Kontakt med oss

EU økonomisk ramme

Finansiell kompetanse: Kommisjonen og OECD-INFE publiserer felles rammeverk for å forbedre enkeltpersoners økonomiske ferdigheter

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen og OECD International Network on Financial Education (OECD-INFE) har publisert det felles EU/OECD-INFE økonomiske kompetanserammeverket for voksne. Dette rammeverket tar sikte på å forbedre enkeltpersoners økonomiske ferdigheter slik at de kan ta fornuftige beslutninger angående deres personlige økonomi. Det vil støtte utviklingen av offentlig politikk, programmer for finansiell kompetanse og utdanningsmateriell av medlemsland, utdanningsinstitusjoner og industri. Den vil også støtte utveksling av god praksis fra beslutningstakere og interessenter i EU.

Å ha en bedre forståelse av økonomi gir enkeltpersoner mulighet til å administrere sin personlige økonomi og lar dem delta tryggere og mer selvsikkert i finansmarkedene. Dagens økonomiske kompetanseramme følger av tiltak annonsert i 2020 Capital Markets Union Action Plan. Den markerer en viktig milepæl i kommisjonens arbeid med finansiell kompetanse og er en viktig oppfølging av OECD/INFEs arbeid med finansiell kompetanse.

Felles økonomisk kompetanseramme for voksne publisert i dag: skisserer nøkkelferdigheter for å hjelpe enkeltpersoner å ta fornuftige økonomiske beslutninger; og bygger på kompetansen definert i G20/OECD INFEs kjernekompetanserammeverk for økonomisk kompetanse for voksne, tilpasse dem til EU-konteksten, og integrere digitale og bærekraftige økonomiferdigheter.

Mairead McGuinness, kommissær for finansielle tjenester, finansiell stabilitet og kapitalmarkedsunionen, sa: «Å utstyre folk med kunnskap til å ta informerte beslutninger om deres personlige økonomi, fremmer økonomisk velvære og en mer sikker deltakelse i finansmarkedene. Dette er desto viktigere gitt den økende digitaliseringen av finans. Nåværende nivåer av finansiell kompetanse i EU er dessverre lave, og påvirker uforholdsmessig de mest sårbare i samfunnet. Dagens kunngjøring, og det felles arbeidet til Kommisjonen og OECD-INFE, er et betydelig skritt fremover for å styrke finansiell kompetanse i EU ved å gi medlemslandene og andre interessenter verktøy for å utvikle retningslinjer og programmer for finansiell kompetanse. Dette rammeverket er en sentral del av vår CMU-handlingsplan og bringer oss nærmere å fullføre et enkelt marked der forbrukere trygt kan navigere i kapitalmarkedene."

Neste trinn

Kommisjonens og OECDs innsats vil nå fokusere på å ta i bruk det felles EU/OECD-INFE økonomiske kompetanserammeverket for voksne av nasjonale myndigheter og utøvere. Utvekslinger med medlemsland og med interessenter vil bli organisert og vil bli moderert av kommisjonens tjenester og OECD fra begynnelsen av 2022.

Parallelt vil Kommisjonen og OECD, i samarbeid med medlemslandene, starte arbeidet med et felles EU/OECD-INFE økonomisk kompetanserammeverk for barn og unge, som forventes ferdigstilt i 2023.

Annonse

Bakgrunn

Økonomisk kompetanse, i henhold til OECDs anbefaling fra 2020 om finansiell kompetanse, refererer til en kombinasjon av økonomisk bevissthet, kunnskap, ferdigheter, holdninger og atferd som er nødvendig for å ta forsvarlige økonomiske beslutninger og til slutt oppnå individuell økonomisk velvære. Imidlertid er nivået av finansiell kompetanse blant enkeltpersoner fortsatt lavt, noe som gjør det til en prioritet for beslutningstakere og andre interessenter i EU.

Dette er grunnen til at kommisjonen hadde inkludert to tiltak i Handlingsplan for kapitalmarkedsunionen 2020 som tar sikte på å øke den økonomiske kompetansen til enkeltpersoner i EU:

  • å innen Q2 2021 gjennomføre en mulighetsvurdering av utviklingen av et EU-rammeverk for finansiell kompetanse:

Mulighetsvurderingen for utvikling av et finansielt kompetanserammeverk i EU ble publisert i april 2021 og støttet opprettelsen av EU-dekkende finansielle kompetanserammer i samarbeid med OECD-INFE.

  • underlagt en positiv konsekvensanalyse, legge fram et lovforslag som krever at medlemsstatene fremmer tiltak som støtter økonomisk utdanning av forbrukere:

Denne handlingen vil bli ytterligere raffinert i sammenheng med detaljinvesteringsinitiativet som skal vedtas i fjerde kvartal 4.

dagens felles EU/OECD-INFE økonomisk kompetanseramme for voksne ble utviklet av kommisjonen og OECD-INFE gjennom koordinert arbeid. Medlemsstater og eksperter delte sine synspunkter og kommentarer om utviklingen av rammeverket gjennom en dedikert undergruppe av EU Government Expert Group on Retail Financial Services (GEGRFS). I tillegg ga tekniske eksperter innspill om brukbarheten av rammeverket gjennom en teknisk diskusjon organisert av kommisjonens tjenester og OECD.

Dette rammeverket for finansiell kompetanse vil ta sikte på å gi en felles terminologi og rammeverk på EU-nivå for å informere utviklingen av retningslinjer og programmer for finansiell kompetanse, identifisere hull i tilbudet av opplæring og for å lage evalueringsverktøy.

Mer informasjon

Økonomisk kompetanseramme 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender