Kontakt med oss

Miljø

Kommisjonen støtter de nye retningslinjene for statsstøtte til klima, miljøvern og energi

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Kommissærkollegiet har sluttet seg til det nye Retningslinjer for statsstøtte til klima, miljøvern og energi («CEEAG»). CEEAG vil bli formelt vedtatt i januar 2022 og vil gjelde fra det øyeblikket. De nye reglene innebærer en tilpasning til de viktige EU-målene og -målene fastsatt i den europeiske grønne avtalen og med andre nylige reguleringsendringer på energi- og miljøområdet og tar hensyn til den økte betydningen av klimabeskyttelse.

De nye reglene skaper et fleksibelt, passende rammeverk for å hjelpe medlemslandene med å gi nødvendig støtte for å nå målene for den europeiske grønne avtalen på en målrettet og kostnadseffektiv måte. Statsstøttereglene som er godkjent i dag, støtter prosjekter for miljøvern, inkludert klimabeskyttelse og grønn energiproduksjon. De inkluderer seksjoner for å støtte avkarboniseringen av økonomien på en bred og fleksibel måte åpne for alle teknologier som kan bidra til den europeiske grønne avtalen, inkludert fornybar energi, energieffektiviseringstiltak, bistand til ren mobilitet, infrastruktur, sirkulær økonomi, forurensningsreduksjon, beskyttelse og restaurering av biologisk mangfold samt tiltak for å sikre energiforsyningssikkerhet.

Retningslinjene tar også sikte på å legge til rette for deltakelse av fornybare energimiljøer og SMBer, som viktige drivere for den grønne omstillingen. De reviderte retningslinjene inkluderer viktige justeringer for å tilpasse reglene til Kommisjonens strategiske prioriteringer, særlig de som er fastsatt i European Green Deal, og med andre nylige reguleringsendringer og kommisjonsforslag på energi- og miljøområdet, inkludert Passer for 55 pakke.

Konserndirektør Margrethe Vestager (avbildet), med ansvar for konkurransepolitikk, sa: «Europa vil trenge en betydelig mengde bærekraftige investeringer for å støtte sin grønne omstilling. Selv om en betydelig andel vil komme fra privat sektor, vil offentlig støtte spille en rolle for at den grønne omstillingen skjer raskt. De nye retningslinjene som er godkjent i dag vil øke alt vi gjør for å dekarbonisere samfunnet vårt. De vil blant annet legge til rette for investeringer fra medlemslandene, inkludert i fornybar energi, for å fremskynde oppnåelsen av vår grønne avtale, på en kostnadseffektiv måte. Dette er et stort skritt for å sikre at våre statsstøtteregler spiller sin fulle rolle i å støtte den europeiske grønne avtalen.»

En pressemelding er tilgjengelig på nett.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender