Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Digital suverenitet: Kommisjonen starter allianser for halvledere og industrielle skyteknologier

Publisert

on

EU-kommisjonen starter i dag (19. juli) to nye industriallianser: Alliansen for prosessorer og halvlederteknologier, og den europeiske alliansen for industrielle data, Edge og Cloud.

De to nye alliansene vil fremme neste generasjon mikrochips og industriell cloud / edge computing-teknologi og gi EU mulighetene som trengs for å styrke sin kritiske digitale infrastruktur, produkter og tjenester. Alliansene vil samle virksomheter, representanter for medlemslandene, akademia, brukere, samt forsknings- og teknologiorganisasjoner.

Et Europa som passer for Digital Age-konserndirektør Margrethe Vestager sa: “Sky- og edge-teknologier gir et enormt økonomisk potensial for borgere, bedrifter og offentlige forvaltninger, for eksempel når det gjelder økt konkurranseevne og møte bransjespesifikke behov. Mikrochips er kjernen i alle enheter vi bruker i dag. Fra våre mobiltelefoner til passene våre gir disse små komponentene et vell av muligheter for teknologiske fremskritt. Å støtte innovasjon i disse kritiske sektorene er derfor avgjørende og kan hjelpe Europa med å komme videre sammen med likesinnede partnere. "

Industrial Alliance for prosessorer og halvlederteknologier

Mikrochips, inkludert prosessorer, er viktige teknologier som driver alle elektroniske enheter og maskiner vi bruker i dag. Chips understøtter et stort utvalg av økonomiske aktiviteter, og bestemmer deres energieffektivitet og sikkerhetsnivå. Evner i utviklingen av prosessorer og chips er avgjørende for fremtiden for dagens mest avanserte økonomier. Industrial Alliance om prosessorer og halvlederteknologier vil være et nøkkelinstrument for ytterligere industriell fremgang i EU på dette området.

Den vil identifisere og adressere nåværende flaskehalser, behov og avhengigheter i hele bransjen. Den vil definere teknologiske veikart som sikrer at Europa har kapasitet til å designe og produsere de mest avanserte sjetongene, samtidig som det reduserer sine samlede strategiske avhengigheter ved å øke sin andel av den globale produksjonen av halvledere til 20% innen 2030.

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, sa: “Europa har alt som trengs for å lede det teknologiske løpet. De to alliansene vil utvikle ambisiøse teknologiske veikart for å utvikle og distribuere i Europa neste generasjon databehandlingsteknologi fra sky til kant og banebrytende halvledere. Alliansen på sky og edge tar sikte på å utvikle energieffektive og høyt sikrede europeiske industrielle skyer, som ikke er underlagt kontroll eller tilgang fra tredjelandsmyndigheter. Alliansen om halvledere vil balansere globale halvlederforsyningskjeder ved å sikre at vi har kapasitet til å designe og produsere, i Europa, de mest avanserte sjetongene mot 2 nm og under. ”

For å nå dette målet har Alliansen som mål å etablere design- og produksjonskapasiteten som kreves for å produsere neste generasjon pålitelige prosessorer og elektroniske komponenter. Dette vil bety å flytte Europa mot en produksjonskapasitet på 16 nanometer (nm) til 10 nm noder for å støtte Europas nåværende behov, så vel som under 5 til 2 nm og utover for å forutse fremtidige teknologibehov. De mest avanserte halvledertypene er mer performante og har potensial til å kutte massivt energien som brukes av alt fra telefoner til datasentre.

European Alliance for Industrial Data, Edge og Cloud

Som fremhevet i den europeiske strategien for data, øker datamengden som genereres kraftig, og en betydelig andel data forventes å bli behandlet ved kanten (80% innen 2025, fra bare 20% i dag), nærmere brukerne og hvor data genereres. Dette skiftet representerer en stor mulighet for EU til å styrke sin egen sky- og kantkapasitet, og dermed dens teknologiske suverenitet. Det vil kreve utvikling og distribusjon av fundamentalt nye databehandlingsteknologier, som omfatter kanten, og beveger seg bort fra fullt sentraliserte databehandlingsinfrastrukturmodeller.

European Alliance for Industrial Data, Edge og Cloud vil fremme fremveksten av forstyrrende sky- og edge-teknologier som er svært sikre, energi- og ressurseffektive og fullt interoperable, og fremmer tillit for skybrukere i alle sektorer. Alliansen vil betjene de spesifikke behovene til EU-borgere, bedrifter og offentlig sektor (inkludert for militære og sikkerhetsmessige formål) for å behandle høysensitive data, samtidig som det øker konkurransekraften til EU-industrien på sky- og kantteknologier.

Gjennom hele sin levetid vil Alliansens arbeid respektere følgende hovedprinsipper og normer:

  • Høyeste standarder når det gjelder interoperabilitet og bærbarhet / reversibilitet, åpenhet og gjennomsiktighet;
  • høyeste standarder når det gjelder databeskyttelse, cybersikkerhet og datasuverenitet;
  • toppmoderne når det gjelder energieffektivitet og bærekraft, og;
  • overholdelse av europeisk skypraksis, inkludert gjennom overholdelse av relevante standarder, atferdskoder og sertifiseringsordninger.
Deltakelse i alliansene

Disse alliansene er åpne for deltagelse av alle offentlige og private enheter med en juridisk representant i Unionen og med relevante aktiviteter, forutsatt at de oppfyller vilkårene definert i vilkårene.

På grunn av den strategiske relevansen av aktivitetene i de respektive sektorene, er medlemskap i alliansene underlagt overholdelse av en rekke betingelser. Relevante interessenter må oppfylle kvalifikasjonskriterier, særlig knyttet til sikkerhet (inkludert cybersikkerhet), forsyningssikkerhet, IP-beskyttelse, databeskyttelse og datatilgang og praktisk nytte for Alliansen. De må signere erklæringene og fylle ut et søknadsskjema som vil bli vurdert av EU-kommisjonen.

Bakgrunn

Den europeiske alliansen for industrielle prosessorer og halvlederteknologier bygger på kommisjonens ambisjoner om å styrke Europas verdikjeder for mikroelektronikk og innebygde systemer og styrke den ledende produksjonskapasiteten. I desember 2020 forpliktet medlemsstatene seg til å samarbeide for å styrke Europas evner innen halvlederteknologier og tilby den beste ytelsen for applikasjoner i et bredt spekter av sektorer. 22 medlemsstater er for tiden undertegnende for dette initiativet.

De europeisk Alliance for Industrial Data, Edge og Cloud bygger på politisk vilje, uttrykt av alle de 27 medlemsstatene i oktober 2020, for å fremme utviklingen av neste generasjons sky- og kantkapasitet for offentlig og privat sektor. I deres Felleserklæringsignerte medlemslandene å samarbeide om å distribuere elastisk og konkurransedyktig skyinfrastruktur og tjenester over hele Europa.

Mer informasjon

Industrial Alliance for prosessorer og halvlederteknologier

Felles erklæring om prosessorer og halvlederteknologier

European Alliance for Industrial Data, Edge og Cloud

Europeisk industriell strategi

coronavirus

Vaksinere verden: 'Team Europe' vil dele mer enn 200 millioner doser COVID-19-vaksiner med lav- og mellominntektsland innen utgangen av 2021

Publisert

on

Å sikre tilgang til trygge og rimelige COVID-19-vaksiner over hele verden, og spesielt for lav- og middelinntektsland, er en prioritering for EU.

Global Health Summit i Roma, 21. mai 2021, kunngjorde president von der Leyen at 'Team Europe' ville dele minst 100 millioner doser med lav- og middelinntektsland innen utgangen av 2021, hovedsakelig via COVAX, vår partner i å vaksinere verden.

Team Europe (EU, dets institusjoner og alle de 27 medlemslandene) er på vei til å overskride dette opprinnelige målet, med 200 millioner doser COVID-19-vaksiner som forventes å bli delt med de landene som trenger dem mest, innen utgangen av 2021.

President von der Leyen sa: “Team Europe tar sitt ansvar for å hjelpe verden med å bekjempe viruset, overalt. Vaksinasjon er nøkkelen - det er derfor det er viktig å sikre tilgang til COVID-19 vaksiner til land over hele verden. Vi vil dele mer enn 200 millioner doser av COVID-19-vaksiner med lav- og mellominntektsland innen utgangen av dette året. ”

De over 200 millioner dosene av COVID-19-vaksiner som er blitt begått av Team Europe vil nå sine destinasjonsland, hovedsakelig gjennom COVAX, innen utgangen av dette året.

COVAX har så langt levert 122 millioner doser til 136 land.

Parallelt har Team Europe lansert et initiativ om produksjon og tilgang til vaksiner, medisiner og helseteknologier i Afrika.

Initiativet vil bidra til å skape de rette forholdene for lokal vaksineproduksjon i Afrika, støttet av € 1 milliard fra EU-budsjettet og de europeiske utviklingsfinansieringsinstitusjonene som European Investment Bank (EIB).

9. juli ble Team Europe enige om å støtte store investeringer i vaksineproduksjon av Institut Pasteur i Dakar, sammen med andre støttetiltak. Det nye produksjonsanlegget vil redusere Afrikas 99% avhengighet av vaksineimport og styrke fremtidens pandemisk motstandskraft på kontinentet.

Bakgrunn

EU har vært drivkraften bak Coronavirus Global Response og etableringen av ACT-Accelerator, verdens anlegg for tilgang til COVID-19 vaksiner, diagnostikk og behandlinger.

Ettersom de fleste lav- og mellominntektsland trenger tid og investeringer for å bygge sin egen produksjonskapasitet, er det øyeblikkelig og mest effektive svaret fortsatt å dele vaksiner.

Global Health Summit ble innkalt av president von der leyen og statsministeren til Mario Mario Draghi 21. mai 2021. Dette aller første G20-toppmøtet om helse markerte begynnelsen på et nytt kapittel i den globale helsepolitikken.

Verdensledere forpliktet seg til multilateralisme, globalt helsesamarbeid og til å øke kapasiteten til vaksineproduksjon over hele verden for å gjøre denne pandemien til den siste pandemien.

Mer informasjon

Coronavirus Global Response

Global Health Summit

Afrika-initiativ

Fortsett å lese

Brexit

Storbritannias Johnson oppfordrer EU til å vurdere forslag etter brexit på alvor

Publisert

on

By

Storbritannias statsminister for Storbritannia, Boris Johnson, stiller med president for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen under lederens offisielle velkomst- og familiefoto på G7-toppmøtet i Carbis Bay, Cornwall, Storbritannia, 11. juni 2021. Leon Neal / Pool via REUTERS

Statsminister Boris Johnson har oppfordret EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til å vurdere seriøst Storbritannias forslag om å endre det han kalte den "uholdbare" måten en Brexit-avtale styrer handel med Nord-Irland, skriver Elizabeth Piper.

Siden den fullførte sin utgang fra EU på slutten av fjoråret, har Storbritannias bånd til blokken nådd nye nedturer, hvor begge sider anklager hverandre for å handle i ond tro på grunn av en avtale om handel etter Nord-Irland.

London anklager Brussel for å være for puristisk eller legalistisk i å tolke hva avtalen betyr for noen varer som flytter fra Storbritannia til provinsen Nord-Irland. EU sier at de overholder avtalen, som Johnson signerte bare i fjor.

Storbritannia foreslo onsdag å reforhandle deler av Nord-Irlands protokoll som regulerer varebevegelse som kjølet kjøtt, og å dispensere fra EUs tilsyn med avtalen.

EU har avvist kravet om reforhandling, med von der Leyen som gjentar blokkens melding på Twitter og sa: "EU vil fortsette å være kreativ og fleksibel innenfor protokollrammen. Men vi vil ikke reforhandle."

Johnson snakket med van der Leyen forrige uke.

"Statsministeren la til grunn at måten protokollen fungerte for øyeblikket ikke var bærekraftig. Han sa at løsninger ikke kunne bli funnet gjennom de eksisterende mekanismene i protokollen, og det er derfor vi vil legge fram forslag til betydelige endringer i den," Johnsons talsmann fortalte reportere.

Johnson oppfordret EU til å "se på forslagene på alvor og samarbeide med Storbritannia om dem" og sa at dette ville sette forholdet mellom Storbritannia og EU på bedre grunnlag.

Storbritannia utarbeidet forslagene i ett papir som det utgav onsdag for å prøve å tvinge stammende forhandlinger fremover for å gjøre den såkalte protokollen bedre. Noen kritikere sier at få av forslagene er nye og i stor grad kan avvises av EU.

Protokollen tar for seg den største vanskeligheten som oppstod ved skilsmissen: hvordan man kan bevare den delikate freden som ble brakt til provinsen av den USA-formidlede fredsavtalen langfredag ​​i 1998 - ved å opprettholde en åpen grense - uten å åpne en bakdør gjennom nabolandet Irland til EUs eneste markedet på 450 millioner mennesker.

Det krever i hovedsak varekontroll mellom det britiske fastlandet og Nord-Irland, som fortsatt er en del av EUs tollområde. Disse har vist seg å være belastende for selskaper og et anathema for fagforeningsfolk, som er sterkt støttende av at provinsen forblir en del av Storbritannia.

Fortsett å lese

coronavirus

Sikre jevn flyreise mens du sjekker EUs digitale COVID-sertifikater: Nye retningslinjer for medlemslandene

Publisert

on

Etter lanseringen av EUs digitale COVID-sertifikat 1. juli har EU-kommisjonen utstedt retningslinjer for EU-medlemslandene om de beste måtene å sjekke dem før de reiser, og sikre en jevnest mulig opplevelse for flypassasjerer og ansatte. Det ikke-obligatoriske EU Digital COVID-sertifikatet gir enten bevis på vaksinasjon, viser om en person har et negativt SARS-COV-2-testresultat eller har gjenopprettet fra COVID-19. Derfor er EUs digitale COVID-sertifikat viktig for å støtte gjenåpning av trygge reiser.

Siden passasjertallene vil øke over sommeren, må et økt antall sertifikater sjekkes. Flysektoren er spesielt bekymret for dette siden man for eksempel forventes at lufttrafikken i juli vil nå mer enn 60% av nivåene i 2019, og vil øke deretter. Foreløpig avhenger hvordan og hvor ofte passasjerbevis avhenger av holderens avgangs-, transitt- og ankomstpunkter.

En bedre koordinert tilnærming vil bidra til å unngå overbelastning på flyplasser og unødvendig stress for passasjerer og ansatte. Transportkommissær Adina Vălean sa: “Å dra full nytte av EUs digitale COVID-sertifikat krever harmonisering av bekreftelsesprotokollen. Samarbeid for et "one-stop" system for å sjekke sertifikatene gir en sømløs reiseopplevelse for passasjerene over hele Unionen. ”

For å unngå duplisering, dvs. kontroller av mer enn én aktør (flyselskaper, offentlige myndigheter osv.), Anbefaler kommisjonen en "one-stop" verifiseringsprosess før avreise, som involverer koordinering mellom myndigheter, flyplasser og flyselskaper. Videre bør EU-landene sørge for at verifiseringen utføres så tidlig som mulig og helst før passasjeren ankommer avgangsflyplassen. Dette skal sikre jevnere reiser og mindre belastning for alle involverte.

Fortsett å lese
Annonse
Annonse

Trender