Kontakt med oss

Digital økonomi

Digital euro: Kommisjonen ønsker velkommen til lanseringen av prosjektet for digital euro av ECB

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Kommisjonen gleder seg over beslutningen tatt av Styret for Den europeiske sentralbanken (ECB) om å starte det digitale euro-prosjektet og starte etterforskningsfasen. Denne fasen vil se på ulike designalternativer, brukerkrav og hvordan finansielle formidlere kan tilby tjenester som bygger på en digital euro. Den digitale euroen, en digital form for sentralbankpenger, vil gi større valg for forbrukere og bedrifter i situasjoner der fysiske kontanter ikke kan brukes. Det vil støtte en godt integrert betalingssektor for å svare på nye betalingsbehov i Europa.

Med tanke på digitalisering, raske endringer i betalingslandskapet og fremveksten av kryptoaktiva, vil den digitale euroen være et supplement til kontanter, som bør forbli allment tilgjengelige og brukbare. Det vil støtte en rekke politiske mål som er beskrevet i kommisjonens bredere digital økonomi og betalingsstrategier for detaljhandel, inkludert digitalisering av den europeiske økonomien, øke euroens internasjonale rolle og støtte EUs åpne strategiske autonomi. Basert på det tekniske samarbeidet med ECB som ble initiert i januar, vil Kommisjonen fortsette å jobbe tett med ECB og EUs institusjoner gjennom hele etterforskningsfasen for å analysere og teste de forskjellige designalternativene med tanke på politiske mål.

Annonse

Digital økonomi

Kommisjonen foreslår en vei til det digitale tiåret for å levere EUs digitale transformasjon innen 2030

Publisert

on

15. september foreslo kommisjonen en vei til det digitale tiåret, en konkret plan for å oppnå den digitale transformasjonen av vårt samfunn og økonomi innen 2030. Den foreslåtte veien til det digitale tiåret vil oversette EUs digitale ambisjoner for 2030 inn i en konkret leveringsmekanisme. Det vil opprette et styringsramme basert på en årlig samarbeidsmekanisme med medlemsstatene for å nå 2030 Digitale tiårsmål på unionsnivå innen digitale ferdigheter, digital infrastruktur, digitalisering av virksomheter og offentlige tjenester. Det tar også sikte på å identifisere og gjennomføre store digitale prosjekter som involverer Kommisjonen og medlemsstatene. Pandemien fremhevet den sentrale rollen som digital teknologi spiller for å bygge en bærekraftig og velstående fremtid. Spesielt avslørte krisen et skille mellom digitalt egnede bedrifter og de som ennå ikke har tatt i bruk digitale løsninger, og fremhevet gapet mellom godt tilkoblede by-, landlige og fjerntliggende områder. Digitalisering gir mange nye muligheter på det europeiske markedet, der mer enn 500,000 2020 ledige stillinger for cybersikkerhet og dataeksperter forble ufylte i XNUMX. I tråd med europeiske verdier bør Veien til det digitale tiåret forsterke vårt digitale lederskap og fremme menneskesentrert og bærekraftig digital politikk styrke borgere og virksomheter. Mer informasjon er tilgjengelig i dette pressemelding, Q & A og faktaark. President von der Leyens State of the Union -adresse er også tilgjengelig på nett.

Annonse

Fortsett å lese

Digital økonomi

Ny digital ressurs lansert for å støtte helse, sosial omsorg og industriell innovasjon

Publisert

on

Oppnå innovasjon er en ny ressurs utviklet av Life Sciences Hub Wales for å informere og veilede de som arbeider på tvers av industri, helse og sosial innovasjon. Den oppsummerer nøkkelforskning, gir kritisk innsikt og gir friske perspektiver fra tverrsektorielle tankeledere.

Denne nye digitale ressursen gjennomgår den store mengden kunnskap som er tilgjengelig om innovasjon innen helse og sosial omsorg for å utstyre de som trenger den med den mest relevante og viktige informasjonen. Life Sciences Hub Wales har jobbet tett med bidragsytere som spenner fra helse, industri, akademia og sosial omsorg som gir innspill.

Innovasjon oppleves av mange interessenter som viktig for å katalysere endringer i hele systemet og gjøre en forskjell for pasienter og mennesker. En fersk undersøkelse bestilt av Life Sciences Hub Wales for Beaufort Research fant at 97% av helse- og sosialomsorgen betraktet innovasjon som veldig viktig, sammen med 91% av industrien.

Annonse

Barrierer kan imidlertid gjøre innovasjon vanskeligere, inkludert mangel på felles språk, ressurser og sektorovergripende engasjement. Life Sciences Hub Wales har skapt Achievating Innovation-ressursen for å løse disse utfordringene, og identifisere evidensbaserte løsninger og svar for å navigere i innovasjonsøkosystemet og fremtidssikre helse- og sosialsystemene våre.

Ressursen er satt til å oppdateres regelmessig med nytt materiale, og lanseres med:

Cari-Anne Quinn, administrerende direktør i Life Sciences Hub Wales, sa: “Denne nye ressursen kan spille en nøkkelrolle i å hjelpe interessenter med alle bakgrunner til å navigere i helse- og sosialøkosystemene i Wales og utover. Innovatører har nøkkelen til storskala transformasjon av helse, omsorg og velvære i Wales, og denne ressursen vil støtte dem i å oppnå dette. ”

Annonse

Minister for helse og sosiale tjenester, Eluned Morgan, sa: ”Innovasjon spiller en viktig rolle i å støtte helse- og sosialsektoren i Wales for å levere nye ideer og teknologier i samarbeid med industrien. Jeg ønsker Life Sciences Hub Wales nye 'Achieving Innovation' ressurs velkommen som et viktig verktøy for innovatører som jobber for å overvinne reelle utfordringer og gripe spennende nye muligheter. Da vi etablerte og finansierte Life Science Hub Wales, var innovasjon kjernen i dens etos - dette etoset har spilt en nøkkelrolle i vår utvinning og respons på virkningen av COVID-19. "

Dr. Chris Subbe, akutt, respiratorisk og kritisk omsorgsmedisinsk konsulent ved Betsi Cadwaladr University Health Board og senior klinisk lektor ved Bangor University, sa: “Jeg var glad for å kunne bidra til ressursen Oppnå innovasjon ved å utforske viktigheten av å gjøre innovasjon til en hverdagsvaner.

I denne tiden med eksepsjonelt press på vår evne til å yte kvalitetspleie, trenger vi å finne måter å utvikle talent og ideer fra hvor de kommer. Denne nye ressursen skal gi tverrfaglige innovatører fra industri og helsevesenet bakgrunn med den informasjonen, konteksten og språket som kreves. ”

Darren Hughes, direktør for Welsh NHS Confederation, sa: “Vi ønsker den nye Achieving Innovation-ressursen fra Life Sciences Hub Wales velkommen, ettersom vi har sett virkningen av innovasjon og tjenestetransformasjon som svar på Covid-19-pandemien. Ressursen støtter en dypere forståelse av innovasjon og utfyller vår multibyrårapport utarbeidet av Swansea University, NHS Wales COVID-19 Innovasjons- og transformasjonsstudierapport, som trekker fra en enorm bevisbase med erfaringer fra ansatte fra hele NHS Wales, og undersøker hvorfor og hvordan de innoverte og ser på praktiske anbefalinger for å fremme denne agendaen.

"Når vi starter utvinning, er det viktig at vi utnytter muligheten til å forbedre tjenestelevering, effektivitet, pasientresultater, personalets trivsel og oppmuntre til en kultur for læring og deling av beste praksis på tvers av organisasjonsgrenser."

Ressursen kommer på en spennende tid for innovasjon i Wales, med lanseringen av Intensive Learning Academies tidligere i 2021. De første av sitt slag i verden, disse verdensledende akademiene leverer innovasjonsfokuserte undervisningskurs, forskning og skreddersydd konsulentvirksomhet. Life Sciences Hub Wales støtter relevante partnere.

Hvis du ønsker å utforske ressursen Oppnå innovasjon, Klikk her

Om Life Sciences Hub Wales

Life Sciences Hub Wales har som mål å gjøre Wales til det foretrukne stedet for helse, omsorg og velværeinnovasjon. Vi hjelper til med å fremme innovasjon og skape meningsfullt samarbeid mellom industri, helse, sosial omsorg, myndigheter og forskningsorganisasjoner.

Vi ønsker å bidra til å transformere både helse og økonomisk velvære til nasjonen:

  • Fremskynde utviklingen og adopsjonen av innovative løsninger som støtter helse- og sosialbehovet i Wales, og
  • samarbeide med industrien for å fremme økonomisk forbedring på tvers av biovitenskapssektoren og drive forretningsvekst og arbeidsplasser i Wales.

Vi gjør dette ved å jobbe tett med helsepersonell for å forstå utfordringene og presset en organisasjon kan møte. Når vi er identifisert, samarbeider vi med industrien for å hjelpe kilde og støtte utviklingen av innovative løsninger for å svare på disse utfordringene med smidighet.

Teamet vårt gir skreddersydde råd, skilting og støtte for å akselerere alle innovasjonsreiser, enten det er å støtte en kliniker med en lys idé eller en multinasjonal organisasjon for biovitenskap.

Life Sciences Hub Wales hjelper til med å katalysere endringer i hele systemet ved å innkalle og organisere et tverrsektorielt innovasjonsøkosystem. Disse tilkoblingene gjør det mulig for oss å skape verdifulle muligheter for nettverk og matchmaking.

For å finne ut mer, klikk her.

Om ressursen Oppnå innovasjon

Ressursen lanseres med:

  • Åtte innsikter for å oppnå innovasjon- artikkel som samler nøkkelinnblikk og temaer fra hele ressursen.
  • Directory oppsummerer støtte og organisasjoner tilgjengelig i Wales.
  • A fortellende gjennomgang av innovasjonsbevis og litteratur.
  • A policy gjennomgang av den walisiske regjeringens tilnærming til innovasjon.
  • blogger skrevet av ledere fra hele helse, industri og sosial omsorg med fokus på innovasjon.
  • Podcaster der tankeledere diskuterer utfordringene og mulighetene ved innovasjon.

Undersøkelsesreferanse:

"En nylig undersøkelse bestilt av Life Sciences Hub Wales for Beaufort Research fant at 97% av helse- og sosialomsorgen betraktet innovasjon som veldig viktig, sammen med 91% av industrien. ”

Beaufort Research fikk i oppdrag fra Life Sciences Hub Wales å gjennomføre en anonym undersøkelse av sektorsvise interessentoppfatninger rundt organisasjonen og den bredere biovitenskapssektoren tidlig i 2021. Dette ble gjennomført for å informere Life Sciences Hub Wales 'fremtidige strategiske retning.

Fortsett å lese

Digital økonomi

Økonomisk analyse av lov om digitale markeder

Publisert

on

EU-kommisjonen har lagt fram et forslag til The Digital Markets Act (DMA). Målet er å skape rettferdige og konkurransedyktige digitale markeder i EU. Det tar sikte på å oppnå dette ved å introdusere nytt ex ante forskrifter som automatisk vil gjelde såkalte "gatekeepers". Portvaktene skal være store internettplattformer som oppfyller utvalgte størrelseskriterier, skriver Robert Chovanculiak, PhD.

I en ny felles publikasjon med tittelen Loven om økonomisk analyse av digitale markeder, utarbeidet av fire tenketanker: INESS (Slovakia), CETA (Tsjekkia), IME (Bulgaria) og LFMI (Litauen), påpeker vi DMAs mangler og fremhever mulige utilsiktede konsekvenser av denne forskriften. I tillegg foreslår vi også en måte å endre den foreslåtte prosedyren for regulering av internettbedrifter.

Blant de viktigste manglene er selve definisjonen av 'portvoktere'. De har egentlig ikke en dominerende posisjon i økonomien som helhet. Selv innenfor digitale tjenester er det intens konkurranse mellom plattformene mot hverandre, samtidig som deres posisjon i markedet stadig blir utfordret av nye innovatører.

Annonse

Det eneste rommet der portvoktere har mulighet til å påvirke spillereglene, er på sin egen plattform. Selv om de har full kontroll over å sette vilkårene for brukerne, har de imidlertid ikke noe incitament til å sette dem ugunstig. Dette sees best når det gjelder ulike fremgangsmåter som DMA-forslaget begrenser eller direkte forbyr.

I studien viser vi at disse forretningspraksis er tidsprøvd og brukes legitimt av mange selskaper i den frakoblede verdenen. Videre er det en rekke økonomiske forklaringer i litteraturen på hvorfor denne forretningspraksisen ikke er en manifestasjon av konkurransebegrensende atferd, men i stedet gir økt velferd for både sluttbrukere og forretningsbrukere av plattformen.

Vi anbefaler derfor at DMA tenker på nytt om sentraliseringen og automatiseringen av hele prosessen med å identifisere "gatekeepers" og individuell forbudt forretningspraksis. Fra CEE-regionens perspektiv er det viktig å opprettholde det dynamiske elementet i konkurransen. Dette kan oppnås ved å erstatte statisk og på forhånd tilnærming i DMA med en polycentrisk tilnærming der nasjonal kapasitet er involvert i beslutningsprosesser samtidig som det opprettholdes en åpen reguleringsdialog der internettbedrifter selv har mulighet til å delta.

Annonse

Robert Chovanculiak, PhD er analytiker ved INESS og hovedforfatter av Loven om økonomisk analyse av digitale markeder.

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender