Kontakt med oss

Kypros

NextGenerationEU: Europakommisjonen utbetaler 157 millioner euro i forhåndsfinansiering til Kypros

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Europakommisjonen har utbetalt 157 millioner euro til Kypros i forskuddsfinansiering, tilsvarende 13% av landets økonomiske bevilgning under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidra til å sette i gang implementeringen av de avgjørende investerings- og reformtiltakene som er skissert i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft. Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på gjennomføringen av investeringene og reformene som er beskrevet i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft.

Landet skal totalt motta 1.2 milliarder euro i løpet av planens levetid, med 1 milliard euro i tilskudd og 200 millioner euro i lån. Dagens utbetaling følger den siste vellykkede implementeringen av de første låneoperasjonene under NextGenerationEU. Ved utgangen av året har Kommisjonen til hensikt å samle opp til totalt 80 milliarder euro i langsiktig finansiering, supplert med kortsiktige EU-regninger, for å finansiere de første planlagte utbetalingene til medlemslandene under NextGenerationEU. En del av NextGenerationEU, RRF vil gi € 723.8 milliarder (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer på tvers av medlemslandene.

Den kypriotiske planen er en del av den enestående responsen fra EU for å komme sterkere ut av COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgangene og styrke motstandskraft og samhørighet i våre samfunn. EN pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Annonse

coronavirus

Kommisjonen godkjenner en milliard euro kypriotisk ordning for å støtte bedrifter og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronavirusutbrudd

Publisert

on

Europakommisjonen har godkjent en kypriotisk ordning på 1 milliard euro for å støtte bedrifter og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronavirusutbruddet. Ordningen ble godkjent under statsstøtten Midlertidig rammeverk. Støtten vil ha form av statsgarantier på nye lån. Tiltaket vil være åpent for selskaper som er aktive i alle sektorer (unntatt finanssektoren). Målet med ordningen er å gi likviditet til levedyktige selskaper som opplevde forretningsforstyrrelser på grunn av koronavirusutbruddet.

Kommisjonen fant ut at det kypriotiske tiltaket er i tråd med vilkårene i den midlertidige rammen. Spesielt gjelder ordningen (i) nye lån med en løpetid på minst tre måneder og en maksimal løpetid på seks år; (ii) forutsetter en dekning av garantien begrenset til 70% av lånets hovedstol; (iii) gir minimumsgodtgjørelse til garantien; (iv) inneholder tilstrekkelige garantier for å sikre at bistanden kanaliseres effektivt av de finansielle mellommennene til mottakerne i nød, og (v) sikrer at støtte vil bli gitt senest 31. desember 2021.

Kommisjonen konkluderte med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og proporsjonalt for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i økonomien i et medlemsland, i tråd med artikkel 107 nr. 3 bokstav b) TEUF og vilkårene i den midlertidige rammen. På dette grunnlaget godkjente Kommisjonen hjelpetiltaket under EUs statsstøtteregler.

Annonse

Konserndirektør Margrethe Vestager (avbildet), ansvarlig for konkurransepolitikken, sa: “Denne ordningen på 1 milliard euro vil gjøre Kypros i stand til å støtte selskaper og selvstendig næringsdrivende som er berørt av koronaviruspandemien gjennom å stille statsgarantier på lån. Ordningen vil hjelpe disse selskapene med å løse likviditetsmangel de møter på grunn av den pågående krisen. Vi vil fortsette å samarbeide med medlemslandene for å finne de beste løsningene for å støtte selskaper i disse vanskelige tider, i tråd med EUs regler. ”

En pressemelding er tilgjengelig på nett.

Annonse
Fortsett å lese

Kroatia

Kommisjonen gleder seg over neste trinn om godkjenning av planene for gjenoppretting og motstandskraft i Kroatia, Kypros, Litauen og Slovenia

Publisert

on

EU-kommisjonen har ønsket de positive velkommen utveksling av synspunkter om rådet som gjennomfører vedtak om godkjenning av nasjonale planer for gjenoppretting og motstandskraft for Kroatia, Kypros, Litauen og Slovenia holdt 26. juli på den uformelle videokonferansen til EUs økonomi- og finansministrene (ECOFIN). Disse planene beskriver tiltakene som vil bli støttet av Recovery and Resilience Facility (RRF). RRF er hjertet i NextGenerationEU, som vil gi 800 milliarder euro (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer i hele EU. Rådets gjennomføringsvedtak vil bli formelt vedtatt ved skriftlig prosedyre om kort tid.

Denne formelle adopsjonen vil bane vei for betaling av inntil 13% av det totale tildelte beløpet for hvert av disse medlemslandene i forfinansiering. Kommisjonen har som mål å utbetale den første forhåndsfinansieringen så raskt som mulig, etter signeringen av de bilaterale finansieringsavtalene og, der det er relevant, låneavtaler. Kommisjonen vil deretter godkjenne ytterligere utbetalinger basert på tilfredsstillende oppfyllelse av milepælene og målene som er skissert i hver av rådets gjennomføringsbeslutninger, og som gjenspeiler fremskritt i gjennomføringen av investeringene og reformene dekket i planene.

Annonse

Fortsett å lese

Kypros

Frankrike kaller tyrkisk-kypriotisk bevegelse i spøkelsesbyen en 'provokasjon'

Publisert

on

By

Fransk utenriksminister Jean-Yves Le Drian snakker under en pressekonferanse med USAs utenriksminister Antony Blinken ved det franske utenriksdepartementet i Paris, Frankrike 25. juni 2021. Andrew Harnik / Pool via REUTERS

Frankrike kritiserte onsdag 21. juli som en "provokasjon" et tiltak fra tyrkisk-kypriotiske myndigheter for delvis å gjenåpne en forlatt by på Kypros for potensiell gjenbosetting, i den siste kritikken fra Vesten som Ankara har avvist, skriv Sudip Kar-Gupta i Paris og Jonathan Spicer i Istanbul, Reuters.

Tyrkisk-kyprioter sa tirsdag 20. juli at en del av Varosha ville komme under sivil kontroll, og folk ville være i stand til å gjenvinne eiendommer - noe som opprørte gresk-kyprioter som anklaget deres tyrkiske rivaler for å organisere en landgrip ved snik. Les mer.

Annonse

Varosha, en uhyggelig samling av forlatte høyhus og boliger i en militær sone som ingen har fått lov til å komme inn, har vært øde siden en krig i 1974 splittet øya.

Fransk utenriksminister Jean-Yves Le Drian (avbildet) diskuterte saken med sin kypriotiske kollega tirsdag og vil ta opp temaet i FN, sa en talsperson for Le Drians departement.

Kypros er representert i EU av en internasjonalt anerkjent gresk-kypriotisk regjering. Frankrike presiderer over FNs sikkerhetsråd denne måneden.

Annonse

"Frankrike beklager sterkt dette ensidige trekket, som det ikke har vært noen konsultasjoner om, noe som utgjør en provokasjon og skader å gjenopprette tilliten som er nødvendig for å komme tilbake til presserende samtaler om å nå en rettferdig og langvarig løsning på det kypriotiske spørsmålet," Le Drians talsperson sa.

EU, USA, Storbritannia og Hellas protesterte også mot planen som ble avduket da Tyrkias president Tayyip Erdogan besøkte Nikosia tirsdag. Han kalte det en "ny æra" for Varosha, på øyas østkyst.

Tyrkias utenriksdepartement sa at EUs kritikk var "ugyldig" siden den er koblet fra realitetene på bakken og favoriserer Hellas, et EU-medlem. "Det er ikke mulig for EU å spille noen positiv rolle i å nå en løsning på Kypros-saken," sa det.

Fredsinnsats har gjentatte ganger skrubbet på den etnisk splittede øya. En ny tyrkisk-kypriotisk ledelse, støttet av Tyrkia, sier at en fredsavtale mellom to suverene stater er det eneste levedyktige alternativet.

Gresk-kyprioter avviser en tostatlig avtale for øya som vil gi suverene status til den utbrytende tyrkisk-kypriotiske staten som bare Ankara anerkjenner.

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender