Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Forsterkede EU -regler for eksportkontroll starter

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU styrker sin evne til å reagere på nye sikkerhetsrisikoer og nye teknologier. Den nye Eksportkontrollforordning trådte i kraft 9. september og vil skjerpe kontrollen med handel med varer med dobbel bruk-sivile varer og teknologier med mulig militær eller sikkerhetsbruk-samtidig som EU styrker kapasiteten til å beskytte menneskerettigheter og støtte sikre forsyningskjeder for strategiske gjenstander.

Konserndirektør og handelskommissær Valdis Dombrovskis (avbildet) sa: “Vi må reagere bedre på nye trusler i en stadig mer flyktig verden. Det betyr å få et bedre grep om dual-use-teknologier, inkludert cyber-overvåkingsteknologi som kan misbrukes for brudd på menneskerettigheter. Takket være disse nye EU -reglene vil EU -landene nå også jobbe enda tettere innbyrdes og sammen med allierte om potensielle sikkerhetsrisikoer som følge av bioteknologi, kunstig intelligens og andre nye teknologier. Vi vil også slå oss sammen for å sikre like vilkår for selskaper, for eksempel i forbindelse med det nye handels- og teknologirådet mellom EU og USA. ” 

Det nye rammeverket lar EU ta en rekke viktige tiltak for å samle ekspertise og takle spesielle utfordringer, særlig i forhold til cyberovervåkning-der due diligence-retningslinjer er under forberedelse-men også nye teknologier for dobbelt bruk som avansert databehandling.

Annonse

Forordningen innfører større åpenhet ved å øke konsultasjonsnivået og rapporteringen mellom medlemslandene og Kommisjonen, noe som bidrar til utviklingen av et nytt EUs elektroniske lisensieringsplattform allerede pilotert i fire EU -land.

Det gir også et rettslig grunnlag for EU -tiltak på multilateralt, plurilateralt og bilateralt nivå - erkjenner at effektiviteten av kontroller avhenger av samarbeidet mellom de viktigste teknologiprodusentene - og bygger på det eksisterende multilaterale rammeverket for eksportkontroll, nemlig Wassenaar -arrangementet, som danner grunnlaget for mange restriksjoner pålagt av forskriften på EU -nivå.

Bakgrunn

Annonse

Kommisjonen vedtok sitt lovforslag om å modernisere EU -kontrollen med eksport av følsomme produkter med dobbel bruk - varer og teknologi - i september 2016, for å erstatte forordningen fra 2009. Slike varer har mange sivile bruksområder, men kan også brukes til forsvar, etterretning og rettshåndhevelsesformål (kjernefysiske og spesielle materialer, telekommunikasjon, elektronikk og datamaskiner, rom og romfart, marint utstyr, etc.), og kan også misbrukes for brudd på menneskerettigheter.  

Den nye forordningen inneholder mange av kommisjonens forslag til en omfattende "systemoppgradering", og vil gjøre det eksisterende EU -eksportkontrollsystemet mer effektivt ved å:

  • Vi introduserer en ny "menneskelig sikkerhet" -dimensjon, slik at EU kan svare på utfordringene med nye teknologier for dobbel bruk-spesielt cyberovervåkingsteknologi-som utgjør en risiko for nasjonal og internasjonal sikkerhet; inkludert beskyttelse av menneskerettigheter;
  • oppdatering av viktige begreper og definisjoner (f.eks. definisjon av en 'eksportør' for fysiske personer og forskere som er involvert i teknologioverføringer med dobbel bruk);
  • forenkle og harmonisere lisensieringsprosedyrer og la Kommisjonen endre - ved "forenklet" prosedyre, dvs. delegert handling - listen over varer eller destinasjoner som er underlagt bestemte kontrollformer, og dermed gjøre eksportkontrollsystemet mer smidig og i stand til å utvikle seg og tilpasse seg omstendigheter;
  • bedre informasjonsutveksling mellom lisensmyndigheter og Kommisjonen for å øke åpenheten i lisensbeslutninger;
  • koordinering av og støtte for robust håndhevelse av kontroller, inkludert forbedring av sikker elektronisk informasjonsutveksling mellom lisensiering og håndhevingsbyråer;
  • utvikle et EU-kapasitetsbyggings- og opplæringsprogram for medlemslandenes lisens- og håndhevingsmyndigheter; 
  • oppsøkende til industrien og åpenhet med interessenter, utvikling av et strukturert forhold til privat sektor gjennom spesifikke konsultasjoner av interessenter fra den relevante kommisjonsgruppen av medlemsstaters eksperter, og;
  • muliggjøre sterkere dialoger med tredjeland og søke like vilkår på globalt nivå.

Mer informasjon

Eksportkontrollforordning

Notat - Implementering av forskriften

Dobbelt brukskontroll 

coronavirus

HERA: Første skritt mot etableringen av EU FAB, et nettverk av stadig varme produksjonskapasiteter

Publisert

on

Kommisjonen har utgitt Merknad om forhåndsinformasjon, som gir vaksine- og terapiprodusenter foreløpig informasjon om EUs FAB-oppfordring til konkurranse, planlagt tidlig i 2022. Målet med EU FAB er å skape et nettverk av "stadig varme" produksjonskapasitet for vaksine og medisinproduksjon som kan aktiveres ved fremtidige kriser. EU FAB vil dekke flere vaksine- og terapeutiske teknologier. For å være i drift til enhver tid forventes det at de deltakende produksjonsstedene sikrer tilgjengelighet av kvalifisert personale, tydelige operasjonelle prosesser og kvalitetskontroll, slik at EU kan være bedre forberedt og svare på fremtidige helsetrusler. EU FAB vil raskt og enkelt kunne aktivere sitt nettverk av produksjonskapasitet for å dekke etterspørselen etter vaksiner og/eller terapeutiske behov, inntil markedet har skalert produksjonskapasiteten. EU FAB vil utgjøre en sentral komponent i den industrielle dimensjonen til European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), som kunngjort i kommunikasjonen Vi introduserer HERA, det neste trinnet mot å fullføre European Health Union, 16. september. Merknaden om forhåndsinformasjon om EU FAB er tilgjengelig her..

Annonse

Fortsett å lese

EU-kommisjonen

Polen beordret å betale EU -kommisjonen en halv million euro daglig straff over Turów -gruven

Publisert

on

Den europeiske domstolen har dømt en bot på 500,000 21 euro til Polen som skal betales til EU-kommisjonen fordi den ikke respekterte et pålegg fra XNUMX. mai om å stoppe utvinningsvirksomheten ved Turów brunkullgruve, skriver Catherine Feore.

Gruven ligger i Polen, men ligger nær den tsjekkiske og tyske grensen. Det ble gitt konsesjon for å operere i 1994. 20. mars 2020 ga den polske klimaministeren tillatelse til utvidelse av brunkolsutvinning frem til 2026. Tsjekkia henviste saken til EU -kommisjonen, og 17. desember 2020 utstedte kommisjonen en begrunnet mening der det kritiserte Polen for flere brudd på EU -loven. Spesielt mente kommisjonen at Polen ved å vedta et tiltak som tillater seks års forlengelse uten å foreta en miljøkonsekvensvurdering, hadde brutt EU-loven. 

Tsjekkia ba retten ta en midlertidig avgjørelse, i påvente av den endelige dommen fra domstolen, som den ga. Siden de polske myndighetene ikke overholdt sine forpliktelser i henhold til denne pålegg, sendte Tsjekkia imidlertid 7. juni 2021 en søknad om at Polen skulle pålegges å betale en daglig bot på € 5,000,000 til EU -budsjettet for manglende oppfyllelse. sine forpliktelser. 

Annonse

I dag (20. september) avviste retten en søknad fra Polen om å oppheve midlertidige tiltak og påla Polen å betale Kommisjonen en bot på 500,000 XNUMX euro per dag, en tiendedel av det Tsjekkia ba om. Retten sa at de ikke var bundet av beløpet som ble foreslått av Tsjekkia, og mente at det lavere tallet ville være tilstrekkelig for å oppmuntre Polen til å "sette en stopper for dets manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til midlertidig pålegg".

Polen hevdet at opphør av brunkullgruvedrift i Turów -gruven kan forårsake avbrudd i fordelingen av oppvarming og drikkevann i områdene Bogatynia (Polen) og Zgorzelec (Polen), noe som truer helsen til innbyggerne i disse områdene. Retten fant at Polen ikke hadde tilstrekkelig underbygd at dette representerte en reell risiko.

Gitt Polens unnlatelse av å etterkomme foreløpige pålegg, fant domstolen at den ikke hadde noe annet valg enn å ilegge en bot. EU -domstolen har understreket at det er svært sjelden at et medlemsland anker sak om unnlatelse av å oppfylle forpliktelser mot et annet medlemsland, dette er den niende slike handlingen i Domstolens historie.

Annonse

Fortsett å lese

EU-kommisjonen

7 milliarder euro for viktige infrastrukturprosjekter: Manglende koblinger og grønn transport

Publisert

on

En utlysning som ble lansert under programmet Connecting Europe Facility (CEF) for Transport, gjør 7 milliarder euro tilgjengelig for europeiske transportinfrastrukturprosjekter. Flertallet av prosjektene som finansieres under denne utlysningen vil bidra til å øke bærekraften i vårt overordnede transportnettverk, og sette EU på sporet for å nå European Green Deal -målet om å redusere transportutslipp med 90% innen 2050.

Transportkommissær Adina Vălean sa: “Vi øker massivt tilgjengelige midler for distribusjon av infrastruktur for alternative drivstoff til 1.5 milliarder euro. For første gang støtter vi også prosjekter slik at våre transeuropeiske transportnettverk er egnet for sivilt forsvar dobbelt bruk og forbedrer militær mobilitet i hele EU. Prosjekter finansiert under gårsdagens utlysning vil bidra til å skape et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem for både passasjerer og gods, og utvikling av infrastruktur for å støtte mer bærekraftige mobilitetsvalg. ”

EU trenger et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem for både passasjerer og gods. Dette må inkludere et rimelig, høyhastighets jernbanenett, rikelig lade- og tankinfrastruktur for kjøretøyer uten utslipp og økt automatisering for større effektivitet og sikkerhet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nett.

Annonse

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender