Kontakt med oss

EU-kommisjonen

New Pact for Skills-partnerskap for å styrke ferdigheter i nærhet og sosialøkonomi

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Med støtte fra kommisjonen opprettet sosialøkonomiske organisasjoner, effektinvestorer, mikrofinansieringsleverandører, etiske og samarbeidende banker, leverandører av yrkesutdanning og opplæring, samt regioner en storskala partnerskap for ferdigheter utvikling i nærhets- og sosialøkonomiens industrielle økosystem. Sektoren representerer mer enn 6 % av EUs yrkesaktive befolkning.

Partnerskapet tar sikte på å forbedre nivået på nøkkelferdigheter, inkludert digitale ferdigheter, sosialt entreprenørskapsferdigheter og kapasitetsbyggende ferdigheter. Initiativet lover å mobilisere offentlig og privat kapital for å muliggjøre oppkvalifisering og omkompetanse av 5 % av arbeidsstyrken og gründere i sektoren hvert år for å takle de grønne og digitale overgangene i sosialøkonomien. Dette nye partnerskapet kommer bare måneder etter at kommisjonen presenterte sitt Handlingsplan for samfunnsøkonomi som har som mål å øke sektorens synlighet og skape de rette forutsetningene for at samfunnsøkonomiske organisasjoner kan starte opp og skalere opp.

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, sa: «Gjennom innovative og inkluderende forretningsmodeller har økosystemet for nærhet og sosialøkonomi i stor grad bidratt til EUs motstandskraft og dets grønne og digitale overganger. Takket være Pact for Skills, jobber hvert industriøkosystem nå sammen for å utstyre seg med de rette ferdighetene for å møte dagens økonomiske og sosiale utfordringer. Dagens partnerskap for ferdigheter vil gi livslang læringsmuligheter for sosialøkonomiske gründere og organisasjoner.»

Kommissær for arbeidsplasser og sosiale rettigheter Nicolas Schmit sa: «Takket være sine sterke lokale røtter, kan sosialøkonomien tilby innovative nedenfra-og-opp-løsninger på mange av dagens globale utfordringer, som klimaendringer, digitalisering og sosial ekskludering ved å sette folks behov på midten. Sosialøkonomien jobber med og for lokalsamfunn og har en enorm jobb som skaper potensial. Et av målene med handlingsplanen vi presenterte i desember i fjor er å øke sektorens synlighet og appellere til unge entreprenører: dette partnerskapet for ferdigheter vil bidra til å gjøre akkurat det.»

Partnerskapet er en del av Pakt for ferdigheter, et av flaggskipinitiativene under Europeisk ferdighetsagenda. Kompetansepartnerskapet utfyller også andre viktige initiativ for å styrke det sosiale økonomiens økosystem, inkludert etableringen av en overgangsvei å støtte økosystemets grønne og digitale overgang så vel som dets motstandskraft, i tråd med målene fastsatt i EUs Oppdatert industristrategi.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender