Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kommisjonen godkjenner 20 millioner euro spansk ordning under Recovery and Resilience Facility for å støtte utplassering av intelligente transportsystemer

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har godkjent, i henhold til EUs statsstøtteregler, en spansk ordning på € 20 millioner gjort tilgjengelig gjennom Recovery and Resilience Facility ('RRF') som støtter utplasseringen av intelligente systemer som vil gi forbedrede kommunikasjons- og informasjonstjenester for motorveier og tunneler i det spanske statlige veinettet. Tiltaket vil forbedre trafikksikkerheten i Spania og bidra til å gjøre veitrafikken mer bærekraftig, gjennom utplassering og forbedring av avanserte digitale teknologier, i tråd med EUs strategiske mål knyttet til den digitale overgangen, samtidig som mulige konkurransevridninger begrenses.

Tiltaket, med et estimert budsjett på 20 millioner euro, vil bli fullstendig finansiert gjennom RRF etter kommisjonens positive vurdering av den spanske utvinnings- og motstandsplanen og dens vedtakelse av rådet. Ordningen vil løpe frem til 31. desember 2024 og støtten vil skje i form av direkte tilskudd. Det vil bli tildelt, etter en konkurranseutsatt utvelgelsesprosedyre, til konsesjonærer og drift og vedlikehold ('O&M') selskaper som er aktive i det statlige veinettet.

Kommisjonen vurderte tiltaket under Artikkel 107 nr. 3 bokstav c) i traktaten om Den europeiske unions virkemåte («TFEU»), som gjør det mulig for medlemsland å yte statsstøtte for å lette utviklingen av visse økonomiske aktiviteter eller visse økonomiske områder. Kommisjonen fant at (i) støtten vil lette utviklingen av en økonomisk aktivitet, og mer spesifikt digitaliseringen av visse økonomiske tjenester knyttet til veiinfrastruktur gjennom utplassering og forbedring av intelligente systemer og (ii) er nødvendig og forholdsmessig for investorer å gjennomføre de målrettede digitaliseringsprosjektene. På dette grunnlaget konkluderte Kommisjonen med at den spanske ordningen er i tråd med EUs statsstøtteregler. En pressemelding er tilgjengelig online.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender