettet. Når det gjelder direkte og indirekte forvaltning, er Kommisjonen ansvarlig for å identifisere og registrere uregelmessige utgifter, og deretter inndrive midlene. Under delt forvaltning delegerer kommisjonen ansvaret for å registrere og inndrive uregelmessige utgifter til medlemslandene, men beholder det endelige ansvaret for forsikring.

Når EU-midler ikke brukes i samsvar med reglene, anses de for å være uregelmessige utgifter, og utgjør 4.2 % av budsjettet i 2022. Noen av eller alle disse pengene kan da være berettiget til tilbakebetaling enten direkte av Kommisjonen, eller pr. medlemsstaten eller organet som var ansvarlig for midlene i utgangspunktet.

I sin rapport undersøker EU-revisorene hvordan gjenopprettingsprosessen styres og hvor effektiv den er, og kommer med anbefalinger om hvordan den kan forbedres.

Mer informasjon om EU-budsjettet og uregelmessige utgifter finnes i Den europeiske revisjonsrettens 2022 Årsrapport, som gjennomgår den generelle økonomiske helsen til budsjettet. 

Spesialrapport 07/2024, "Kommisjonens systemer for inndriving av uregelmessige EU-utgifter: Potensial til å gjenvinne mer og raskere", er tilgjengelig på ECAs nettsted.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender